Drentsche Aa Nieuwsbrief nr. 69 - sept. 2023


header hunebed

Met deze digitale Nationaal Park Drentsche Aa nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en wetenswaardigheden in het Drentsche Aa gebied. Het gaat om Nationaal Park 'nieuwsflitsen' en berichten van onze partners. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Word ook vriend van onze social media kanalen op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Drentsche Aa Natuurspeurderstocht

In september zijn de Nationaal Park Drentsche Aa Natuurspeurderstochten uitgevoerd. Ruim 100 leerlingen uit de gemeente Tynaarlo ontdekten wat er in het water leeft, hoe de bodem eruit zien en welke kleine beestjes er leven in de houtwallen. Landelijk streven we ernaar dat Ieder kind in zijn of haar schoolperiode in een Nationaal Park is geweest om de natuur te beleven. Met dank aan de vrijwilligers van Nationaal Park Drentsche Aa en Staatsbosbeheer.

Cursus Gastheerschap

In november start de informatieve en gezellige Nationaal Park Gastheerschapcursus 2023 voor ondernemers in Nationaal Park Drentsche Aa.
De cursus bestaat uit vier middagbijeenkomsten. We behandelen de organisatie, de ontstaansgeschiedenis, de natuurwaarden en de cultuurgeschiedenis van het Drentsche Aa gebied. In het voorjaar volgt nog een dagexcursie. Na afloop ontvangen de deelnemers het gastheerschap certificaat, het gevelbordje en de Nationaal Park vlag.


Alle gecertificeerde gastheren samen vormen het Nationaal Park ‘Levend bezoekersnetwerk’. Hét informatienetwerk van het Drentsche Aa gebied. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers waardoor het aansluit op de dagelijkse praktijk. Gecertificeerde ondernemingen worden kosteloos in de Nationaal Park ‘Op stap’ krant (oplage 34.500 stuks) en op de Nationaal Park website vermeld (www.drentscheaa.nl).


Dankzij Nationaal Park bijdrage zijn de deelnamekosten maar €150,- p.p. Incl. lesmateriaal, koffie en thee. De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag van 13:00 uur - 16:00 uur. Data: 6, 13, 20 november en 4 december 2023. De cursuslocatie wisselt en is bij voorkeur bij een van de deelnemende ondernemers. Zo kijken we ook bij elkaar ‘in de keuken’. De locaties worden later bekend gemaakt. De excursie wordt op een nader te bepalen datum in het voorjaar gehouden.
Meer informatie over de cursus: André Brasse, coördinator Communicatie en Educatie, Nationaal Park Drentsche Aa, email: a.brasse@ivn.nl
Word jij een van onze Nationaal Park gebiedsambassadeurs? Meld je meteen aan via www.drentscheaa.nl

Drentsche Aa gidsen op bezoek in Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Nationaal Park Drentsche Aa jaarlijkse gidsendag. Op 16 september 2023 bezochten we collega Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Elk jaar organiseren we deze dag als dank voor de vrijwillige inzet voor het Drentsche Aa gebied. Het was een fantastische en leerzame dag. We zijn trots op onze Nationaal Park gidsen.

Wil je ook Nationaal Park Drentsche Aa vrijwilliger worden? Kijk op onze webpagina.

Nieuwe seizoen Drentsche Aa Junior Rangers van start gegaan

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen van de Drentsche Aa Junior Rangers vond plaats bij de Agrarische Natuur Drenthe in Rolde. Het thema was diersporen met in de hoofdrol 'soorten poep'. Hanna van Stichting Het Drentse Landschap gaf een leuke en leerzame interactieve presentatie met mooie voorbeelden. Daarna gingen de Rangers naar buiten om te zoeken naar verschillende soorten diersporen. Top dag!

Wil jij ook Junior Ranger worden? Kijk op onze webpagina of neem dan contact op via  drentscheaa@ivn.nl

Groeten uit Groeningen, aflevering Drentsche Aa

Ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen strekt zich een bijzonder gebied uit. Een laagveengordel, een bron van biodiversiteit en verwondering. Het bestaat uit vele kleine en grote natuurgebieden, meren en omliggende landschappen. Samen vormen zij één geheel: Groeningen. Voor dit gebied zijn ‘groene en blauwe doelen’ gesteld, waarmee overheid, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere organisaties een klimaatpositieve regio van Nederland willen realiseren. Andere functies zoals wonen, recreëren en energie moeten hier waar mogelijk worden ingepast. Groeningen verbindt vijf gemeenten (Westerkwartier, Noordenveld, Tynaarlo, Groningen en Midden-Groningen), de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, en verschillende landschappen en natuurgebieden tot een grote blauwgroene gordel waarin stad en land in elkaar overlopen. Het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen faciliteert Groeningen. Het Platform Groeningen is verantwoordelijk voor Groeningen. Groeten uit Groeningen, aflevering Drentsche Aa - Drentsche Aa

Op de hoogte van ontwikkelingen Drentsche Aa met nieuwsbrief van Prolander

Om de bijzondere natuur van de Drentsche Aa te behouden en te versterken, werkt Prolander aan de herinrichting van het gebied. Benieuwd hoe Prolander dat doet en wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Abonneer dan op de nieuwsbrief van Prolander! Eén keer per twee maanden ontvangt u een update over de verschillende deelgebieden van het Drentsche Aa-landschap. Lees over de plannen voor de herinrichting, informatiebijeenkomsten bij u in de buurt en bijzondere achtergrondverhalen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief of bekijk de website van de Drentsche Aa.

Jaarlijkse excursie Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa en partners

Dit keer in de omgeving Ekehaar en Amen. Thema was landinrichting, natuurontwikkeling en landbouw. Kansen, bedreigingen, mogelijke oplossingen en dilemma's. Alles kwam voorbij in goede gesprekken. Het is zaak om de trein te laten rollen en niet stil te zetten. Daarover was iedereen het eens.

Drones boven het Nationaal Park: wat mag en wat mag niet?

Vliegen met drones levert mooie foto’s op en kent nuttige toepassingen, maar zorgt ook voor verstoring van de natuur, met name van vogels en zoogdieren. Daarnaast is het ook verstorend voor bezoekers. Een groot deel van Nationaal Park Drentsche Aa is aangewezen als stiltegebied en het mag duidelijk zijn dat vliegen met drones hier in het algemeen niet gewenst is. De regelgeving voor het vliegen met drones is ingewikkeld en sommige aspecten staan landelijk nog ter discussie. Maar de regels die er zijn maken bij elkaar wel dat in vrijwel het hele Nationaal Park niet, of alleen met speciale toestemming, met drones gevlogen mag worden.

In de eerste plaats: het luchtruim boven vrijwel de hele noordelijke helft van Nationaal Park Drentsche Aa behoort tot het gecontroleerde luchtruim (de zogenaamde CPR) van vliegveld Eelde. Hier zijn vluchten in de ‘open categorie’ niet toegestaan, vluchten in de ‘specifieke categorie’ alleen onder voorwaarden. Het zuidelijke deel (ten zuiden van de N33) ligt in een militaire laagvliegroute; hier is dronevliegen evenmin toegestaan. Los daarvan geldt nog een verbod in een straal rond de radiotelescoop Westerbork.

Daarnaast: de kern van het Nationaal Park is Natura 2000-gebied. In het beheerplan daarvan is vastgelegd dat dronevluchten in en rond dit gebied op voorhand niet zijn toegestaan. Voordat drones gebruikt mogen worden, moet eerst beoordeeld worden of het gebruik negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelen. In sommige gevallen moet een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet aangevraagd worden bij de provincie Drenthe. Terreinbeherende organisaties mogen wel drones gebruiken als dat bijdraagt aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen (bijvoorbeeld voor monitoring), maar alleen als dat niet op een andere, minder verstorende manier kan.

In het algemeen geldt overigens dat iedereen die, waar dan ook, met een drone wil vliegen moet voldoen aan de EU-regels daarvoor. Je moet je bijvoorbeeld registreren, een vliegbewijs hebben, bepaalde gedragsregels in acht nemen enzovoort. De regels zijn te vinden op de website van de rijksoverheid (voor recreatief gebruik) en het ondernemersplein

Erop uit?

Kijk voor het meest actuele excursieoverzicht op Activiteiten - september 2023 - Drentsche Aa

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Fotografie: Nationaal Park Drentsche Aa (tenzij anders aangegeven)

Redactie: Nationaal Park Drentsche Aa

Volg ons ook op FacebookTwitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.