Drentsche Aa Nieuwsbrief nr 61


Met deze digitale Nationaal Park Drentsche Aa nieuwsbrief houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Drentsche Aa gebied. Het gaat om Nationaal Park 'nieuwsflitsen' en berichten van onze partners. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Word ook vriend van onze social media kanalen op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Junior Rangers afgestudeerd

Zaterdag 3 juli presenteerden 17 aspirant Junior Rangers hun afstudeeropdracht. Na afloop ontvingen de jongeren het felbegeerde certificaat en de badge van Jaap Verhulst, voorzitter van het overlegorgaan van het Nationaal Park. Vanaf nu zijn ze officieel Nationaal Park Drentsche Aa Junior Ranger. Na afloop was het natuurlijk feest, samen met de ouders.

Nieuwe voorlichtingsfilm

De nieuwe voorlichtingsfilm over NP Drentsche Aa is klaar! Kijk en geniet van dit mooie landschap vol verhalen. Een gebied vol rijke natuur en cultuurhistorie. Samen zorgen we ervoor dat Nationaal Park Drentsche Aa een uniek gebied blijft waar we met elkaar van kunnen genieten. Bekijk het filmpje.

Jaarverslag 2020 beschikbaar

Op de website van het Nationaal Park is het jaarverslag 2020 beschikbaar. Hierin vind je een compact overzicht van de resultaten die in het Drentsche Aa-gebied - samen met alle partners – zijn bereikt.

Eerste slimme informatie(z)uilen Aa en Hunze geplaatst

Op dinsdag 13 juli zijn de eerste drie slimme informatiezuilen geplaatst in Rolde, Annen en Gieten. Later dit jaar volgen Eext, Gasselte, Gieterveen en Grolloo. De 20 andere dorpen en plekken volgen in 2022. Op de zuilen vind je informatie over de omgeving waar je je op dat moment bevindt. Informatie over bedrijven (waar kan ik een kopje koffie drinken, mijn fiets laten repareren of geld pinnen) maar ook over wandel-, fiets- en ruiterroutes, toeristisch interessante locaties in de omgeving en informatie over Nationaal Park Drentsche Aa en Hondsrug UNESCO Global Geopark.

“Na het sluiten van de toeristinfo-punten is de vraag naar informatie blijven bestaan. Wij zijn blij dat we in deze behoefte kunnen voorzien door het plaatsen van de informatiezuilen. Wat er extra mooi aan is, is dat het helemaal lokaal wordt opgepakt. Het project is een initiatief vanuit het Ondernemersplatform. De zuilen worden gemaakt voor en door ondernemers uit Aa en Hunze en er is een goede samenwerking met de gemeente. Ook is er een koppeling met het begin dit jaar gelanceerde ‘Lokale Winkelplein’: bedrijven die op www.lokaalwinkelplein.nl staan, zijn gekoppeld aan zo’n zuil. Het is super dat deze middelen elkaar zo kunnen versterken en dat wij daarin kunnen faciliteren,” aldus wethouder Bas Luinge.

Vrijwilligers in het beheerwerk mogen weer van start

“Het afgelopen jaar mochten de vele vrijwilligers in Nationaal Park Drentsche Aa niet aan de slag. Regelmatig kreeg ik verzoeken van de coördinatoren van de werkgroepen die hele creatieve oplossingen bedachten om tóch aan het werk te kunnen. Meestal was mijn antwoord (na overleg met ons interne coronateam) dan “nee, sorry dat mag nog niet”. En dat “nee” zeggen tegen vrijwilligers die ontzettend veel werk voor ons verzetten, vind ik best lastig.

Gelukkig gaat het met de coronabestrijding de goede kant op en worden de coronaregels meer en meer versoepeld. Vrijwilligerswerk in onze bos- en natuurterreinen is nu weer mogelijk! Daarbij volgen we natuurlijk de geldende coronamaatregelen. De vrijwilligers blij en wij blij!

Het is in het veld ook duidelijk te zien dat de vrijwilligers al lange tijd niet aan het werk zijn geweest. In delen van Appèlbergen (Glimmen), Strubben Kniphorstbosch, Ballooërveld, Zeegser Duinen en op nog veel meer plekken staat bijvoorbeeld weer opslag van jonge boompjes op plekken waar we dat niet willen.

Vanaf september tot half maart (start van het broedseizoen) zijn de meeste vrijwilligers actief in het veld. Ik wil ze op voorhand alvast hartelijk bedanken en succes wensen met het wegwerken van het ‘achterstallige onderhoud’!”

Kees van Son, boswachter Nationaal Park Drentsche Aa. Email: k.son@staatsbosbeheer.nl

Een bijzondere bomkrater in Zeegse

In de Tweede Wereldoorlog werden er vanuit Engeland duizenden bombardementsvluchten uitgevoerd op Duitsland. Vanwege onverwachte omstandigheden konden soms niet alle bommen afgeworpen worden op de doelen. Omdat de terugvlucht naar Engeland veiliger was zonder zware bommen aan boord, werden ze afgeworpen boven open water of dunbevolkt gebied.

In het natuurgebied De Zeegserduinen is eind 2020 een bomkrater uit de Tweede Wereldoorlog handmatig tot op de bodem uitgegraven door vrijwilligers van Werkgroep Siepelveen. Bij vooronderzoek met een metaaldetector werden al vrij snel bomscherven gevonden. Uiteindelijk is een laag van ongeveer een halve meter verwijderd. Daarbij werden naast bomscherven, scherven van aardewerk, glas en porselein, flesjes en weckpotten gevonden. Na de oorlog is de bomkrater namelijk door omwonenden gebruikt als stortplaats voor afval. De bodemvondsten zijn uitgezocht, gesorteerd, schoongemaakt en gefotografeerd.

De vondsten hebben weinig waarde, maar zijn wel bijzonder als tijdsbeeld. Staatsbosbeheer zal binnenkort een informatiebordje bij de bomkrater plaatsen, die nu weer volstaat met water en waar kikkers al gebruik van maken. Missie geslaagd!

Taco de Vries, Coördinator Werkgroep Siepelveen

Wandel mee op 25 september

Polders het Oosterland en Lappenvoort zijn onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Om van het gebied een functionerend onderdeel van het NNN te maken, zijn inrichtingsmaatregelen nodig. In opdracht van de Provincie Groningen en Drenthe werkt Prolander aan de voorbereiding van de inrichting van de Polders als natuurgebied. Met hulp van gebiedspartners en externe experts brengen we oplossingsrichtingen, kansen en risico’s in kaart. Maar ook de stem van bewoners is belangrijk.

Daarom organiseert Prolander op zaterdag 25 september een wandeltocht in dit gebied. Op verschillende punten langs de route staan experts op het gebied van water, natuur en cultuurhistorie. Er zijn ook meerdere punten waar je een idee om de natuur te versterken kunt achterlaten. De route is circa 3.5 km lang en gaat over onverharde paden. Helaas is de route daarom niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel of scootmobiel zitten. Deze mensen kunnen de informatie bij het startpunt verkrijgen.

Praktische informatie vind je op de website van Meerschap Paterswolde.

Een zeldzame vlindersoort in de knel

Drenthe is voor veenvlindersoorten een belangrijke provincie. Eén van die soorten is de veenbesparelmoervlinder (Boloria aquilonaris). In 2020 zijn van deze soort binnen de provincie Drenthe nog slechts twee of drie locaties bekend, waaronder De Hondsrug. Door jaarlijkse tellingen weten we dat de aantallen per jaar schommelen. Ook weten we dat de populaties in alle leefgebieden in Drenthe kleiner beginnen te worden.

De veenbesparelmoervlinder stelt hoge eisen aan zijn leefgebied. Zo is het van groot belang dat er in het veengebied bijvoorbeeld dopheide en kleine veenbes voorkomt. Kleine veenbes is een belangrijke voedselplant voor de rupsen van deze vlindersoort. Ook het microklimaat in en om het ven is van groot belang. Verandering van de omstandigheden kan tot gevolg hebben dat de veenbesparelmoervlinder helemaal verdwijnt.

Voor het behoud van deze soort zijn maatregelen op maat nodig. Als we niets doen, weten we zeker dat de soort binnen een aantal jaren volledig uit Drenthe en dan ook Nederland verdwijnt. Samen met de provincie, wetenschappers en deskundigen gaan we kijken in hoeverre het mogelijk is om dit (hoog)veengebiedje, dat zo belangrijk is voor de veenvlinders, voor de toekomst veilig te stellen. Zodat er een basis is voor een duurzame populatie veenbesparelmoervlinders.

Cursus Gastheerschap Drentsche Aa 2021

In 2021 organiseert Nationaal Park Drentsche Aa weer een gastheerschapcursus voor Drentsche Aa ondernemers en werknemers. In vier bijeenkomsten en een excursie worden de deelnemers opgeleid tot ambassadeur/voorlichter van het Drentsche Aa gebied. Na afloop ontvangen de cursisten het Nationaal Park certificaat, het gastheerschap gevelbordje en de Nationaal Park vlag. Alle gecertificeerde gastheren vormen onderdeel van het ‘levend bezoekersnetwerk’: hét informatienetwerk van het Nationaal Park. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers, waardoor het aansluit bij de dagelijkse praktijk. Meer weten of aanmelden? Ga naar de site van het Nationaal Park.

Derde BIO-plan Drentsche Aa in de maak

Dit najaar stelt het Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa het eindconcept vast van het Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa (2021-2030). Het BIO-plan is het visiedocument voor samenwerking, doorontwikkeling en investeringen in Nationaal Park Drentsche Aa. Dit derde BIO-plan is helemaal in lijn met de eerdere wat betreft de ambitie om gezamenlijk de kwaliteit van het Drentsche Aa-gebied in stand te houden en te versterken. Er zijn wel wat accentverschillen: de Landschapsbiografie Drentsche Aa (2015), de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 (2016), de Inrichtingsvisie beekdalen Drentsche Aa (2017) en het bezoekersmanagementplan Levend Bezoekersnetwerk 2.0 (2018) zijn erin verwerkt. Ook wordt een koppeling gemaakt met de landelijke ontwikkeling van ‘nationale parken nieuwe stijl’. Meer informatie is hier te vinden.

Nationaal Park excursies zijn weer opgestart

Er worden weer excursies georganiseerd in Nationaal Park Drentsche Aa. Zo kun je op zoek naar diersporen of speuren langs het sprokkelspoor, kun je meer te weten komen over de grafheuvels op Landgoed Heidehof, terug in de tijd in het Noordlaarderbos of uitkijken naar vliegende wintergasten.  Ook mee met een Nationaal Park gids? Bekijk het activiteitenaanbod op onze site.

Junior Rangers

Zaterdag 4 september is het nieuwe seizoen gestart en hebben de Junior Rangers vogelhuisjes getimmerd. Deze vogelhuisjes komen op het terrein van de AND in Rolde te hangen en worden de komen tijd geobserveerd.

Presentatie Junior Rangers

Een aantal Drentsche Aa Junior Rangers hebben aan de  deelnemers van de IVN Natuurgidsenopleiding een presentatie gegeven over hun activiteiten in het Drentsche Aa-gebied.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Fotografie: NP Drentsche Aa (tenzij anders aangegeven)

Redactie: Nationaal Park Drentsche Aa

Volg ons ook op FacebookTwitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.