Overlegorgaan Drentsche Aa


Het Overlegorgaan Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa is op 4 december 2002 door minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de heer Veerman geïnstalleerd. Daarmee was het Nationaal Park Drentsche Aa een feit. Het Overlegorgaan is tevens door Gedeputeerde Staten van Drenthe ingesteld en heeft de functie van 'gebiedscommissie' voor het Drentsche Aa-gebied. Het Overlegorgaan kan GS gevraagd en ongevraagd advies geven.

In het Overlegorgaan zijn alle bestuurders van de betrokken instanties en eigenaren/beheerders vertegenwoordigd:

 • Provincie Drenthe
 • Gemeenten Aa en Hunze, Assen, Groningen en Tynaarlo
 • Waterschap Hunze en Aa's
 • Staatsbosbeheer
 • Recreatiesector (Recron/Recreatieschap)
 • Natuur- en Milieufederatie Drenthe
 • Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO-Noord)
 • Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD)
 • Waterbedrijf Groningen
 • Ministerie van EZ (adviseur)

Het Overlegorgaan heeft een onafhankelijke voorzitter en een secretariaat.De samenstelling van het Overlegorgaan is hieronder toegevoegd.

Vergaderschema

Het Overlegorgaan vergadert in 2019 op de volgende data:

 • Maandag 21 januari om 20:00 uur
 • Maandag 6 mei om 19:30 uur (!)
 • Maandag 28 oktober om 20:00 uur