Nieuwsbrief 30


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.

Excursieprogramma 2014-2015 is rond

De afgelopen periode is door de Nationaal Park gidsen hard gewerkt om het nieuwe programma samen te stellen. Nieuw dit jaar is een samenwerking tussen Nationaal Park gidsen en Gastheren en Gastvrouwen. Er zijn het hele jaar door, buiten de reguliere excursies om, een aantal arrangementen georganiseerd, waarvoor deelnemers zich kunnen aanmelden. Vanaf eind maart ligt de nieuwe Op Stap Krant bij de recreatieondernemers in het NP en NL Drentsche Aa.

Nieuwjaarsreceptie NP Drentsche Aa

Op woensdag 22 januari was de nieuwjaarsreceptie van het NP Drentsche Aa in Camping het Amerveld in Amen. Voorzitter van het Overlegorgaan, Hendrik Oosterveld, keek terug op een goed jaar. Ruim 90 genodigden waren aanwezig tijdens deze avond. Boswachter Evert Thomas gaf een presentatie over de nieuwe wildernis in het Hart van Drenthe.

Succesvolle ondernemersdag Drentsche Aa Gastheren en Gastvrouwen

10 Februari vond de jaarlijkse ondernemersdag voor Drentsche Aa gastheren en -vrouwen plaats in CR Hofsteenge in Rolde. Na de opening door voorzitter van het Overlegorgaan, Hendrik Oosterveld, maakten de 30 deelnemers kennis met elkaar door een speeddate. Er waren presentaties over het Drentsche Aa Bioplan2.0, de nieuwe digitale beleefkaart en over de ervaringen rond het organiseren van de bosbrunch in Nationaal Park Drents-Friese Wold. Mark Oostenrijk (De Koningsherberg Anloo) vertelde over hun ervaringen met het arrangement 'Happen en Trappen' en Thea Bleijenburg (Boerderij het Stroomdal) vertelde over hun ervaringen met het arrangement 'Tweestromenlandpad'. Harry Popken animeerde de aanwezigen met een Drents verhaal ihkv Verhalenarrangement. Het was een gezellige, informatieve en succesvolle ondernemersdag.52fc367288be4a9e92265347c6679cec

Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa

Het afgelopen jaar heeft onze stichting meer dan € 10.000,- ontvangen aan donaties en giften. Dit gebeurt zowel rechtstreeks, maar ook na afloop van excursies, lezingen en presentaties die door de vrijwillige Drentsche Aa-gidsen en de organisatie van het NP & NL Drentsche Aa zijn verzorgd. Ook zijn bijdragen ontvangen van de Gastheren & Gastvrouwen van het NP & NL Drentsche Aa, de Korenfietstocht Pedaal Vocaal (www.pedaalvocaal.nl) en het FestiValderAa (www.festivalderaa.nl). Als bestuur zijn wij verheugd met de toenemende betrokkenheid van mensen uit het Drentsche Aa-gebied, die zich nu ook financieel vertaalt. Een ieder wordt hierbij hartelijk bedankt voor zijn of haar inzet!
Download hier de Nieuwsbrief SGFDA: http://www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl/nieuwsbrief.php?id=10

Staatsbosbeheer zoekt vrijwilligers voor beheer Strubben Kniphorstbosch

Tijdens het kennismakingsgesprek tussen de nieuwe Werkgroep Strubben Kniphorstbosch en de boswachter Kees van Son overhandigde de secretaris van het Nationaal Park Drentsche Aa, Kees Folkertsma, de laatste exemplaren van het “Strubben Kniphorstbosch inrichtings- en beheerplan” aan de vrijwilligers. De werkgroepsleden gaan 1 zaterdagochtend per 2 weken in het gebied aan het werk nemen in overleg een deel van het beheer van het gebied over. Werkzaamheden bestaan uit het open maken en houden van stukken heide, het opruimen van oude afrasteringen, het snoeien van overhangende takken, opruimen zwerfafval en andere eenvoudige beheerwerkzaamheden. Zaterdag 23 november waren al direct 15 vrijwilligers op de 1e werkdag afgekomen. Vooral het samen buiten aan het werk zijn werd als zeer positief ervaren. Staatsbosbeheer benadert actief mensen uit de streek met de vraag of zij zich als vrijwilliger willen inzetten voor landschap en natuur. In de Drentsche Aa zijn al meerdere werkgroepen actief. De Werkgroep Strubben Kniphorstbosch kan nog enkele vrijwilligers gebruiken. Je bent al Staatsbosbeheer-vrijwilliger als je 4 x per jaar meedoet. Voor meer informatie: Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer Drentsche Aa T: 0592-231307 M: 06-515 76 829, E: k.son@staatsbosbeheer.nl

1761fb9a81f2c84dcf63e0a0e69f87a2

NS-wandeltocht groot succes

De nieuwe wandelroute 'Drentsche Aa' staat op de tweede plek van populaire NS-wandelroutes en is dus een groot succes. De route is in het eerste half jaar ruim 6000 keer gedownload. De route is opgezet in het kader van Assen aan de Aa, onderdeel van de FlorijnAs. Hierbij wil de gemeente Assen de Assense kant van het Drentsche Aa gebied nog aantrekkelijker maken. De route is te bewandelen vanaf het treinstation in Assen. Je wandelt via Deurze naar Rolde en via Kampsheide terug naar Assen. Bij goed weer trekken veel mensen er wandelend op uit vanaf het station in Assen. De routebeschrijving van de populaire wandeltocht is te downloaden op www.eropuit.nl

Rolderhoofdweg veiliger

De weg tussen Assen en Rolde is sinds eind vorig jaar weer open. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de toegestane snelheden aangebracht. Overal is de maximumsnelheid verlaagd. Waar voorheen 80 km/u toegestaan was, is nu een limiet van 60 km/u ingevoerd (vanaf Europaweg-Oost tot de bebouwde kom in Rolde). Het gedeelte vanaf Assen tot aan de Europaweg-Oost is verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u. Hiervoor is de grens van de bebouwde kom Assen verplaatst naar de kruising met de Europaweg-Oost. De voorrangsregels bij de weg naar Deurze zijn aangepast. Dit is vanaf nu een gelijkwaardige kruising. Gemeente Assen heeft samen met de gemeente Aa en Hunze de  maatregelen getroffen om de verkeersdruk op de route tussen Assen en Rolde te verminderen.

Boswachter, er ligt een boom over het pad!

Klassieke boswachterijen van Staatsbosbeheer  hebben een strakke indeling in bosvakken van 400 x 400 meter. Om de vakken heen liggen zandwegen om het hout te kunnen oogsten en afvoeren. Het Hart van Drenthe is ontstaan uit een aantal van die klassieke boswachterijen. Dat zie je op sommige plekken nog heel duidelijk. Maar op veel plekken in het Hart van Drenthe is het bos inmiddels veel gevarieerder en natuurlijker. En dat willen we de komende decennia verder ontwikkelen.

In het Hart van Drenthe is gekozen om de natuur meer haar gang te laten gaan en natuurlijke processen de ruimte te geven. Op termijn kan een deel van de zandwegen vervallen en worden teruggegeven aan de natuur. Als er bij een storm bomen omwaaien zullen we die niet altijd opruimen, ook niet als ze over een zandpad liggen. Omgewaaide bomen over zandwegen die we niet meer echt nodig hebben laten we liggen. Deze omgevallen bomen geven ook meer dekking en rust voor grotere dieren als ree, zwijn en das. De laatste storm heeft ons en de natuur dus een handje geholpen!

Het aantal wandelroutes zal de komende jaren afnemen, maar het gebied zal beleefbaar blijven via wandelroutes. Misschien ontstaan er spontaan nieuwe wandelpaadjes. Ook vanaf de fietspaden kan het gebied worden doorkruist. Er zullen recreatieve voorzieningen beschikbaar blijven in de vorm van parkeerplaatsen, picknicktafels, zitbanken en digitale informatie in app-vorm.
Meer informatie: www.hartvandrenthe.wordpress.com, boswachter van Staatsbosbeheer, Evert Thomas

20c4a0050d571b73375b39fee17100bc

Werkzaamheden Ballooërveld hervat

In december 2013 zijn de werkzaamheden op het Ballooërveld hervat en worden de laatste 'Defensiebosjes' gekapt. In maart 2014 zijn de werkzaamheden klaar. Mogelijk ondervinden bezoekers enige overlast door de werkzaamheden maar er worden vooralsnog geen paden afgesloten. Een deel van het vrijkomende hout wordt door een mobiele zaagmachine verzaagd en wordt gebruikt bij de recreatieve inrichting van het gebied. Er worden o.a. bruggetjes van gemaakt. Het Ballooërveld komt er weer bij te liggen zoals dat eeuwenlang het geval was: stil en open..... 'de grote stille heide'.

Het Ministerie van Defensie, de voormalig eigenaar van dit militair oefenterrein, heeft eind jaren '50 stukken bos aangeplant om te kunnen oefenen. Deze Defensiebosjes verstoren echter de beleving van die 'grote stille heide'. Om dat te verbeteren én de zichtbaarheid van de archeologie te vergroten worden de laatste stukken bos gekapt. Dan kun je vanaf de Galgenberg weer 360 graden om je heen kijken. De werkzaamheden in de kwetsbare delen van het Ballooërveld, in de buurt van de karrensporen en grafheuvels, worden in eigen beheer uitgevoerd. Op de andere stukken gaat een aannemer aan het werk met een houtoogst machine, een zgn. 'harvester'.

De maatregelen volgen uit het “Beheer- en inrichtingsplan Ballooërveld” (2010) waarin de plannen voor het Ballooërveld en maatregelen zijn beschreven. Het opgestelde plan is in nauw overleg met deskundigen en vertegenwoordigers van de omliggende dorpen Balloo, Loon, Anderen, Taarlo en Gasteren gemaakt.
Een aantal zaken zijn reeds uitgevoerd, zoals de kap van een deel van de 'Defensiebosjes', waarvan het 'bananenbosje' de meest bekende was. Enkele solitaire bomen zijn blijven staan en geven het landschap diepte. Er is een nieuw oost - west wandelpad aangelegd dat met een steggeltje (overstapje) uitkomt op het westelijke fietspad. De parkeerplaats “Galgenriet” is aangelegd langs de weg Loon - Gasteren met een verbindend vlonderpad. Van daaruit loopt een 9 km lange wandelroute over het Ballooërveld. Het Ballooërveld is als een bejaarde huid vol littekens van Celtic Fields, karrensporen, grafheuvels, e.d. Na kap van de defensiebosjes wordt de ruimtelijke en historische samenhang tussen deze onderdelen én de authentieke bewoning weer zichtbaar. Voor meer informatie: Kees van Son, boswachter Staatsbosbeheer, (T 06-51576829) of k.son@staatsbosbeheer.nl

Excursieprogramma

Op zoek naar de heikikker

Op zondag 2 maart a.s. organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa onder leiding van een Nationaal Park gids een wandeling in de omgeving van het Grolloërveen. Tijdens deze wandeling gaan deelnemers onder leiding van Nationaal Park gidsen op zoek naar de heikikker. Deelnemers krijgen mooie plekjes te zien in het leefgebied van de Heikikker. Of de heikikker zich laat zien is afhankelijk van veel factoren. Garanties worden niet gegeven. De Heikikker is een kikker die karakteristiek is voor heidevennen. Een gids vertelt over de natuur en het landschap en over de Heikikker in het bijzonder. Vooraf aanmelden is niet nodig. De wandeling is van 14:00 uur - 16:00 uur en start bij de Parkeerplaats Blauwe steen tussen Grolloo en Elp: neem vanuit Grolloo de Elperweg naar het zuiden. Kies op de vijfsprong de weg rechts die het bos in gaat.

Met de stroom mee: alles over water

Op Wereldwaterdag 22 maart a.s. organiseren het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa een excursie die in het teken staat van water. Wereldwaterdag is een initiatief van de Verenigde Naties om waterbeheer en watermanagement in de schijnwerpers te zetten. De excursie start om 10:00 uur bij de parkeerplaats Molensteeg te Oudemolen en duurt ongeveer twee uur. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Het beekdal van het Oudemolensche Diep bij Oudemolen is een prachtig gebied om de beek van dichtbij te bekijken. Hier is duidelijk te zien wat de gevolgen in het landschap zijn, wanneer water zijn eigen weg kan gaan. De buitenbochten van de bedding raken uitgesleten en de binnenbochten krijgen juist wat extra slib. De vormen van dit beekdal zijn ontstaan tijdens de laatste ijstijd. De waterkwaliteit van de Drentsche Aa is goed en wordt als drinkwater gebruikt. Bijzonder in het gebied zijn het kwelwater dat regelmatig aan de oppervlakte komt en de waardevolle flora en fauna. De wandeling is van 10:00 uur - 12:00 uur en start op de parkeerplaats Molensteeg in Oudemolen.

Zonsopkomst rondom Gasteren

Op zondag 23 maart a.s. organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa onder leiding van een Nationaal Park gids een ochtendwandeling in de omgeving van Gasteren.Onder leiding van de gids genieten van de zonsopkomst in dit prachtige gebied. De opkomst van de zon is altijd weer een bijzonder moment. De dag begint en de natuur ontwaakt. De vroegste vogels zijn al een poosje wakker en de rest steekt nu ook de kop uit de veren. De eerste zonnestralen warmen de nog koude grond op en het duurt niet lang of de eerste insecten kruipen uit hun schuilplaatsen en met een beetje geluk vind je een Adder die zich wil komen opwarmen voor de jacht. En zelfs zonder dat is de opkomst van de zon een magisch moment. Wandel mee en beleef het in de Gasterse Duinen. Vooraf aanmelden is niet nodig. De wandeling start om 07:15 uur bij de parkeerplaats Gasterse Duinen.

Terug in de tijd.....historisch Anloo

Op zondag 30 maart a.s. organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa onder leiding van een Nationaal Park gids een historische wandeling in de omgeving van Anloo. Een wandeling door de geschiedenis! Vooraf aanmelden is niet nodig. De wandeling is van 10:00 uur - 12:00 uur en start bij de parkeerplaats bij het informatiecentrum Homanshof in Anloo.