Drentsche Aa Nieuwsbrief nr. 70 - dec. 2023


header oudem diep winter

Met deze digitale Nationaal Park Drentsche Aa nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en wetenswaardigheden in het Drentsche Aa gebied. Het gaat om Nationaal Park 'nieuwsflitsen' en berichten van onze partners. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Word ook vriend van onze social media kanalen op Facebook, X en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Excursieprogramma 2024-2025

De laatste Nationaal Park Drentsche Aa gidsenavond vond dit jaar plaats in het Huis van de Drentsche Aa te Deurze. De gidsen hebben weer een prachtig gevarieerd excursieprogramma 2024 opgezet. Vanaf april staat het excursieprogramma in de nieuwe Op Stap krant en op onze website www.drentscheaa.nl

Gastheerschap Drentsche Aa

In november en december vond de cursus Drentsche Aa Gastheerschap plaats. In 4 dagdelen leerden de cursisten van alles over het Drentsche Aa gebied. De laatste bijeenkomst was in de nieuwe pizzeria la Fornaccia in Anloo, waar zij hun laatste opdrachten presenteerden: 'maak samen een arrangement en neem een streek product mee'. Komend voorjaar is de affietstocht, dan ontvangen de nieuwe Gastheren het certificaat en de Nationaal Park vlag en het gevelbordje.

Proeftuin Natuurinclusieve Landbouw

Het was het afgelopen seizoen teel technisch gezien niet gemakkelijk voor de boeren in het Drentsche Aa gebied. Eerst een nat en daardoor een laat voorjaar. Daarna kwam een langdurige periode van droogte en vervolgens een hele natte herfst. Bij elkaar heel uitzonderlijk dus. Of is het een voorbode voor een blijvende verandering van het weerspatroon in ons gebied? Dan komt de vraag hoe de landbouw in ons gebied zich daaraan zou kunnen aanpassen.

Dat er veel belangstelling is voor kruidenrijk grasland en voor meer diversificatie van gewassen komt dan ook niet uit de lucht vallen. Zou het ook kunnen bijdragen om aan de veranderingen rond het weer en klimaat het hoofd te bieden? We hebben daar in het programma van de proeftuin Natuurinclusieve Landbouw van het afgelopen jaar en voor 2024 op ingespeeld. Zeven boeren met allen een verschillende werkwijze zijn aan de slag met kruidenrijk grasland. Op 19 oktober was er veel belangstelling op een open middag op het bedrijf van Gerwin Schepers in Schoonloo om kennis te nemen van de voorlopige inzichten en daarover met elkaar te praten.

Informatie: Geertje Enting 06 55 76 68 83 en/of Sikke Meerman 06 24 72 67 27

Hoe zit het met de beworteling van de zode bij kruidenrijk grasland?

Een aandachtig gehoor bij de uitleg van Mark de Beer van Groeikracht

'De loop van Drentsche Aa' te bestellen

Het Drentse Landschap zet zich in voor het vergroten van draagvlak van het behoud van natuur, landschap en (cultureel) erfgoed bij de inwoners van Drenthe. We willen graag zoveel mogelijk mensen laten zien en laten ervaren hoe mooi Drenthe is; hoe belangrijk het is dat we hiervoor zorgdragen. En waar we vooral samen kunnen genieten van en recreëren in al het moois dat Drenthe te bieden heeft. Dit doen we o.a. door het beschikbaar stellen van onze natuurgebieden en door het ontwikkelen van boeken zoals de serie langeafstandswandelgidsen ‘De Loop van...'.

In 2011 verscheen de eerste editie van De Loop van de Drentsche Aa als derde in de reeks. De editie is al lange tijd uitverkocht, maar de vraag ernaar nog steeds groot. Samen met het Nationaal Park Drentsche Aa zijn we aan de slag gegaan met een geheel herziene uitgave. De nieuwe Loop krijgt de vorm van een rondwandeling waarbij het de wandelaars de mogelijkheid biedt om naar hartenlust van alle aspecten van het beekdal van de Drentsche Aa te genieten en de rust en stilte van het landschap te ondergaan. De stations van Assen en Groningen zijn de startpunten. In totaal is de Loop van de Drentsche Aa zo'n 170 kilometer lang. Het grootste deel hiervan, ruim 70%, gaat over onverharde paden. De route van De Loop van de Drentsche Aa is in overleg en afstemming met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vastgesteld om ervoor te zorgen dat de natuur geen schade en nadeel ondervindt. Delen van de route zijn niet toegankelijk voor wandelaars die hun hond meenemen. In de routebeschrijving staan in voorkomende gevallen alternatieven aangegeven. De gids bevat negen etappes met een totale lengte van 172,5 km. De etappes zijn gemiddeld negentien kilometer lang, maar je kunt ze zo kort en lang maken als je zelf wilt.

De gids heeft een handzaam formaat van 10,5 cm hoog en 19 cm breed. Het boek is met een spiraal gebonden wat de gids onderweg goed hanteerbaar maakt. De tweede, geheel herziene uitgave van de Loop van de Drentsche Aa is vanaf 10 januari 2024 leverbaar.

Gebruik bij waardebon de code: HDL2024 en krijg € 2,50 korting.

www.drentslandschap.nl/winkel/loop-drentsche-aa

Impuls voor aanpak duurzaam toerisme Nationaal Park Drentsche Aa

De unieke waarden van Nationaal Park Drentsche Aa behouden én tegelijkertijd ervoor zorgen dat inwoners en toeristen een topbeleving hebben als ze het park bezoeken. Dat is dé opgave in het Ambitieplan voor duurzaam toerisme in de Drentsche Aa.

Het plan ambieert investeringen in beleving en bezoekersmanagement. Denk hierbij aan een impuls van toegangspoorten en voorzieningen in thematische routes en kinderbeleefpaden. Deze routes kunnen zich goed bevinden bij dorpen of in het buitengebied bij (agro)toeristische bedrijven. Ook duurzaam vervoer is een aandachtspunt. Bijvoorbeeld door aanwezige vervoersknooppunten in het gebied uit te dragen als startpunten van het bezoek.

De strategie vraagt om een doordachte communicatieaanpak voor de juiste bezoeker op de juiste plaats. Er moet aandacht zijn voor de verschillende soorten doelgroepen voor wie het park een waardevol decor is om te recreëren. Zij wonen in en rond het Nationaal Park Drentsche Aa of zijn hier op vakantie. Voor een goede uitvoering van het plan is meer afstemming tussen de betrokken partijen gewenst. Dit gaat om het Nationaal Park zelf, de bedrijven en organisaties in de recreatiesector, natuurorganisaties, De Hondsrug UNESCO Global Geopark en overheden. Het plan is een aanvulling op de bestaande aanpak van het ‘Levend Bezoekersnetwerk' en de lopende projecten zoals het ‘Huis van de Drentsche Aa’ en de actualisering van de informatiezuilen.

Het plan is gemaakt door Stichting Cultuurtoerisme Drenthe waarbij Recreatieschap Drenthe heeft gestuurd op de inhoud. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de gebiedspartners die betrokken zijn bij toerisme in recreatie. De kosten voor het maken van het plan zijn gedekt uit subsidiebijdragen van de rijksoverheid en provincie Drenthe. Op 1 november is het plan aangeboden aan het overlegorgaan van het Nationaal Park. De komende periode moet worden bezien of, en hoe Nationaal Park met de gebiedspartners aan de slag kan gaan.

Lees hier het plan.

Dorpsgroepen delen ervaringen tijdens slotbijeenkomst

Op vrijdag 10 november kwamen dorpsgroepen bijeen in ’t Haolerhoes te Hooghalen om het project “Energietransitie en participatie Drentsche Aa” feestelijk af te sluiten. Dit project is een onderdeel van de kwaliteitsimpuls Nationale Parken 2021- 2023, die invulling geeft aan de “Standaard voor Nationale Parken nieuwe stijl”. De Natuur en Milieufederatie Drenthe, BOKD en Kenniscentrum NoorderRuimte ondersteunden lokale dorpsgroepen de afgelopen drie jaar bij hun plannen voor de energietransitie. Tijdens de slotbijeenkomst deelden dorpsgroepen hun ervaringen van de afgelopen jaren. Deze ervaringen zijn opgemaakt in een document: “Dorpsverhalen, samen bouwen aan de energietransitie in het Drentsche Aa gebied”. André Brasse, coördinator communicatie en educatie Nationaal Park Drentsche Aa, hield een interessante presentatie over de bijzondere kenmerken van het Nationaal Park. Daarna gingen de aanwezigen in wereldcafé setting aan de slag met verschillende onderwerpen gelinkt aan de lokale energietransitie. Het project is afgerond, maar daarmee stopt de energietransitie natuurlijk niet. Momenteel evalueren we het project. Ook kijken we naar de mogelijkheid om groepen jaarlijks bij elkaar te brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen en mee te laten denken over ontwikkelingen in het Nationale Park. Heb je vragen hierover, neem contact op met projectleider Remco Mur (r.mur@nmfdrenthe.nl). Peter Mol (p.mol@nmfdrenthe.nl) blijft het aanspreekpunt voor lokale (energie)initiatieven.

Samenwerkingsovereenkomst getekend “Bezoekerscentrum Drentsche Aa”

Er wordt momenteel flink gerenoveerd in het nieuwe Bezoekerscentrum Huis van de Drentsche Aa. Inmiddels is de samenwerkingsovereenkomst getekend door Arjen Vonck (ondernemer), Henriëtte Beukema (Directeur IVN Noord) en Jaap Verhulst (Voorzitter Overlegorgaan NP Drentsche Aa). In 2024 opent het Bezoekerscentrum haar deuren.

Het nieuwe bezoekerscentrum - Huis van de Drentsche Aa - wordt een belangrijk vertrekpunt voor bezoekers aan het nationaal park. Informatie, educatie, routeknooppunten en horeca komen er samen.

Er op uit

In Nationaal Park Drentsche Aa liggen tientallen prachtige wandelroutes. Wandel over de kronkelende zandpaden of stap lekker door met je rugzak over de lange afstand routes.

Op deze wandelpagina vindt u een groot aantal wandelroutes. Een aantal NP routes maar ook routes van onze Nationaal Park partnerorganisaties: Wandelen - Drentsche Aa

Met een Nationaal Park gids op pad? Klik hier voor onze excursies: Activiteiten - december 2023 - Drentsche Aa

Fijne feestdagen

De medewerkers van Nationaal Park Drentsche Aa wensen jullie fijne feestdagen en een voorspoedig 2024 toe.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Fotografie: Nationaal Park Drentsche Aa (tenzij anders aangegeven)

Redactie: Nationaal Park Drentsche Aa

Volg ons ook op Facebook, X en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle  instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.