Drentsche Aa Nieuwsbrief nr 42


Header Drentsche Aa

Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in Nationaal Park Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Wordt ook vriend van onze Nationaal Park Drentsche Aa Facebookpagina en blijf ook via Twitter en Instagram van het laatste nieuws op de hoogte.

Drentsche Aa postzegels

mooi-nl-vel-drentsche-aa_tcm10-89500De eerste Drentsche Aa postzegel is uitgegeven. Op de postzegels is een deel van de kronkelende loop van de Drentsche Aa weergegeven. Links van de beekloop staat op iedere postzegel in bordeauxrood een detail van een topografische kaart van het beekdal, met de aanduiding Nederland 2017.

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/118075/Eerste-vel-Drentsche-Aa-postzegels-in-omloop

Cursus Drentsche Aa Gastheerschap voor gebiedsondernemers van start gegaan

20170320_142533Afgelopen maart is de cursus Gastheerschap van start gegaan.

11 enthousiaste gebiedsondernemers worden in vier bijeenkomsten opgeleid tot Gastheer –vrouw van Nationaal Park Drentsche Aa. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod als Nationaal Park organisatie, ontstaansgeschiedenis van het landschap en hoe de mens en de natuur het gebied heeft gebruikt en ingericht. De cursus richt zich vooral op de zichtbare onderdelen in het landschap waarnaar de gebiedsgasten kunnen worden doorverwezen. In mei volgt de afstudeer-fietstocht waarna de cursisten het Gastheerschap certificaat, het Gastheerschap-bordje en de Nationaal Park vlag ontvangen.

Op reis door de aarde

Op reis door de aardeIVN Drenthe, Geopark de Hondsrug en de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) ontwikkelden het lespakket ‘Op reis door de aarde’. Het lespakket is gemaakt voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het behandelt de Drentse bodem en de ontstaansgeschiedenis van het Hondsruggebied. Aan de orde komen: het ontstaan van aardlagen, Drenthe lag ooit bij de Zuidpool en later in de tropen, over ijstijden en de vorming van aardlagen en over delfstoffen en ons dagelijks gebruik daarvan. IVN Drenthe lanceerde het project via haar Drentse scholennetwerken.

Leerkrachten worden wegwijs gemaakt met het pakket en kunnen dan zelf met hun leerlingen aan de slag. Basisschoolleerlingen gaan door middel van uitdagende opdrachten en materialen op ontdekkingsreis en ontmoeten een geschiedenis van miljoenen jaren. Deze ontdekkingsreis vindt plaats door de verschillende aardlagen heen.

Nadere informatie:

  • IVN Drenthe, Mathijs ter Bork, projectleider onderwijs, tel. 06-50 24 88 99 e-mail: m.ter.bork@ivn.nl
  • Geopark de Hondsrug, Cathrien Posthumus, manager, tel. 06-22 55 12 81  e-mail: c.posthumus@geoparkdehondsrug.nl

Nieuwe beek?

slenk Reitma

Het was een soort sloot die de naam beek niet mocht dragen. De 'Reitma',  onderdeel van de Elperstroom bij Elp. Lang geleden, nog voor de eerste menselijke ingrepen in de Elperstroom, sijpelde of stroomde het water uit het Hart van Drenthe via de laagste delen stroomafwaarts naar de toenmalige Suydersee. Later stuurden boeren het water via een stelsel van greppels en sloten. Pas toen kon er in de natte beekdalen hooi worden gewonnen voor hun vee. Het was zeer kruidenrijk hooi dat medicinaal kon worden genoemd.

Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de Elperstroom om de waterhuishouding te herstellen. Kwelwaterstromen worden 'gerestaureerd' en stromen naar de beekdalen om daar aan de oppervlakte komen. Kwelwater heeft in de Elperstroom altijd gezorgd voor een interessante en zeldzame vegetatie. Een klein deel van de Reitma werd als kalkmoeras gekwalificeerd. Dat is een terreintype dat in Europa weinig voor komt. Daarom is de Elperstroom aangewezen als Natura2000-gebied. Het beheerplan geeft aan dat de waterhuishouding weer optimaal voor dit terreintype moet worden gemaakt. De sloot die centraal door de Reitma liep is gedempt en een ondiepe slenk is gemaakt in de laagste delen van het gebied. Door het zeer droge najaar in 2016 heeft het lang geduurd voor zichtbaar werd wat de effecten waren van de ingreep. Nu begint duidelijk te worden dat de maatregel werkt. Op de foto ziet u de situatie eind januari. Als de slenk straks vol staat met waterplanten zal het water weer langzaam afstromen. Uiteindelijk bepaald de natuur of de maatregelen afdoende zijn om de grote natuurwaarden in stand te houden, misschien zelfs verbeteren. We kunnen in de Elperstroom hopelijk blijven genieten van de zilveren maan, een zeldzame parelmoervlindersoort, tweehuizige zegge, vlozegge, kleine valeriaan en duizenden orchideeën.

Het is wel even afwachten wat al die maatregelen opleveren, maar intussen kunnen we alvast genieten van de huidige spectaculaire beekbeelden.

Boswachter Staatsbosbeheer Evert Thomas

Op pad met Nationaal Park Drentsche Aa

Excursie: Archeologie in het Zwanemeerbos

Datum: Zaterdag 1 april 2017

Starttijd:10:00 uur

Startplaats: Bij de ingang van het openluchtzwembad Zwanemeer, Oude Groningerweg 18 in Gieten

Informatie: Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.

Beschrijving: Even ten noorden van Gieten ligt de waterplas ’t Zwanemeer. Dit meer is ontstaan door zandwinning. Hier vlakbij ligt een markant eikenbos dat de naam Zwanemeerbos heeft gekregen. Dit eikenbos is jarenlang gebruikt als eikenhakhoutcomplex en herbergt veel natuurschoon, evenals diverse archeologische sporen. Hier liggen zo’n veertig grafheuvels uit de IJzertijd, verspreid over drie groepen. Door het gebied ligt ook de eeuwenoude verbindingsweg, de Oude Groningerweg, die Groningen met Coevorden verbond.

Excursie: Vogelzang in het beekdal

Datum: Zaterdag 15 april 2017

Starttijd: 07:30 uur

Startplaats: NP Parkeerplaats Molensteeg bij Oudemolen

Informatie: Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.

Beschrijving: In het beekdal van de Drentsche Aa komen heel veel vogels voor. In het voorjaar laten die zich vooral 's morgens vroeg horen. We proberen ze natuurlijk ook in de kijker te krijgen, maar luisteren naar vogelzang staat centraal tijdens deze wandeling. Ook de ontluikende natuur, bloeiende dotters en andere voorjaarsbodes ontsnappen niet aan de aandacht van de gidsen.

Excursie: Rondje Oudemolen

Datum: Donderdag 20 april 2017

Starttijd: 19:00 uur

Startplaats: NP Parkeerplaats Molensteeg bij Oudemolen

Informatie: Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.

Beschrijving: Het beekdal van het Oudemolensche diep behoort tot de kroonjuweeltjes van het Nationaal Park Drentsche Aa. Onder leiding van gidsen kan worden deelgenomen aan een avondwandeling langs de meanderende beek, met zijn schitterende steilwanden. De wandeling gaat verder door bos en heidegebied met oude karrensporen. In de beek zijn bevers gesignaleerd, waarvan misschien sporen worden gevonden. Onderweg vertellen de gidsen over de geologische ontstaanswijze en de flora en fauna van het gebied.

Deelname aan Nationaal Park excursies is gratis en aanmelden is niet nodig. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Het excursieprogramma staat ook op de website: http://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten/

DvhNP Banner

24 mei Dag van het Nationaal Park

24 mei is het de dag van het Nationaal Park. Nationaal Park Drentsche Aa organiseert, met alle partners, een leuke dag voor kinderen en volwassen. Met spelletjes, doe activiteiten in het veld, wandelingen en muziek. de activiteiten beginnen 's middags bij Nationaal Park Toegangspoort Deurze.

Kijk voor de laatste informatie over het programma op de website www.drentscheaa.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.