BIO-plan Drentsche Aa


Kaft BIO-plan

Op 4 februari 2013 heeft het Overlegorgaan het BIO-plan Drentsche Aa 2.0 (2012 - 2020) (pdf?handheld=true, 9.1 MB) vastgesteld. Het BIO-plan 2.0 is de basis voor het functioneren van het Overlegorgaan Drentsche Aa. Hierin zijn de ambities, kansrijke ontwikkelingen en
projecten voor de toekomst beschreven.

Een nieuw BIO-plan Drentsche Aa 2021 - 2030

In opdracht van het Overlegorgaan Drentsche Aa is medio 2020 een begin gemaakt met het opstellen van een nieuw Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa. Het wordt het derde ‘BIO-plan’ en zal gelden als richtsnoer voor de periode 2021-2030.

Op 26 november 2020 heeft het Overlegorgaan de inventarisatiefase besproken. Op 11 februari 2021 zijn de eerste hoofdstukken besproken, met hierin de uitwerking van de visie ('stip op de horizon') voor het Nationaal Park Drentsche Aa.
We zoeken nog naar een goede manier om u in deze tijd mee te laten praten over de conceptversie van het BIO-plan. Houd voor meer nieuws deze webpagina in de gaten. Ideeën en suggesties kunt u, eventueel ook nu al, inbrengen via het contactformulier.