Drentsche Aa Nieuwsbrief nr 48


bloemrijk veld

Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in Nationaal Park Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Wordt ook vriend van onze Nationaal Park Drentsche Aa Facebookpagina en blijf ook via Twitter en Instagram van het laatste nieuws op de hoogte.

3I9A6382-1

Natuurspeurders in Nationaal Park Drentsche Aa

Woensdag 26 en donderdag 27 september speurden ruim 80 basisschoolleerlingen uit de gemeente Aa en Hunze door de Drentsche Aa natuur. Het door IVN ontwikkelde onderwijsprogramma ‘natuurspeurders’ is op vier locaties in het beekdallandschap rond Oudemolen uitgezet. Thema's zijn vissen in de beek, weidevogels, bodem en kleine beestjes. Kinderen in waadpakken visten in de beek, boorden op de heide naar grondsoorten, zochten kleine beestjes in het bos en weidevogels in het veld. Door deze uitdagende werkvormen leren de kinderen over verschillende kenmerkende onderdelen van het beekdal. Na afloop ontvingen alle kinderen het Drentsche Aa natuurspeurders-diploma. De tocht werd begeleid door Nationaal Park medewerkers (in dienst van IVN), Nationaal Park gidsen en Staatsbosbeheer vrijwilligers.

Het (basis)onderwijs is een belangrijke doelgroep voor Nationaal Park Drentsche Aa. Door kinderen te informeren over het landschap, hen de natuur te laten beleven en hen actief in te zetten, interesseren we ze voor het landschap en vergroten we de betrokkenheid voor de natuur & landschap in het algemeen.

pannenkoeken

Pannenkoeken eten favoriet bij SIW

Internationale jongeren gingen opnieuw aan de slag in NP Drentsche Aa. Het SIW project is een samenwerking tussen SIW Internationale Vrijwilligersprojecten en Staatsbosbeheer.

Tijdens het project ontstaan vaak hechte vriendschappen tussen jongeren uit de verschillende landen met diverse culturele achtergronden. De jongeren voeren onder begeleiding van een boswachter arbeidsintensieve werkzaamheden uit, zoals hooien en gras afvoeren, verwijderen van prikkeldraad uit bosjes en kleine boompjes en struiken uit moerassen, jonge opslag snoeien, heide plaggen en wandelroutepalen schilderen. Het project is gericht op behoud van diversiteit van de natuur en het behoud van de belangrijke recreatieve waarde van het gebied.

De meningen over het leukste uitje waren verdeeld, maar het pannenkoeken eten in Gasteren, aangeboden door het Nationaal Park Drentsche Aa, was toch favoriet bij de meesten. 9 van de 20 vonden dat het leukst. Wadlopen en Groningen bezoeken delen samen de tweede plek. Na twee weken samen zijn, was het voor velen weer een puzzel om al hun spullen in de koffer of rugzak te krijgen. Zaterdag 1 september zijn ze allemaal op de trein in Assen gezet, ieder gaat zijn eigen weg. Ze nemen vele mooie ervaringen mee terug naar huis van deze twee weken. Zoals Ricard (Spanje) zo mooi zei: I will never forget this experience, thank you for everything. (Ik zal deze ervaring nooit vergeten, bedankt voor alles).

Start project Levend bezoekersnetwerk 2.0

Het Plan van Aanpak Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa is in 2004 door het Overlegorgaan Drentsche Aa vastgesteld. De voornaamste doelen
waren het ontvangen en begeleiden van bezoekers en het realiseren van samenwerking, betrokkenheid en informatieoverdracht tussen gebieds-ondernemers. Ook in het BIO-plan 2012 - 2020 wordt aandacht gevraagd om actualisatie van het Levend bezoekersnetwerk. Gebiedsondernemers vinden het lastig ‘de Drentsche Aa ervaring’ mee te geven. De komende maanden gaan we aan de slag om een geactualiseerde visie op te stellen voor het bezoekersmanagement van NP Drentsche Aa. De hoofdvraag is “hoe laten we (potentiële) bezoekers het Drentsche Aa-gebied beleven en met het Drentsche Aa verhaal naar huis gaan”

Voorlichting over duurzame onkruidbestrijding blijft nodig

Het blijft nodig om inwoners uit het Drentsche Aa-gebied bewust te maken van milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Uit twee onderzoeken blijkt dat er regelmatig glyfosaat en andere schadelijke middelen gebruikt worden, vermoedelijk heeft dit te maken met tuinonderhoud.

Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen werken gezamenlijk aan een programma om vervuiling van de Drentsche Aa tegen te gaan. Dat is nodig, want er worden nog steeds overschrijdingen gemeten van diverse stoffen bij het innamepunt. Het water uit de Drentsche Aa wordt door meer dan 200.000 mensen als drinkwater gebruikt, bijvoorbeeld in de stad Groningen. Om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen, wordt samengewerkt met omliggende gemeenten, inwoners, bedrijven en agrariërs.

Belang van duurzaam tuinonderhoud

Ook Assen watert voor een groot deel rechtstreeks af op de Drentsche Aa. Uit het onderzoek daar is gebleken dat glyfosaat en AMPA (het afbraakproduct van glyfosaat) regelmatig aangetroffen worden. Glyfosaat is een werkzaam bestandmiddel in de onkruidbestrijder Round Up. Andere, vaak aangetroffen stoffen zijn MCPA, MCPP en Fluroxypyr (Primstar). Dit zijn allemaal onkruidbestrijdingsmiddelen. Het aantal keren dat stoffen worden aangetroffen, is in de loop van de jaren gelukkig minder geworden. Om dit zo te houden, blijven de samenwerkende partijen investeren in goede communicatie met inwoners uit het Drentsche Aa-gebied. Op zaterdag 8 september stonden we daarom ook op de WMD Waterdag.

Voorlichting blijft hard nodig

Ook uit vergelijkbaar onderzoek door het Brede Overleg Kleine Dorpen (BOKD) en Waterbedrijf Groningen blijkt dat diverse inwoners uit het Drentsche Aa-gebied nog altijd schadelijke chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken. Dit is zorgelijk. Daarom blijven de partners zich sterk maken voor goede voorlichting over duurzame en milieuvriendelijke onkruidbestrijding.

Meer weten over duurzaam tuinieren? Volg dan het Facebook-account @onzedrentscheaa of bezoek de website www.onzedrentscheaa.nl

41669928_2193543387387241_1113070242529017856_n

Nationaal Park gidsen op bezoek bij Nationaal Park Wieden Weerribben.

Nationaal Park Drentsche Aa gidsen bezochten 8 september collega Park Weerribben Wieden. Als dank voor hun vrijwillige inzet voor het Drentsche Aa gebied. Het was een geweldige en boeiende dag. Met een boot werden oa een eendenkooi bezocht. Aansluitend namen we kijkje in de vogelkijkhut.

Kinder Buiten Festival Kampsheide op zo 7 oktober 11:00-16:00 uur

Een dag vol met uitdagende outdoor activiteiten, spannende speurtochten, leuke verhalen, rare snoeshanen, niet-alledaagse natuurbelevingen en nog heel veel meer.

Locatie: Kampsheide, naast  boerderij Kamps.

https://www.drentslandschap.nl/event/kinderbuitenfestival

Excursie Schipborgsche diep, Siepelveen Zeegserloopje

Nationaal Park Drentsche Aa houdt een ochtendwandeling over het Schipborgsche diep door het Siepelveen en langs het Zeegserloopje. Het Siepelveen is een prachtig hoogveengebied met een naam die om uitleg vraagt. Het grote ven is omringd door zandduinen. De gidsen vertellen over het ontstaan van het Siepelveen en Zeegserloopje en de bijzondere vegetatie met onder meer gagel, 3 soorten heide, beenbreek en eeuwenoude jeneverbes.

Datum: Zondag 14 oktober 2018

Starttijd: 10:00 uur

Startplaats: Café De Liefde van de Drentsche Aa, ruiterweg 2 Schipborg

Fotografeer en meer excursie; vennen in het Hart van Drenthe

Nationaal Park Drentsche Aa houdt in de boswachterij Hart van Drenthe een Fotografeer en meer-excursie. In het Hart van Drenthe liggen prachtige vennen omgeven door kleurrijke bossen. Deelnemers wandelen over ongebaande paden rond het Blankeveen en Witteveen onder leiding van Nationaal Park gidsen. Onderweg zijn er prachtige fotogenieke doorkijkjes met spiegelende wateroppervlakken.

Datum: Zaterdag 27 oktober 2018

Starttijd: 13:30 – 16.00 uur

Startplaats: Parkeerplaats Zandspeelplaats, aangegeven langs de weg Schoonloo – Elp

Duur/afstand: 2,5 uur / ca. 3 km

Voor wie: Amateurfotografen, geïnteresseerden in natuur en natuurfotografie

Tijdens de excursie is volop gelegenheid om foto’s te maken op fotogenieke plekken. Het meebrengen van een statief wordt aanbevolen evenals het dragen van waterdichte wandelschoenen. Honden worden niet toegelaten tijdens de wandeling.

Deze Fotografeer en meer excursie maakt deel uit van meerdere fotografie-excursies die door de seizoenen heen gegeven worden. Deze excursies zijn geschikt voor bezitters van alle typen camera’s. Kijk in de Activiteitenkalender op www.drentscheaa.nl of op facebook voor de overige data.

Deelname aan Nationaal Park excursies is gratis en aanmelden is niet nodig. Na afloop van de excursies wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Kijk voor het complete activiteitenoverzicht op: http://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten/

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.