Overlegorgaan Drentsche Aa


Het Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is op 4 december 2002 door minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de heer Veerman geïnstalleerd. Daarmee was het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa een feit. Het Overlegorgaan is tevens door Gedeputeerde Staten van Drenthe ingesteld en heeft de functie van 'gebiedscommissie' voor het Drentsche Aa-gebied. Het Overlegorgaan kan GS gevraagd en ongevraagd advies geven.

In het Overlegorgaan zijn alle bestuurders van de betrokken instanties en eigenaren/beheerders vertegenwoordigd:

 • Provincie Drenthe
 • Gemeenten Aa en Hunze, Assen, Haren en Tynaarlo
 • Waterschap Hunze en Aa's
 • Staatsbosbeheer
 • Recreatiesector (Recron/Recreatieschap)
 • Natuur- en Milieufederatie Drenthe
 • Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO-Noord)
 • Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD)
 • Waterbedrijf Groningen
 • Ministerie van EZ (adviseur)

Het Overlegorgaan heeft een onafhankelijke voorzitter en een secretariaat.De samenstelling van het Overlegorgaan is hieronder toegevoegd.

Vergaderschema

Het Overlegorgaan vergadert in 2019 op de volgende data:

 • Maandag 21 januari om 20:00 uur
 • Maandag 6 mei om 20:00 uur
 • Maandag 28 oktober om 20:00 uur