Drentsche Aa Nieuwsbrief nr 43


bloemrijk veld

Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in Nationaal Park Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Wordt ook vriend van onze Nationaal Park Drentsche Aa Facebookpagina en blijf ook via Twitter en Instagram van het laatste nieuws op de hoogte.

Veeg je straatje schoon!

Op 6 mei stond Zeegse in het teken van duurzaam tuinieren. Een kleine honderd mensen maakten kennis met een tuincoach, kregen uitleg over duurzaam tuinonderhoud en volgden demonstraties met onkruidbranders. Ook voor kinderen waren er activiteiten, zoals sla kweken op een duurzame manier. Mensen konden tegen inlevering van hun chemische tuinmiddelen een bezem ophalen.

zeegse 5Op de Brink was een Infomarkt waar we met bezoekers in gesprek gingen over duurzaam onderhoud. Bezoekers kregen tips voor alternatieve manieren om de tuin mooi te houden en op die manier geen gif meer te gebruiken.

Er komen nog te veel chemische middelen voor in de Drentsche Aa. En dat terwijl we hier drinkwater uit halen. Het blijkt dat vervuild water van tuinen via het grondwater in de beek terecht komt. Dat willen we graag samen met de inwoners verminderen. Want wat er niet inkomt, hoeven we er ook niet uit te halen. Iedereen heeft zelf invloed op de leefomgeving én de eigen gezondheid. We gaan niet alleen in gesprek met de inwoners, maar werken ook samen met boeren en bedrijven.

Het evenement is georganiseerd door Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen in samenwerking met onder meer BOKD Drenthe, IVN, Nationaal Park Drentsche Aa en de gemeente Aa en Hunze.

Maartenscollege

11 mei voerden ruim 100 VWO 5 leerlingen van het Maartenscollege uit Harenmaartenscollege 2017 ecologisch onderzoek uit in Nationaal Park Drentsche Aa.

Rond het beekdal bij het Oudemolensche diep deden de leerlingen onderzoek naar, water, ecotoop, bodem en het zuurstofgehalte in het water. Ook gingen de leerlingen met waadpakken de beek in onder begeleiding van vrijwilligers van Staatsbosbeheer en was er een excursie in het gebied onder leiding van een Nationaal Park gids.

Nieuwe Drentsche Aa Gastheren en Gastvrouwen afgestudeerd

Afgestudeerde gastheren

Op maandag 15 mei 2017 zijn weer 10 nieuwe enthousiaste Gastheren en Gastvrouwen aan het Nationaal Park Drentsche Aa bezoekersnetwerk toegevoegd.

Na een gedegen cursus van vier middagen en een cursusopdracht presentatie hebben 10 cursisten de verplichte veld/fietstocht gevolgd. Een flink aantal cursusonderdelen hebben we in het veld bekeken zodat theorie en praktijk op elkaar aansluiten. Vanaf nu vormen ze onderdeel van het Drentsche Aa gastheerschap bezoekersnetwerk.

Familie pad Deurze

Op woensdag 24 mei 2017 is het familiepad in Deurze is geopend. Na de opening is het pad gelijk getest door meerdere doelgroepen en als zeer positief ervaren. Het familiepad is onderdeel van Nationaal Park Drentsche Aa Toegangspoort Deurze en is goed te bereiken vanaf de parkeerplaats van de Toegangspoort achter CR de Aanleg aan de Asserstraat.

Familiepad Familiepad 2

Jongerenadviesbureau Dr. Nassau College

Ruim 60 leerlingen voerden het IVN VO onderwijsproject Jongeren Adviesbureau uit van 29 mei-1 juni. De leerlingen ontvingen van NP Dr Aa een opdracht: maak een promotiefilmpje waarin je laat zien dat het Drentsche A gebied een fantastisch fietsgebied is. Maandag verstrekte een Nationaal Park gids de opdracht aan de leerlingen, na een korte presentatie over het gebied. Tijdens de velddag (dinsdag) verkenden ze onder begeleiding van NP gidsen het gebied.

Woensdag beantwoordden enkele experts op school vragen van de leerlingen. Donderdag presenteerden de leerlingen hun opdracht aan de secretaris en de coördinator NP Dr Aa, genodigden op het provinciehuis.

Na afloop ontvingen de leerlingen het jongerenadviesbureau certificaat.

IMG_0534 IMG_0538

Bosbeek/Nijlandsloop

Bosbeek Asserbos.m.Veltman

Vanuit het programma FlorijnAs wordt er deze zomer in het Asserbos gewerkt aan het verder aansluiten van Assen op de prachtige natuur van de Drentsche Aa.

De Bosbeek/Nijlandsloop, die vlakbij het Duurzaamheidscentrum ontspringt, wordt hersteld. Het bestaande wandelpad wordt verbeterd en tegelijkertijd ook toegankelijk gemaakt voor fietsers. Het Duurzaamheidscentrum vormt daarmee een mooi startpunt voor fiets- en wandelroutes door het Asserbos.

Als de werkzaamheden straks zijn afgerond, sluit de Bosbeek aan op het natuurgebied van de Drentsche Aa. Doordat beide gebieden dan met elkaar in verbinding staan, zorgt dit ook voor grotere diversiteit in de Bosbeek. Zo kun je in de Bosbeek straks vissen tegenkomen als het bermpje en de riviergrondel.

Gemeente Assen, Duurzaamheidscentrum

Snippen en snappen

Volgens Willem van Manen, die al decennia vogels inventariseert in NP Drentsche Aa, gaat het goed met de watersnip in de Elperstroom. Dit in tegenstelling tot de landelijke trend. Zie kaartje (png, 12 kB).

Uit het kaartje blijkt dat de watersnip nog in flinke aantallen voorkomt in Drenthe en Friesland. Bij Drenthe moet je dan denken aan gebieden als de hele Drentsche Aa en andere natte natuurontwikkelingsprojecten in Drenthe. De Elperstroom, de Holmers, Geeserstroom, Vledder Aa enz. In die gebieden is veel geïnvesteerd in herstel van de hydrologie. Zo zijn moerassige vegetaties ontstaan of zijn verdroogde gebieden weer natter geworden. Mogelijk werpt dat nu haar vruchten af.

De watersnip wordt ook wel hemelgeit genoemd, dit vanwege het mekkerende geluid dat hij maakt tijdens de baltsvlucht. Het is een geluid dat hoort bij goed ontwikkelde natte natuurgebieden waar de watersnip aan gebonden is. Zolang je dat geluid nog volop kan horen in het NP Drentsche Aa is dat een goed teken. Een paar weken terug was ik op pad om een uitzending voor RTV Drenthe te maken voor het natuurprogramma Roeg over de Elperstroom. Vlak voor onze neus vloog een watersnip op. Op de plek waar de vogel opvloog lagen twee watersnipkuikens. Eerlijk gezegd had ik die nog nooit gezien. Wat zijn dat schitterende vogeltjes met een indrukwekkende schutkleur. Na een paar foto’s en wat beelden te hebben geschoten zijn we weer snel vertrokken, een ervaring rijker. Betekend niet dat je struikelt over de jonge watersnippen, maar bewijst dat deze mooie vogel zich voortplant in de prachtige beekdalen van NP Drentsche Aa.

watersnip

Boswachter Evert Thomas

Prachtige boerenfietstocht Rolde /Schoonloo

Kom proeven, voelen en het beleven op de boerderij .

De LTO Noord afdeling Noord Drenthe organiseert voor de  16e keer een boerenfietstocht rondom Rolde  (Schoonloo, Grolloo, Marwijksoord, Eldersloo, Amen).

Op de donderdagen 20 juli en 3 en 17 augustus zijn er, tussen 9.30-16.15 uur acht agrarische bedrijven die je graag van harte welkom heten. Je kunt op de bedrijven deelnemen aan de rondleidingen en uitleg krijgen. Deze prachtige agrarische fietsroute is leuk en inspirerend voor het gehele gezin.

Je neemt tijdens de route o.a.  een kijkje bij een melkveebedrijf, pluimvee-akkerbouwbedrijf, een manege, akkerbouw/boerderijwinkel, een tuinplantenkwekerij, boerderijcamping, een fruitbedrijf en in De Molen van Rolde.

Ook dit jaar is het gelukt, een erg mooie fietstocht door het afwisselend landschap van de Drentse Aa uit te zetten. Tijdens de route wordt door middel van informatieborden uitleg gegeven over de gewassen (spelt, bieten,  aardappelen enz).

De kosten per deelnemende fietser zijn slechts € 2.50 .

Er kan gestart worden bij een van de deelnemende bedrijven en bij De Molen van Rolde Grote Brink 24 Rolde.

  • donderdag: 20  juli  2017
  • donderdag; 3   augustus 2017
  • donderdag; 17 augustus 2017

Boerenfietstocht omgeving Rolde /Schoonloo   35 km

Start; vanaf 9.30 uur tot 16.15 uur zijn de bedrijven open.

Route; € 2.50 per deelnemende fietser is te kopen bij de deelnemende bedrijven,

en De Molen van Rolde Grote Brink 24 Rolde.

Voor meer informatie zie ook onze site; www.boerenfietstocht.eu

Landhekken Drentsche Aa opgeknapt en vernieuwd

In Nederland zijn veel verschillende typen landhekken in gebruik, vroeger meer dan tegenwoordig. In het Nationaal Park Drentsche Aa staan vaak opvallende landhekken. Een veel gebruikt type landhek in de  Drentsche Aa ziet u op bijgaande foto. Een tiental landhekken zijn recent vernieuwd zoals deze langs het fietspad tussen Gasteren en Schipborg.

landhek

Veel landhekken hebben tegenwoordig alleen nog een cultuurhistorische waarde omdat de boerderijen waar het land bij hoorde vaak niet meer in gebruik zijn als landbouwbedrijf. Wist u dat je aan het hek kon zien in welke richting de boerderij was? Met het contragewicht aan de achterkant wees het hek naar de boerderij.

Boswachter Kees van Son

Landhek 1

ATB-route Drentsche Aa Zuid met hulp van vrijwilligers vernieuwd

Al vele jaren ligt er een mooie mountainbikeroute in het zuidelijk deel van de Staatsbosbeheer-eenheid Drentsche Aa. Deze route werd altijd al bewegwijzerd door leden van de Fietstoerclub ’t Kamrad uit Assen. Zij kwamen dan ook met het idee om de route nóg aantrekkelijker te maken. Dat idee sprak Staatsbosbeheer wel aan omdat dit tot gevolg heeft dat er minder “wild”-gereden wordt en recreanten (bv. wandelaars, fietsers, ruiters) zoveel mogelijk hun eigen paden krijgen.

Afgelopen jaar is een grote groep van de fietsclub bezig geweest om nieuwe paden door houtwallen en bos te maken, de route over het Ballooërveld te verbeteren en bestaande ATB-paden te bezanden. Hierbij werd nauw samengewerkt met het Recreatieschap Drenthe, particuliere grondeigenaren, Stichting Het Drentse Landschap en Provincie Drenthe vanuit het project “Op Fietse”. Het resultaat mag er zijn: een zeer gevarieerde ATB-route, vaak technisch, door open en meer gesloten gebieden. Probeer hem eens! De startpunten zijn bij de Schaapskooi in Balloo en bij Toegangspoort Homanshof aan de Lunsenhof in Anloo.

Boswachter Kees van Son

IMAG1450

Vrijwilligers van ’t Kamrad aan het werk bij bezanding van de route.

Van handgranaatbunker tot overwinteringsplek voor vleermuis

In het Strubben-Kniphorstbosch liggen twee bunkers die zijn overgebleven van toen het terrein gebruikt werd als militair oefenterrein. De bunkers worden nu niet meer door ons gebruikt, maar in de winter wil er nog wel eens een vleermuis in verblijven. Toch waren de bunkers nog niet heel geschikt als overwinteringsplek. Daarom zijn een collega en twee stagiaires de afgelopen weken hard aan het werk geweest.

DSC_0109-640x350

Klikt u hier om de hele blog van boswachter Lizette Wolf te lezen.

Landart Terra

Donderdag 15 juni volgden 130 leerlingen van Terra Eelde voor het derde jaar op rij het IVN-Terra onderwijsproject 'Landart' in Nationaal Park Drentsche Aa. Het project werd uitgevoerd ism Staatsbosbeheer.

Rondom de werkschuur in Oudemolen voerden de leerlingen diverse opdrachten uit zoals beekvissen, bodemonderzoek, op excursie met een Nationaal Park gids en ze maakten ze prachtige Landart - kunstwerken.

IMG_0796 IMG_0797

Dag Nationaal Park

Foto-impressie van de zeer geslaagde Dag van het Nationaal Park op 24 mei 2017 in Deurze. Het was een gezellige dag, mooi weer, positieve bezoekers, leuke activiteiten en enthousiaste kinderen.

Impressie dag NP Impressie dag NP2

Impressie dag NP3 Impressie dag NP4

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.