Organisatie Nationaal Park

Overlegorgaan en Bestuurscommissie Drentsche Aa

Het Overlegorgaan Drentsche Aa is op 4 december 2002 door minister Veerman geïnstalleerd. Daarmee was het Nationaal Park Drentsche Aa een feit. Het Overlegorgaan is door gedeputeerde staten van Drenthe in 2007 tevens als Gebiedscommissie Drentsche Aa voor het totale Drentsche Aa-gebied ingesteld.

Daarnaast is op 24 oktober 2016 een speciale Bestuurscommissie Drentsche Aa ingesteld. Deze commissie heeft expliciet de opdracht om de doelen uit het Programma Natuurlijk Platteland Drenthe te realiseren