Partner Geopark de Hondsrug


In 2017 sloten Nationaal Park Drentsche Aa en Geopark de Hondsrug een samenwerkingsovereenkomst. Samenwerking is van belang omdat er zowel geografisch als inhoudelijk veel overlap is.

Verhaal van de Hondsrug

Het Global Geopark vertelt het verhaal van de Hondsrug, die heuvelrug die zich van het centrum van de stad Groningen uitstrekt tot Coevorden en die in zijn ontstaan en verschijningsvorm uniek is in de wereld. De rug is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, onder druk van het ijs maar ook door de werking van smeltwater van onderaf. Die oorsprong zie je nog overal in het landschap terug. Het door de natuur gevormde landschap bepaalt waar mensen gingen wonen en hoe ze het gebied gebruikten en nog steeds gebruiken. Dat menselijk gebruik beïnvloedde het landschap. De aanwezigheid van hunebedden, de ligging van de stad Groningen en de vesting Coevorden, de handelsroute tussen deze steden, de ligging van de dorpen en de essen, alles wat je ziet heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis.

Verhaal van de Drentsche Aa

Het Nationaal Park is ontstaan vanuit natuurbehoud, maar heeft een veel bredere doelstelling. De drager van dit Nationaal Park is het beekdalenstelsel van de Drentsche Aa, dat water vanaf de Hondsrug en Midden-Drenthe verzamelt en naar het noorden afvoert. Dus met natuur als vertrekpunt gaat het dan ook over het ontstaan van het landschap en de ontwikkeling ervan door de invloed van de mens. Nationaal park Drentsche Aa is geologie maar is ook cultuurhistorie, dorpen, landbouw, hunebedden en karrensporen. Voor de bezoeker gaat het om de beleving van het landschap. Als je het verhaal van het landschap kent, beleef je het beter.

Elkaar aanvullen en versterken

Daarom ligt samenwerking voor de hand. Elkaar aanvullen en elkaar versterken. Naar elkaar verwijzen, op onze websites bijvoorbeeld, maar ook tijdens onze excursies. Gidsen moeten daarom beide verhalen kunnen vertellen. Nationaal Park Drentsche Aa is partner van het Geopark. Dat dragen we uit op onze website en in publicaties. Het Geopark is vertegenwoordigd in de werkgroep Educatie, Communicatie en Recreatie van het Nationaal Park.

Gezamenlijke marketing

Samenwerken betekent gebruik maken van elkaars sterke punten. Bijvoorbeeld in het betrekken van bewoners en ondernemers in het uitdragen van het verhaal van het gebied, en in educatie via scholenprogramma’s. Ook promotie en branding is iets dat we gezamenlijk kunnen aanpakken. Samen kunnen we, in afstemming met oa Marketing Drenthe en Marketing Groningen, er voor zorgen dat we landelijk goed in beeld zijn. Nationaal Park en Geopark zijn beide wereldmerken.

banner_geopark