Drentsche Aa Nieuwsbrief nr 63


header dotter

Met deze digitale Nationaal Park Drentsche Aa nieuwsbrief houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Drentsche Aa gebied. Het gaat om Nationaal Park 'nieuwsflitsen' en berichten van onze partners. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Word ook vriend van onze social media kanalen op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Cursus Gastheerschap 2021

In maart gaven 14 nieuwe Gastheren en –vrouwen hun eindpresentaties over het Drentsche Aa gebied in Café de Aanleg in Deurze. Mooie, boeiende en nieuwe verhalen over de woonomgeving van de cursisten. In mei volgt de affietstocht waar de nieuwe Gastheren –vrouwen hun certificaat en gevelbordje ontvangen.

Wil jij ook Gastheer – vrouw worden van Nationaal Park Drentsche Aa?

Dit najaar organiseert Nationaal Park Drentsche Aa weer een Gastheerschapcursus voor Drentsche Aa ondernemers en werknemers. In vier bijeenkomsten en een excursie worden de deelnemers opgeleid tot ambassadeur/voorlichter van het Drentsche Aa gebied. Na afloop ontvangen de cursisten het Nationaal Park certificaat, het gastheerschap gevelbordje en de Nationaal Park vlag. Alle gecertificeerde gastheren vormen onderdeel van het ‘Levend bezoekersnetwerk’, hét informatienetwerk van het Nationaal Park. De Drentsche Aa Gastheerschapcursus is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers waardoor het aansluit op de dagelijkse praktijk.

Informatie en aanmelding:  Cursus Gastheerschap Drentsche Aa | IVN

Junior Rangers voor en na de pauze actief

Na een gedwongen pauze door de lockdown hebben de Nationaal Park Drentsche Aa Junior Rangers hun programma weer opgepakt.

Op 12 februari van dit jaar, ‘na de pauze’, gingen de Junior Rangers van Nationaal Park Drentsche Aa op bezoek bij de Junior Rangers van Nationaal Park Dwingelderveld. In vier groepen legden ze per fiets een route van 12 kilometer af door een deel van het Dwingelderveld, waarbij ze onderweg diverse vragen moesten beantwoorden. De laatste vraag was: hoeveel schapen lopen er in de zomer op het Dwingelderveld? Iedereen zat veel te laag. Benieuwd naar het antwoord? 1.800 schapen! De dag was georganiseerd in samenwerking met Nationaal Park Dwingelderveld. Later dit jaar staat er nog een landelijke dag op de Marker Wadden en een kamp op het programma.

Nationaal Park Gidsen adopteren Drentsche Aa informatiezuilen.

Op diverse locaties in het Drentsche Aa gebied staan Nationaal Park informatiezuilen. Een aantal zuilen waren de laatste tijd groen uitgeslagen en zelfs beplakt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en daarom hebben enkele NP gidsen de handen ineen geslagen de de informatiezuilen geadopteerd. De eerste zuilen staan er alweer spik en span bij. klaar voor het nieuwe toeristenseizoen. Hulde aan onze Nationaal Park vrijwilligers

Ontdek de verhalen van Drenthe

Eindeloze en ongerepte natuur, vol met bijzondere verhalen. In de Oerprovincie van Nederland ligt de geschiedenis voor het oprapen. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal over de hunebedden. Spannend en mysterieus. Het verhaal over Vincent van Gogh, die in Drenthe inspiratie zocht en vond. Of de sage over de reuzen Ellert & Brammert. Kom jij deze verhalen ontdekken?

Nominatie voor het Hondsrugpad

Spannend! Het Hondsrugpad is doorgedrongen tot de shortlist 'Wandelroute van het Jaar 2022'. Op de lijst staan nog vijf routes die kans maken op deze eretitel van Fiets en Wandelbeurs Nederland. In totaal werden er 13 kandidaten ingediend voor de verkiezing. Het gaat om routes die tussen november 2020 en september 2021 nieuw zijn gerealiseerd of ingrijpend zijn gewijzigd.

Het Hondsrugpad (166 km) is het Nederlandse deel van het INTERREG-project Hondsrugpad-Hünenweg dat De Hondsrug UNESCO Global Geopark en UNESCO Global Geopark TERRA.Vita in Duitsland met elkaar verbindt. Het is een lange-afstand wandelroute van 325 kilometer die begint of eindigt in Osnabrück of Groningen. De route is gemarkeerd met gele bordjes met een blauwe ‘h’.

De Hünenweg loopt door een landschap vol met sporen uit een ver en minder ver verleden. Het pad volgt middeleeuwse karrensporen en prehistorische veenpaden. Het voert door heidevelden, uitgestrekte bossen, zandverstuivingen en eeuwenoude dorpen. Onderweg kom je langs beekdalen, imposante hunebedden en unieke rotsformaties.

De wandelroute bestaat uit 20 dag etappes, variërend van 13 tot 25 kilometer. Waarvan 9 in Nederland en 11 in Duitstand. Etappe nummer 17 loopt van Gieten naar Zuidlaren door het prachtige Nationaal Park Drentsche Aa.

Foto: @arjensnijder.photography

Contactpersoon:
Leo Bouwmeester
l.bouwmeester@dehondsrug.nl - 06 10 12 39 41

Meer informatie vind je op www.huenenweg.com

Bevers onder de weg

De laatste maanden liggen er steeds takken op de weg bij de uitkijktoren in de Holmers in het Hart van Drenthe. Dat is het werk van bevers. Nadat de waterhuishouding in het gebied Holmers/Halkenbroeken is hersteld is het gebied een stuk natter geworden. Van voormalig landbouwgebied is het verandert  in een moeras. Tijdens hun zoektocht naar een nieuw geschikt gebied kwamen de bevers vanuit het Amerdiepje hier en voelen ze zich hier thuis. Bij thuis hoort een huis. Die zijn ze nu aan het bouwen onder de asfaltweg. Misschien niet de handigste plek voor ons, maar blijkbaar geschikt voor de bevers. Staatbosbeheer is blij met de komst van de bever. Deze dieren staan symbool voor de terugkeer van diersoorten in het Hart van Drenthe. Ook de otter, raaf, kraanvogel en edelhert zijn weer aanwezig in het gebied na lang te hebben ontbroken. Staatsbosbeheer respecteert het huis van de bever en laat het met rust. Weer een schakel in het ecosysteem terug van weg geweest.

De weg is nu afgesloten voor zwaar verkeer omdat er instortingsgevaar is. Wandelaars en fietsers mogen de weg nog wel gebruiken. Op termijn zoekt Staatsbosbeheer een definitieve oplossing, mogelijk in de vorm van een stevige houten brug.

Evert Thomas
senior boswachter publiek | team Hart van Drenthe

Beschrijving bovenloop Drentsche Aa binnen boermarke Grolloo

Deze tekst is ingestuurd door een van onze lezers.

Algemeen
Bij verschillende rivieren is discussie over waar deze ontspringt. In de eerste plaats moet men daarvoor het reliëf van het landschap bekijken en de waterscheiding zoeken. Daarna kan men de lengten van alle zijstromen meten. Het punt, welke de grootste afstand tot de riviermonding kan men aanmerken als de bron van de rivier of beek. De hoogteverschillen in Nederland zijn niet groot en daarom spreekt men eerder van brongebied in plaats van bron.

Situatie Grolloo – Schoonloo
In Drenthe bevinden zich meerdere zoutkoepels in de ondergrond. Die van Schoonloo is de hoogste en reikt tot circa 120 m onder het maaiveld. Hierdoor vinden we hier ook een rug in het landschap in west - oost richting van Hooghalen via Schoonloo in de richting van Gasselte, welke een waterscheiding vormt. Afwatering is hier naar het zuiden via Meppel naar het IJsselmeer en naar het noorden via de Drensche Aa naar de Waddenzee.

Binnen de boermarke Grolloo ontspringen op de noordelijke flank van deze rug in het landschap op enige afstand van de waterscheiding drie beken. Deze zijn van west naar oost de Amerdiep, de Grolloërdiep en de Oosterdiep. De oorspronkelijke beken waren ondiep en hadden flauwe taluds. Zij waren in droge perioden goed doorwaadbaar en in natte perioden stroomden de beken over. Tijdens de ruilverkavelingen zijn de beken gekanaliseerd, dat wil zeggen flink uitgediept, versmald en rechtgetrokken. Tevens zijn stuwen aangebracht om het waterpeil actief te beheersen. De zomer en winterpeil in deze beken worden door waterschap Hunze en Aa’s nog altijd gehandhaafd op de peilen, zoals in de jaren 50 ten behoeve van de drooglegging van de beekdalen zijn vastgelegd.

Bovenlopen van de Drentsche Aa

Amerdiep
Het brongebied van de Amerdiep bevindt zich in de Holmers en stroomt naar het noorden via de Halkenbroeken. Stroomafwaarts is een aarden stuwwal aangelegd met een stuw. Het stuwmeertje is circa een halve meter diep en is rijk aan waterdieren. Henk en Janetta Bos hebben hier mooie onderwateropnamen gemaakt voor hun natuurfilm WaterLand Drenthe.

Onder het schouwpad langs het Grolloërdiep is tijdens de ruilverkaveling een duiker aangelegd waardoorheen het water van de Amerdiep stroomt, zodat de indruk wordt gewekt, dat de Amerdiep in het Grolloërdiep uitkomt. (Ref. blz. 420). Echter oorspronkelijk takt hier de Grolloërdiep in op het Amerdiep. De Amerdiep gaat verder naar het noorden en heet verderop de Deurzerdiep.

Grolloërdiep
Het brongebied van de Grolloërdiep bevindt zich ter hoogte van van de Uteringseweg. Er zijn diverse zijtakken. Deze lopen tussen de landerijen en vanuit de dorpskern van Grolloo. Bij de Uteringseweg is ook de eerste stuw geplaatst. Door de kanalisatie van de beek en de egalisatie van de akkers ten zuiden van de Uterigseweg is het oorspronkelijke brongebied niet meer duidelijk aan te wijzen.

Oosterdiep
Het brongebied van de Oosterdiep bevindt zich ter hoogte van het fietspad ten oosten van de Tienmaatsweg. Verderop gaat deze beek over in de Anderschediep.

Tussen het Grolloërdiep en het Oosterdiep is ook een soort van waterscheiding. Deze werd gevormd door de Schoonloërweg / Hoofdstraat. Dit maakt deel uit van de Rolderrug en was vanouds de (loop-) route Sleen - Schoonoord – Schoonloo – Grolloo - Rolde. Naar het oosten liep er een sloot vanaf de Hoofdstraat richting het Oosterdiep door de Merk. Naar het westen wordt het water afgevoerd door sloten en leidingen richting de Grolloërdiep. De laatste begint tussen Voorstreek 7 en Middenstreek 4 en takt in op de Grolloërdiep in de bocht bovenstrooms de tweede stuw.

Langs de verschillende diepjes lopen zogenoemde schouwpaden. Hierlangs kan men goed wandelen. De waterstanden zijn af te lezen op de peilschalen bij de stuwen. Het verval van de diepjes is niet erg groot, zodat de stuwen met de peilschalen een goed beeld geven van de hoogteverschillen in het landschap.

Jan Sikkema

Activiteiten

Woensdag 13 april

  • Lezing Bernard Hanskamp:  onderwerp ‘’Precies 100 jaar ruilverkavelen in Drentsche Aa’’. Locatie en tijd wordt op de website bekend gemaakt.

Zondag 22 mei

  • Dag van het Nationaal Park
    Elk jaar vieren we de Dag van het Nationaal Park. Een dag die alle Europese parken in het zonnetje zet. We vieren de Dag van het Nationaal Park, met onze partners, op zondag 22 mei. Thema is dit jaar 'Wij zijn natuur' waarbij 'bewustwording' centraal staat. Bewustwording van de kwetsbaarheid van de natuur. De locatie en het programma worden te zijner tijd bekend gemaakt op de activiteitenpagina van onze website www.drentscheaa.nl

    Het eerste Nationaal Park in Europa werd op 24 mei 1909 in Zweden ingesteld. Naar aanleiding hiervan wordt jaarlijks in de Nationale Parken van Europa de ‘Dag van het Nationaal Park’ op deze dag gevierd. De Dag van het Nationaal Park is een initiatief van de organisatie Europarc. In Nederland wordt de Dag van het Nationaal Park ingevuld door het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP), het Nationale Parken Bureau (NPB) en IVN Natuureducatie in samenwerking met de Nationale Parken en de daarbij betrokken organisaties.

Sporten in de natuur?

Je bent van harte welkom, maar hou je aan de regels.
10 zaken om rekening mee te houden als je gaat sporten in beschermde natuurgebieden.

Wilt u met een excursie mee?

Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop vragen we een vrijwillige bijdrage voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Uw bijdrage komt ten goede aan het Drentsche Aa-gebied.

Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tot de excursies. Deelname aan excursies is op eigen risico.

Het doorgaan van de excursies is onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen van de overheid. Kijk voor de meest actuele informatie over Nationaal Park activiteiten op: www.drentscheaa.nl

Wilt u een Nationaal Park Drentsche Aa wandeling of excursie op maat organiseren voor familie- of bedrijfsuitje? Vraag naar de mogelijkheden via het contactformulier

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Fotografie: NP Drentsche Aa (tenzij anders aangegeven)

Redactie: Nationaal Park Drentsche Aa

Volg ons ook op FacebookTwitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.