Drentsche Aa Nieuwsbrief nr. 65 - september 2022


header hunebed

Met deze digitale Nationaal Park Drentsche Aa nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en wetenswaardigheden in het Drentsche Aa gebied. Het gaat om Nationaal Park 'nieuwsflitsen' en berichten van onze partners. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Word ook vriend van onze social media kanalen op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Gidsen/vrijwilligers dag Markerwadden

Met onze Nationaal Park Drentsche Aa gidsen hebben we de Marker Wadden bezocht. Als jaarlijks bedankje voor hun inzet voor het Drentsche Aa gebied. Het was een geweldige dag waaraan het weer positief heeft bijgedragen. Met het zeilschip Abel Tasman op de motor naar de eilandengroep gevaren en zeilend terug naar Lelystad. Wat een belevenis. Mooi om ons collega Nationaal Park Marker Wadden eens te bekijken.

Jubileumboekje 'Blaauwe Dreum'

In 2022 bestaat het Nationaal Park Drentsche Aa 20 jaar. In al die tijd is de kwaliteit van het gebied versterkt, is gebouwd aan de eigen identiteit en is het gegroeid in aantrekkingskracht. De diverse beekloopjes van de Drentsche Aa hebben al talloze kunstenaars geïnspireerd, en doen dat anno 2022 nog steeds. Zo vergelijkt Tonko Ufkes de Aa in zijn gedicht met een ‘blaauwe dreum’, een beeldspraak die leidde tot de titel van deze bundel.

De leden van de Drentse Schrieverskring bezingen de schoonheid van de Aa op gevarieerde wijze. U leest bijdragen van: Egbert Meijers, die ook het idee aandroeg voor deze bundel, Tonko Ufkes, Marga Kool, Harm G. Sijnstra, Jan Harbers, John B. Vorenkamp, Jan Veenstra, Klaas Koops, Mischa van Huijstee, Willem Haandrikman, Nicolette Leenstra, Gerard Nijenhuis, Peter Veen, Ria Westerhuis, Sacha Landkroon, Suze Sanders en Paula Laning.

Met dit boekje wil het Nationaal Park Drentsche Aa de kracht en kwaliteit van het gebied laten zien in woord en beeld. Een boekje dat inspireert om zelf het prachtige gebied in te trekken en te ervaren.

Bestel het boek ‘Blaauwe Dreum’ nu voor 1 november 2022 met € 2,50 korting voor € 12,50*. Ga daarvoor naar: vangorcum.nl/cultuur-historie en zoek naar ‘Blaauwe Dreum’. Bestel het boek en vul in het betaalscherm in het veld ‘kortingscode’ de volgende code in: dreum2022. De korting wordt dan automatisch verrekend.

*exclusief verzendkosten

Drentsche Aa cursus voor bewoners en andere geïnteresseerden.

Steeds meer Drentsche Aa bewoners raken geïnteresseerd in het landschap waarin zij wonen. Daarom geeft Nationaal Park Drentsche Aa op de avonden van 23 en 30 nov. en 7 dec. 2022 een cursus van drie bijeenkomsten voor geïnteresseerden. De cursus gaat over de rijke historie, natuur en cultuur van het Drentsche Aa gebied. Op deze avonden wordt een aantal thema’s uitgelicht zoals de geologie, de cultuurhistorie en de natuur van het Drentsche Aa gebied.

Aanmelden voor de cursus kan via deze link. U wordt, op volgorde van aanmelding, op een lijst geplaatst. U krijgt t.z.t. bericht over de locatie en tijden. Maximaal aantal deelnemers is 25 personen.

Kosten: €50,- per deelnemer incl. koffie en thee

Junior Rangers weer gestart

De Drentsche Aa Junior Rangers begonnen zaterdag 17 september aan het nieuwe seizoen in hun thuisbasis bij de Agrarische Natuur Drenthe in Rolde. Vanuit daar maakten de Junior Rangers o.l.v. Lukas Hoven (Stichting Behoud Rolder Kerk) een wandeling langs de hunebedden en de Jakobuskerk in Rolde. Dit seizoen worden weer veel actieve- en leuke bijeenkomsten georganiseerd i.s.m. Nationaal Park partner organisaties, zoals: Snoeien bij het ven bij Taarlo, de Natuurwerkdag, een Pingo-ruïne onderzoek, uitwisseling met Junior Rangers van NP Weerribben Wieden en Dwingelderveld

Bewonersmidddag

Zondag 18 september vond de jaarlijkse bewonersmiddag plaats in het Drentsche Aa gebied. We startten bij NP gastheer Pannenkoekenboerderij Brinkzicht in Gasteren en reden met een touringcar via het Evertsbos naar het Eexterveld voor een korte excursie. Daarna met tussenstops via Anderen, Gasteren, Taarlo, Oudemolen, Zeegse naar NP Toegangspoort Wedbroeken. Hier kregen de deelnemers een verhaal van Sikke Meerman over het Bio Economie project met toelichting op het proefveld. Aansluitend terug naar de Gasterse duinen voor een korte excursie. Enthousiaste reacties na afloop.

Onderwijsproject landbouw

Dinsdag 20 september vond de pilot van het nieuwe Nationaal Park Landbouw onderwijsproject plaats. Vanuit de IVN studio in Orvelte gaf Mathijs ter Bork les aan leerlingen van basisscholen uit Anloo en Ekehaar. Het was een succes. Erg leuke reacties van de kinderen en juffen. We gaan de pilot evalueren en waar nodig bijstellen. Hiervoor werken we samen met onze landbouwpartners.

Proeftuin Natuurinclusieve Landbouw

In dit eerste groeiseizoen van de proeftuin zijn bij een aantal deelnemers mengteelten van granen en peulvruchten ingezaaid. Daar is veel belangstelling voor. Op een aantal percelen in het Drentsche Aa gebied zijn zomergerst met erwten en zomertarwe met veldbonen, beide bedoeld als voedergewas voor melkkoeien, uitgeprobeerd. Inmiddels is de oogst voorbij en is er tijd om deze mengteelten te evalueren op hun perspectief voor veehouders in het gebied. Een voorlopige conclusie is in ieder geval dat deze vorm van mengteelten wel degelijk bijdraagt aan de doelstelling om duurzaamheid te bevorderen en aan meer biodiversiteit in het veld.

Deze nazomer en herfst wordt een aantal percelen grasland met verschillende kruidenrijke mengsels ingezaaid. Er is al veel gezegd en geschreven over de meerwaarde hiervan voor de bodem, het overkomen van droogte, de koe, de weidevogel én voor de boer zelf. In de praktijk is het voor veel boeren die er nu mee beginnen nog wel spannend of de opbrengst en kwaliteit van het te oogsten product zich kan meten met die van het gras wat hij nu oogst van zijn percelen. Volgend seizoen zullen we het zien.

Contactpersoon: Geertje Enting (0655766883)

Foto: mengteelt gerst en erwten (foto AND Drenthe)

Het grote maaien in de Drentsche Aa

Breed bekend is het niet; onze hoofdtaak in het noordelijk deel van het Nationaal Park Drentsche Aa is maaien. En dat in tegenstelling tot de meeste andere gebieden van Staatsbosbeheer in Nederland. Hoe verwarrend kan onze naam zijn: StaatsBOSbeheer? In mijn werkgebied zou het eigenlijk Staatsgrásbeheer moeten heten. Hoe zit het? Het Drentsche Aa-gebied kent een lange geschiedenis waarbij de vroegere bewoners het landschap ná de ijstijd ingericht hebben. Het waren de boeren die de grond bewerkten en er hun producten op verbouwden en er vee op hielden. De boeren hebben hiermee het landschap naar hun hand gezet. Door de moerasbossen te kappen en te veranderen in beekdalgraslanden. Ze maaiden de beekdalen voor hooi om hun vee door de winter te laten komen. Bemesten deden ze die hooilanden niet. De mest was hard nodig op de akkers (es) waar ze graan, bonen en bieten verbouwden voor hun eigen consumptie. Hierdoor verschraalden de graslanden langs de beek en ontstonden er bloemrijke hooilanden. De akkers -iets verder van de beek af- werden door de mest, vermengd met plagsel van de hei, steeds een beetje opgehoogd en werden bolle akkers: de essen die nog steeds te herkennen zijn. En tegenwoordig? Nu doen we eigenlijk nog precies hetzelfde, al zo’n 1000 jaar. We gebruiken niet meer een zeis en paard en wagen maar trekkers met opraapwagens. In de natte beekdalen gebruiken we wetlandtracks (machines op brede rupsbanden) omdat normale trekkers hier wegzakken in de bodem. Bemesten doen we nog steeds niet. Het hooi gaat naar de boeren als veevoer of om onder te ploegen ter verbetering van de bodem en het watervasthoudend vermogen. In grote lijnen is het landschap onveranderd; langgerekte open beekdalen met hier en daar een boom of struik en daar tussendoor de slingerende beek. Neem eens een kijkje van de Kymmelsberg, een prachtig uitkijkpunt (belvedère) tussen Schipborg en Anloo. Het lijkt wel of je hier terug kunt kijken in de tijd.

Boswachter Kees van Son, E:k.son@staatsbosbeheer.nl

Ontdek de dorpsverhalen van de Drentsche Aa

Nationaal Park Drentsche Aa en Gemeente Aa en Hunze hebben vier dorpswandelingen ontwikkeld die de unieke verhalen uit het dorp dóór het dorp vertellen.

De routes door Eext, Gasselte en Grolloo zijn interactieve wandelingen met foto’s, luisterverhalen en een bijpassende opdrachten voor kinderen. In Eext ga je samen met Joop Stroop op zoek naar de ingrediënten om pannenkoeken te kunnen bakken voor een speciale gast. In Gasselte vraagt marktvrouw Wemeltje Kruit, die onderweg haar spullen is kwijtgeraakt, de kinderen om te helpen zoeken. In Grolloo zweef je mee met Misty het Witte Wief, die door een windvlaag op de heide is weggewaaid en de weg naar huis terug moet vinden. De route in Schipborg is gemaakt voor de echte wandelaar, fotograaf en natuurliefhebber. Deze prachtige wandelroute van 9,7 km door de omgeving van Schipborg brengt je langs de mooiste plekjes.

Met deze wandelingen willen de betrokken organisaties bewoners en bezoekers bewust maken van de aanwezigheid van Nationaal Park Drentsche Aa waarin ze zich bevinden: in het dorp, maar zeker ook in het omliggende landschap.

De digitale wandelingen en meer informatie over de startlocaties en bijbehorende opdrachten vindt u op  www.eindjeomindrenthe.nl.

Nieuwe Nationaal Park water-fietsroute

Deze fietsroute leidt je langs de Drentsche Aa naar Museum aan de A in de stad Groningen. Nationaal Park Drentsche Aa en de stad Groningen zijn meer verbonden dan je misschien denkt. De inwoners van de stad Groningen drinken namelijk kraanwater uit de Drentsche Aa.

De route is 53 km lang en te splitsen in drie delen van ongeveer 20 km. De route start voor de Kymmelsberg in Schipborg en voert via de Drentsche Aa beekdalen naar de stad Groningen en terug.

Water is een belangrijk (beleids)thema. Zeker met het warme weer, de discussie over de opwarming van de aarde en de toenemende zomerse watertekorten, speelt de waterdiscussie regelmatig op. Hoe gaan we verantwoord met het beschikbare water om?

Tijdens de fietsroute wordt de fietser gewezen op diverse waterweetjes. Bijvoorbeeld over het belang van water voor het leven in en rond de beek, aanpassingen aan de beek, waterberging en de rol van het Drentsche Aa water bij de drinkwatervoorziening van de stad Groningen.

Ook het Museum aan de A (voormalig Scheepvaartmuseum) in Groningen wordt aangedaan. Groningen kent een lange (scheepvaart)traditie met de beek. Onder meer het hoge en lage der A, de A-kerk danken er hun naam aan. Wist u dat het Drentsche Aa water honderden jaren lang de basis was voor het Groninger Kluinbier? De brouwerijen stonden vooral aan het Hoge der Aa.

De nieuwe fietsroute is voor Nationaal Park Drentsche Aa samengesteld door Ilse Nieuwenhuis, student aan de Rijks Universiteit Groningen. Ze sprak hiervoor met diverse organisaties die zich met het watermanagement in het Nationaal Park Drentsche Aa bezighouden.

De route is digitaal, op je smartphone, te fietsen maar ook via de uit te draaien fietskaart.

NP-Waterbeheer Drentsche Aa (eindjeomindrenthe.nl)

Gastheer Arno aan het woord

Een pannenkoek mét een verhaal. Gelegen aan het Pieterpad ontvangt Arno, Gastheer van het Landschap in de omgeving van Nationaal Park Drentsche Aa, gasten uit heel Nederland. Hij vertelt ze graag meer over de nabije omgeving: “Mensen zijn super enthousiast. Je merkt dat ze met een ander idee het volgende traject gaan lopen”.

Arno van der Heijden runt sinds 2018 samen met zijn echtgenote Pannenkoekenboerderij Brinkzicht in Gasteren, net boven Assen. Ze hebben hun eigen draai gegeven aan de oude Drentse boerderij: een industrieel interieur, maar wel met het Drentse idee: de boerderij is zichtbaar zoals ooit ontstaan, met karakteristieke balken in zicht.

Niet alleen de boerderij ademt historie. Het Drentse landschap rondom de pannenkoekenboerderij kent vele geheimen. Zo ook voor Arno en zijn echtgenote, aangezien zij oorspronkelijk niet uit de regio komen. Om het gebied te ontrafelen, te ervaren en meer informatie aan gasten te kunnen geven, volgden ze samen de cursus Gastheer van het Landschap: “Je moet een beetje het gebied promoten. De kortste klap is om het zelf te vertellen – wat hier in de omgeving te zien en te doen is. Door zelf wijs te worden”. Lees verder: Gastheer Arno aan het woord | IVN

Meer informatie over de cursus: Cursus Gastheerschap Drentsche Aa | IVN

Oproep voor de rubriek Toen en Nu in Doorstroom

Heeft u een foto van het Drentsche Aa-gebied van vroeger met een mooi verhaal?

Stuur uw bijdrage naar drentscheaa@drenthe.nl en wie weet staat het in de volgende Doorstroom, ons Nationaal Park magazine.

Komende najaar er op uit in het Drentsche Aa gebied?

Probeer eens een van deze routes:

  • Nationaal Park wandelroute 'Acht van Amen' - (eindjeomindrenthe.nl)
  • Nationaal Park wandelroute 'Rondom Zeegse langs de Drentsche Aa' (eindjeomindrenthe.nl)
  • Knapzakroute Balloo-Rolde Balloo-K38 (eindjeomindrenthe.nl)
  • Knapzakroute Loon-Taarlo Loon-Taarlo-K30 (eindjeomindrenthe.nl)

Of kijk op onze website voor meer activiteiten: www.drentscheaa.nl

https://www.drentscheaa.nl/zien/wandelen/

https://www.drentscheaa.nl/zien/fietsen/

Erop uit

Kijk voor de meest actuele informatie over Nationaal Park activiteiten op: www.drentscheaa.nl

Wilt u een Nationaal Park Drentsche Aa wandeling of excursie op maat organiseren voor familie- of bedrijfsuitje? Vraag naar de mogelijkheden via het contactformulier

Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop vragen we een vrijwillige bijdrage voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Uw bijdrage komt ten goede aan het Drentsche Aa-gebied zie: gebiedsfondsdrentscheaa.nl).

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Fotografie: Nationaal Park Drentsche Aa (tenzij anders aangegeven)

Redactie: Nationaal Park Drentsche Aa

Volg ons ook op FacebookTwitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.