Drentsche Aa Nieuwsbrief nr. 66 - dec. 2022


header oudem diep winter

Met deze digitale Nationaal Park Drentsche Aa nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en wetenswaardigheden in het Drentsche Aa gebied. Het gaat om Nationaal Park 'nieuwsflitsen' en berichten van onze partners. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Word ook vriend van onze social media kanalen op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Fijne feestdagen

Het Nationaal Park Drentsche Aa team wenst je fijne feestdagen en een gezond 2023 toe

Jubileumboekje 'Blaauwe Dreum'

In 2022 bestaat het Nationaal Park Drentsche Aa 20 jaar. In al die tijd is de kwaliteit van het gebied versterkt en is gebouwd aan de eigen identiteit. De diverse beekloopjes van de Drentsche Aa hebben al talloze kunstenaars geïnspireerd, en doen dat nog steeds. Zo vergelijkt Tonko Ufkes de Aa in zijn gedicht met een ‘blaauwe dreum’, een beeldspraak die leidde tot de titel van deze bundel.

De leden van de Drentse Schrieverskring bezingen de schoonheid van de Aa op gevarieerde wijze. U leest in de bundel bijdragen van: Egbert Meijers, Tonko Ufkes, Marga Kool, Harm G. Sijnstra, Jan Harbers, John B. Vorenkamp, Jan Veenstra, Klaas Koops, Mischa van Huijstee, Willem Haandrikman, Nicolette Leenstra, Gerard Nijenhuis, Peter Veen, Ria Westerhuis, Sacha Landkroon, Suze Sanders en Paula Laning.

Met dit boekje wil het Nationaal Park Drentsche Aa de kracht en kwaliteit van het gebied laten zien in woord en beeld. Een boekje dat inspireert om zelf het prachtige gebied in te trekken en te ervaren.

Bestel het boek ‘Blaauwe Dreum’ via de website van Koninklijke van Gorcum of haal het in de boekwinkel.

Vriendenclub Drentsche Aa

Het Drentsche Aa-gebied huisvest bijzondere natuur en het landschap waar de beek doorheen kronkelt is superfraai. Het is echter ook uniek om een hele andere reden: de Drentsche Aa is een cultuurlandschap waar mens en natuur samen op werken. De helft van de grond in het Nationale Park wordt beheerd als natuur, op een derde werken boeren en bovendien wonen er 35 duizend mensen in 21 dorpen.

Elders in Nederland is natuur veelal afgezonderd, in het Drentsche Aa-gebied horen de mensen erbij – bewoners, boeren en recreanten. Met die combinatie tussen natuurbescherming en exploitatie van het gebied, lopen we voorop. Uiteraard vergt het wel extra aandacht om de bodem, het water en de natuur zo te gebruiken dat ook de bijzondere vegetatie aan zijn trekken komt.

Het Gebiedsfonds Drentsche Aa stimuleert bewoners die de band met het Nationaal Park willen aanhalen. Het fonds steunt hen met geld om de leefomgeving mooier en natuurrijker te maken. Ter ere van het jubileum van het nationaal Park wil het Gebiedsfonds daar een boost aan geven. Daarom heeft ze een vriendenkring opgericht. Bedrijven, organisaties en particulieren worden uitgedaagd een bijdrage te geven zodat het Gebiedsfonds meer activiteiten van bewonersgroepen in de benen kan helpen.

Zie jij ook het nut van een vitaal natuurrijk landschap dat gedragen wordt door de inwoners? Help dan mee. Kijk op www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl voor meer informatie.

WBG eerste vriend

Het Waterbedrijf Groningen is de eerste officiële vriend van het gebiedsfonds Drentsche Aa. Riksta Zwart, de directeur-bestuurder, zette bij de waterwinlocatie in Glimmen haar handtekening onder de intentieverklaring. De natuur bekrachtigde dit moment door het ijzige water in het berijpte beekdal flink in het zonnetje te zetten.

Het Waterbedrijf wint grondwater van onder het Drents Plateau en maakt daar drinkwater van. In Glimmen wordt ook oppervlaktewater gewonnen uit de Drentsche Aa. In het stroomgebied van de hele beek is daarom extra aandacht cruciaal om te voorkomen dat het water vervuild raakt. Schoon water is de kern van het Nationaal Park: het zorgt niet alleen voor goed drinkwater, het is de voorwaarde voor de unieke vegetatie om te overleven. Daarom groeien er zoveel orchideeën, is het er fraai wonen en is het gebied populair bij toeristen.

Het Gebiedsfonds is blij met de handtekening van het WBG en de vijfduizend euro die het waterbedrijf daarmee besteedt aan projecten van bewoners die het Drentsche Aa-gebied mooier maken en de natuurwaarden beter op de kaart zetten.

Wil je ook vriend worden of zien welke projecten van bewoners steun kregen? Op www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl vind je meer informatie.

Drentsche Aa cursus voor bewoners en andere geïnteresseerden groot succes

In november vond de Nationaal Park Drentsche Aa bewonerscursus plaats in Restaurant het Witte Huis in Zeegse. Maar liefst 23 enthousiaste deelnemers volgden deze cursus. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren de rijke historie, natuur en cultuur van het Drentsche Aa gebied. Op deze avonden werd een aantal thema’s uitgelicht zoals de geologie, de cultuurhistorie en de natuur van het Drentsche Aa gebied. Boswachter Kees van Son was dit jaar gastspreker om het natuurbeleid van Staatsbosbeheer toe te lichten.

Steeds meer Drentsche Aa bewoners raken geïnteresseerd in het landschap waarin zij wonen. In het najaar van 2023 organiseren wij weer een bewonerscursus. Houd de nieuwsbrief en onze website in de gaten.

Vrijwilligers: bedankt!

6 december Dag was de dag van de Vrijwilligers. Nationaal Park Drentsche Aa dankt alle vrijwilligers die zich het hele jaar door met hart en ziel inzetten voor het Drentsche Aa gebied.

Ook vrijwilliger worden bij Nationaal Park Drentsche Aa? Bekijk onze webpagina of neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden: drentscheaa@ivn.nl

Junior Rangers Nationaal Park Drentsche Aa kregen clinic vuurmaken

In november kregen onze Junior Rangers Nationaal Park Drentsche Aa een clinic vuurmaken met natuurlijke tondel verzorgd door Stijn Brasse van Untouched Travel. Alle teams kregen het vuur aan met de firesteel. Natuurlijk moesten de Junior Rangers eerst zelf het #brooddeeg maken voor suikerbrood of een hotdog. Daarna het veld in om natuurlijke tondel te zoeken en verzamelen. Berkenbast, tandenstokers, pink duim en pols... De Junior Rangers weten wat er dan wordt bedoeld. Aan het eind hebben we onze eigen aanmaakblokjes gemaakt van oa watten en kaarsvet. Toffe, leerzame bijeenkomst in en rond de Junior Rangers thuisbasis bij Agrarische Natuur Drenthe.

IVN zorgt - namens het Nationaal Park - voor de coördinatie, het contact met de NP partners en voor de opleiding van de vrijwillige begeleiders. De belangrijkste partners zijn de vrijwilligers en alle Nationaal Park Partners.

Meer informatie of word jij onze nieuwe Junior Ranger begeleider?

Wil je meer informatie over JuniorRangers Nederland, kijk op onze website of neem contact op met Timanca Manak, drentscheaa@ivn.nl

Gedicht, Ireen W. van der Knoop  “Loon Winters wit”

Over de koeloze koeweg in Loon,

Ploegen 11 discipelen door natuurschoon.

*

Via een holle weg met karrensporen,

Weet het landschap hen te bekoren.

Her en der in takken oranje trilzwam,

Mooi kleurend bij omgehakte elzenstam.

*

Hup, Hup lans de bosrand

Reeën met witte achterhand.

Gracieus verend in de lucht –

Plots stilstaand in hun vlucht.

*

Bomen met witte flanken

Al met knoppen in de ranken.

Sporen van laarzen en fazanten,

Getuigen van winterse passanten.

*

Wit is het land en wit is de lucht

En zwart wit de ekster in zijn vlucht.

Groen prikken pitrus en hulst in het wit,

En zilver de beken waar draaikolk in zit.

*

Aan een vlier kleven dove judas oren,

Hard als schelpen, stijf bevroren.

Kwetterende mezen snoepen graszaad,

En vervliegen als men voorbijgaat.

*

Tussen zwarte takken blinkt fel halogeen,

Waardoor alles oplicht er omheen.

Het Drentse land met sneeuw bedekt

Verheffend tot een kunstobject.

Gebiedsgidsen bezochten Roodzanden

Begin november bezocht een grote groep gidsen van Nationaal Park Drentsche Aa het projectgebied Roodzanden. In De Zeegster Hoeve gaven Hans Verhoogt en Sander Uiterwijk toelichting op de diverse projecten en de aanpak van Prolander in het Drentsche Aa gebied.

Daarna was het tijd om Roodzanden te verkennen. Hierbij was er een interessante kennisuitwisseling met de gidsen en medewerkers van Prolander. De gidsen kijken op een andere manier naar het gebied. Tijdens excursies die zij leiden vertellen ze wetenswaardigheden over de specifieke flora en fauna, over de geschiedenis en het ontstaan van het gebied. Wij konden hen juist veel vertellen over de diverse projecten van Prolander, de gebiedsdoelen vanuit het provinciaal en landelijk beleid en de manier waarop we deze projecten aanpakken.

In de toekomst willen we meer contact houden met de gidsen. Niet alleen in Roodzanden, ook voor andere projecten in de Drentsche Aa.

Bron: Nieuwsflits van Prolander

Bijscholing onderhoud Beekdalen door SBB

In november kregen onze Nationaal Park gidsen bijscholing in het beekdal door medewerkers van Staatsbosbeheer. Onderwerpen die de gidsen in de praktijk opzochten waren het maaibeleid en de beekbodemverhoging.

Door deze bijscholingsmomenten kunnen de gidsen nog meer kennis over het gebied en de ontwikkelingen overdragen tijdens excursies.

Jouw landschapsfoto in de Doorstroom?

Voor het item 'Voor de lens' zijn wij op zoek naar foto’s. Heb jij een (liggende) foto, gemaakt in Nationaal Park Drentsche Aa met daarbij een kort stukje tekst (landschap, insect, voorjaarsbloeier etc)?

Stuur het naar drentscheaa@ivn.nl en wie weet komt jouw foto in de volgende Doorstroom te staan.

https://www.drentscheaa.nl/actueel/doorstroom-magazine/

Rivierprik larven op reis naar zee

Door de goede waterkwaliteit en kronkelende loop leven in de Drentsche Aa meer dan 25 vissoorten, waaronder een hele speciale soort; de rivierprik. In Noord-Nederland komt de rivierprik uitsluitend voor in de Drentsche Aa.

De rivierprik zwemt jaarlijks vanuit zee naar de Drentsche Aa om eitjes te  leggen. Een 60 kilometer lange zwemtocht vanuit Delfzijl, via het Groninger Museum, naar Oudemolen en omgeving.

De jonge rivierprikken leven na hun geboorte circa 3 jaar in de bodem van de beek waar ze voedsel uit het water filteren. Daarna zwemmen ze naar zee waar ze bloed zuigen van andere vissen. Grote delen van de levencyclus van de rivierprik zijn nog onbekend. Zo was onbekend wanneer en hoeveel larven er jaarlijks naar zee trekken. Daarom is dit in de periode augustus 2021 – mei 2022 onderzocht met behulp van fuiken. Gebleken is dat rivierpriklarven vooral in de maanden januari en februari naar zee migreren. Het gaat hierbij om honderden rivierpriklarven met een lengte van 10 a 15 centimeter.

Het onderzoek is uitgevoerd door studenten en medewerkers van Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen Universiteit en het waterschap Hunze en Aa’s als onderdeel van het waddenfondsproject “Ruim Baan voor Vissen 2”.

Peter Paul Schollema aquatisch ecoloog Waterschap Hunze en Aa's

Aanleg wandelknooppuntennetwerk in Drentsche Aa

Recreatieschap Drenthe is druk bezig met de uitrol van het wandelknooppuntennetwerk in Drenthe. Ook voor de gemeenten in het Drentsche Aa gebied wordt de aanleg van het wandelnetwerk voorbereid. Er zijn inmiddels conceptnetwerken in beeld. Deze volgen waar mogelijk de bestaande wandelroutes die met elkaar zijn verbonden met nieuwe tracés zodat een netwerk is ontstaan.

De concepten zijn tot stand gekomen in overleg met gemeenten, natuurorganisaties, inwoners en ondernemers. Op dit moment worden de netwerken voorgelegd aan alle grondeigenaren om toestemming te krijgen.

Netwerk uiterlijk begin 2024 gereed

De palen en borden worden volgend jaar of uiterlijk begin 2024 geplaatst. Borden van bestaande of nieuwe wandelroutes in het netwerk kunnen op de palen van het wandelnetwerk bevestigd worden (in overleg met Recreatieschap Drenthe). Op deze manier wordt verrommeling tegengegaan.

Hoe werkt een wandelknooppuntennetwerk?

Bij het wandelknooppuntennetwerk loop je van knooppunt naar knooppunt en kun je zelf je eigen kortere of langere wandelroute samenstellen. Zo kom je als wandelaar langs bekende en minder bekende plekjes in het gebied. Dit filmpje geeft uitleg over het wandelknooppunten netwerk: https://youtu.be/2c3fzaicSP4.

De netwerken in Drenthe die al gereed zijn kan je hier online raadplegen: www.wandelnet.nl/wandelrouteplanner.

De aanleg van de netwerken wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe, de Drentse gemeenten en Recreatieschap Drenthe en met medewerking van de grondeigenaren.

Komende najaar er op uit in het Drentsche Aa gebied?

Probeer eens een van deze routes:

  • Nationaal Park wandelroute 'Acht van Amen' - (eindjeomindrenthe.nl)
  • Nationaal Park wandelroute 'Rondom Zeegse langs de Drentsche Aa' (eindjeomindrenthe.nl)
  • Knapzakroute Balloo-Rolde Balloo-K38 (eindjeomindrenthe.nl)
  • Knapzakroute Loon-Taarlo Loon-Taarlo-K30 (eindjeomindrenthe.nl)

Of kijk op onze website voor meer activiteiten: www.drentscheaa.nl

https://www.drentscheaa.nl/zien/wandelen/

https://www.drentscheaa.nl/zien/fietsen/

Erop uit

Kijk voor de meest actuele informatie over Nationaal Park activiteiten op: www.drentscheaa.nl

Wil je een Nationaal Park Drentsche Aa wandeling of excursie op maat organiseren voor familie- of bedrijfsuitje? Vraag naar de mogelijkheden via het contactformulier

Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop vragen we een vrijwillige bijdrage voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Jouw bijdrage komt ten goede aan het Drentsche Aa-gebied zie: gebiedsfondsdrentscheaa.nl).

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Fotografie: Nationaal Park Drentsche Aa (tenzij anders aangegeven)

Redactie: Nationaal Park Drentsche Aa

Volg ons ook op FacebookTwitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.