Waar stroomt de beek Drentsche Aa?


In Nationaal Park Drentsche Aa stroomt de beek vrijelijk door het landschap. De oevers mogen er natuurlijk afkalven om elders weer te herstellen. Hierdoor kunnen planten die van nature thuishoren in dit gebied weer gedijen langs de oevers.

De beek die bekend staat als Drentsche Aa bevindt zich niet in Drenthe, maar in Groningen. Het hele gebied, met zijn verschillende beken, staat bekend als het Drentsche Aa-gebied. Elke beek heeft hier zijn eigen naam, die vaak verwijst naar het dichtstbijzijnde dorp of veld. In Drenthe gebruiken we voor deze waterwegen termen als loop, diep, stroom of Aa, in plaats van het woord beek.

Binnen het Nationaal Park Drentsche Aa hanteren we de spelling zoals die te vinden is in de topografische atlas, dus met een -sch in de naam (bijvoorbeeld Andersche Diep).


Alles wat u altijd wilde weten over de hydrologie van beken, en meer!

Op 21 september jl. organiseerde Het Platform Beek- en Rivierherstel van STOWA het symposium ‘Ruimte voor de beek. Kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe Omgevingswet’. Tijdens dit symposium werd er een korte film vertoond waarin WUR-onderzoeker Claudia Brauer in razend tempo de belangrijkste hydrologische aspecten rond beken uit de doeken doet. Een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met herstel en ontwikkeling van beken en beekdalen.