Nieuwsbrief 31


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen.

Drentsche Aa gastheren en -vrouwen afgestudeerd

12 mei was de jaarlijkse afstudeertocht van nieuwe Nationaal Park Drentsche Aa gastheren en - vrouwen. Ondanks de regen was het een goede, inspirerende en vooral gezellige dag. Na afloop ontvingen alle afgestudeerde Drentsche Aa gastheren en gastvrouwen het gastheerschapcertificaat, gevelbordje en NP vlag uit handen van Hendrik Oosterveld, voorzitter van het Overlegorgaan NP & NL Drentsche Aa. Meer info: A. Brasse, coördinator C&E NP & NL Drentsche Aa, a.brasse@ivn.nl

Onderwijsproject Jonge Reporters

In de week van 13 mei liep een uitdagend (VO) onderwijsproject in het Drentsche Aa gebied. Leerlingen van het Dr. Nassaucollege (Penta) uit Assen verkenden als reporters de omgeving rond de nieuwe Nationaal Park Toegangspoort Deurzerdiep, deden waterproefjes langs de Drentsche Aa en spraken met deskundigen. De opgedane kennis, informatie, waterproefjes, zelfgemaakte onderwaterdieren en schilderijen, verwerkten ze op aansprekende manier in een nieuwe waterontdekroute voor gezinnen. Jongeren aan het werk als verslaggevers met als uitdaging om jongeren enthousiast te maken voor een Drentsche Aa bezoek. Onderwerp die in de route zijn verwerkt: cultuurhistorie, (drink)water, onderwaterleven, Drentsche Aa natuur en landschap. Eind van de week presenteerden de leerlingen in het provinciehuis hun waterontdekroute aan ouders, Kees Folkertsma (secretaris), André Brasse (coördinator C&E) van het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa.Meer info: A. Brasse, coördinator C&E NP & NL Drentsche Aa, a.brasse@ivn.nl

Drentsche Aa uitgaven

Met enige regelmaat verschijnen er, naast de digitale nieuwsbrief, Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa uitgaven zoals rapporten, het blad Doorstroom en de Op Stap krant. Deze kunt u ook digitaal opvragen via onze website: http://www.drentscheaa.nl/documents/organisatie-en-beleid/documenten.xml

Bezoek uit Litouwen in Drenthe

12 en 13 mei 2014 bracht een groep boeren samen met een natuur- en milieuorganisatie (www.bef.lt) uit de Regio Siluté in Litouwen, een bezoek aan de Drentse nationale parken. Het Baltic Environmental Forum Lithuania is een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de bescherming van een gezond en schoon milieu, met behoud van hulpbronnen en biodiversiteit voor toekomstige generaties. Hun missie is dat de natuur niet beschermd moet worden tegen mensen, maar met mensen. De zeldzame Waterrietzanger Acrocephalus paludicola) is het boegbeeld van het regionale park Nemunas Delta. Op maandag 12 mei zag en horde de delegatie hoe in het Drentsche Aa-gebied de samenwerking tussen ondernemers en het nationaal park is georganiseerd vanuit het Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa. Ook zagen ze (en proeven) hoe (agrarische) ondernemers hun bedrijf in het nationaal park runnen en daarbij inzetten op verbreding. Klaas en Jannie Paasman (Zorgboerderij de Balloohoeve), Kees Goense (Fruitbedrijf Landwinkel Goense) en Jan Erkelens (Hotel Erkelens) gaven ieder in hun eigen bedrijf een toelichting. Arnout Venekamp van de provincie Drenthe lichtte het project 'Kringloopboeren' toe. Hiermee is in Drenthe meer dan 10 jaar ervaring opgedaan met goede resultaten voor boeren en het milieu. 's-Middags kreeg de groep onder leiding van boswachter Kees van Son (Staatsbosbeheer) een rondleiding over het heringerichte Ballooërveld.

Sleutelbloemen in Park Diepstroeten

Assen - De ploeg van Landschapsonderhoud Vanboeijen heeft vorig voorjaar op een universiteit opgekweekt plantmateriaal van de stengelloze Sleutelbloem uitgeplant in vochtige slootwallen op het Park Diepstroeten in Assen. Staatsbosbeheer toonde zich zeer verheugd met het bloeiende resultaat. Tientallen kleine pollen hebben zich in hun nieuwe omgeving goed ontwikkeld, een teken dat de bodemgesteldheid in dit gebied van een goede kwaliteit is en een goede basis is voor uitbreiding van dit plantje. Momenteel richten medewerkers van de Natuurwerkplaats in Anderen een opkweektuin in voor de opkweek van nieuw plantmateriaal. Veel Drentsche houtwallen vertonen een saai beeld door het verlies aan diversiteit in plantensoorten. In samenwerking met Staatsbosbeheer neemt Landschapsonderhoud hierin een pioniersrol. Naast de stengelloze sleutelbloem is er ook aandacht voor de Kardinaalsmuts, de Gelderse Roos en de Wilde Roos.

Drentsche Aa gastheer camping Op 't Kalkamp gesloten

Be en Geesje Hoiting van camping Op 't Kalkamp in Gieten hebben de boerderij en de camping verkocht. De nieuwe eigenaars waren in eerste instantie van plan om de camping door te zetten. Bij nader inzien hebben ze besloten om de camping te sluiten. Na 20 jaar komt er een einde aan de VeKaBo camping Op't Kalkamp, in Gieten. Camping van het jaar 2011. Be en Geesje Hoiting-Warners bedanken iedereen voor de prettige samenwerking.

De Drentsche Aa - portret van een monumentaal landschap

Er is geen plek in Nederland, of zelfs in West-Europa, met een landschap zoals de Drentsche Aa. Kronkelend zoekt de beek zich een weg door eeuwenoud en mysterieus cultuurlandschap. Wie het gebied van de Drentsche Aa bezoekt, maakt kennis met het oude Drenthe: de grote stille heide met zijn schaapskudde, herder en hunebedden. Maar ook het nieuwe Drenthe in GPS-tochten, mountainbike-routes en festivals. Wat maakt dit landschap tot geheel? En wat maakt ieder stroompje weer uniek? Landschapsfotograaf Maarten Westmaas maakte hier een boek over met prachtige foto's.

Ballooërveld hersteld

De werkzaamheden op het Ballooërveld zijn afgerond. Het oeroude heideveld onder de rook van Assen is opgeknapt. Karrensporen en grafheuvels zijn zichtbaarder gemaakt. 'Bivakbosjes', dekkingbosjes voor oefenende militairen, zijn weggezaagd. Historische landschapselementen als loopgraven en een tankgracht zijn hersteld. Van het gezaagde hout is een brug aangelegd over de tankgracht. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Staatsbosbeheer, ondersteund door vrijwillige 'hulpboswachters'.

Zes nieuwe informatiezuilen

Er zijn zes nieuwe infozuilen geplaatst op de parkeerplaatsen Wedbroeken, Galgenriet, gasterse duinen, Kymmelsberg, Kniphorstbosch en Hagenbrink. Met deze infozuilen worden gebiedsbezoekers geïnformeerd over het landschap, de natuur en wandel- en fietsmogelijkheden. Nationaal Park Drentsche Aa hecht er veel waarde aan dat gebiedsbezoekers goed worden geïnformeerd over de bijzondere waarden van het gebied, zowel op het gebied van natuur- als cultuurhistorische waarden. Hierachter zit de filosofie dat mensen die de bijzondere waarden van het gebied kennen, beter en bewuster met het gebied om gaan. Hiermee dragen de zuilen bij aan het behoud van dit gebied. Dit voorjaar is ook de nieuwe Drentsche Aa 'Op Stap' krant uitgegeven. Deze informatieve krant is verkrijgbaar bij de meeste ondernemers in het Drentsche Aa gebied. Meer info: A. Brasse, coördinator C&E NP & NL Drentsche Aa, a.brasse@ivn.nl

Foto's Drentsche Aa op wikipedia

Op zondag 25 mei (de Dag van het Nationaal Park) organiseerde Wikimedia bij Café de Aanleg in Deurze een workshop fotografie. Aansluitend gingen de deelnemers het gebied in om te fotograferen. De workshop werd georganiseerd in het kader van de Wiki loves Earth campagne waarin mensen oa wordt gevraagd om foto's van de Nationale Parken te maken. Tot eind van de maand juni kunnen foto's voor de fotowedstrijd nog worden geupload naar:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Loves_Earth_2014/deelnemen. Meer info: A. Brasse, coördinator C&E NP & NL Drentsche Aa, a.brasse@ivn.nl

8.

Zwartblauwe rapunzels

In het Drentsche Aa gebied komt de Zwartblauwe rapunzel steeds minder voor. Dit blijkt uit een inventarisatie van alle bekende groeiplaatsen. Hoewel ze ook in Drenthe onmiskenbaar achteruit is gegaan, komen er nog steeds enkele grote rijkbloeiende populaties voor. Een beeld dat rooskleuriger is dan op voorhand werd ingeschat. Deze rijke groeiplaatsen zijn ondertussen van nationale betekenis. De Zwartblauwe rapunzel is een Midden-Europese soort en komt alleen voor in het zuiden en oosten van ons land. Het is een kenmerkende soort van beekdalhooilanden en lichte plekken in bosranden en langs bospaden. Ze behoort tot de botanische kroonjuwelen van het Drentsche Aa-gebied. De inventarisatie maakt duidelijk dat er in Drenthe nog vier grote populaties over zijn en daarnaast een groot aantal kleinere populaties. Vergeleken met de situatie in bijvoorbeeld Noord-Brabant, waar in 2013 niet meer dan 15 bloeiende planten stonden, is de situatie in Drenthe nog relatief gunstig. Binnen de grootste populaties vindt nog steeds verjonging plaats. FLORON, de Werkgroep Florakartering Drenthe en Staatsbosbeheer hebben de handen ineengeslagen en een beschermingsplan opgesteld. Dit plan wordt, mede dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Drenthe, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze het komende jaar uitgevoerd.

Begrazing Westerveld Gasteren

Het Westerveld is een weids landschap bij Gasteren. Het gebied wordt jaarlijks gemaaid om het open te houden en te verschralen. De combinatie van maaisel afvoeren en niet bemesten heeft geleidt tot een grote variatie in kruidenrijkdom. Het nadeel van maaibeheer is echter dat het een vlak en soms eentonig beeld vormt doordat alles op dezelfde hoogte wordt afgemaaid. Om meer variatie in het gebied te krijgen wordt het binnenkort begraasd, waarschijnlijk met koeien. De biodiversiteit zal toenemen doordat er meer insecten in het gebied komen en die trekken weer meer vogels aan. Er zal zo meer variatie in flora en fauna ontstaan. Een ander voordeel is dat begrazen een aanzienlijk goedkopere manier van beheer is.  Alleen het noordelijk deel van het Westerveld wordt vooralsnog ingerasterd. Op plekken waar het raster paden kruist komt een klaphek, soms in combinatie met een veerooster. Hierdoor blijft het gebied toegankelijk voor wandelaars en wordt eventuele overlast tot een minimum beperkt.Voor meer informatie: Boswachter Kees van Son, Staatsbosbeheer kantoor Oudemolen. T: 0592 - 231307, E: k.son@staatsbosbeheer.nl

Lokschapen tegen teken

Teken vormen een lastig probleem voor bezoekers van natuurterreinen en bossen. Onderzoekers gaan nu met 'lokschapen' teken vangen. In een groot deel van onze bossen komen teken voor, soms in grote aantallen. Een deel van de teken kan besmet zijn met de bacterie Borrelia burgdorferi, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. In 2012 is een onderzoek gestart door Wageningen University en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarbij een van de doelen is te onderzoeken of en hoe het aantal teken in een gebied kan worden verminderd. De proef wordt uitgevoerd door de Resource Ecology Group van Wageningen University onder leiding van dr. Sip van Wieren. Het 'schapenwerk' wordt uitgevoerd door Natuurlijk Beheer, Appelscha. http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Lokschapen-tegen-teken.htm Informatie: dr. Sip van Wieren, Wageningen University: T: 0317 483434 of 06 22996299. Informatie over de schaapskudde, H.H. Hoiting, E: mail@natuurlijkbeheer.nl, W: www.natuurlijkbeheer.nl

Drents onderzoek basis voor nieuw Europees project

In 2010-2012 voerde Enno Bregman promotieonderzoek uit naar de diepe grondwaterstromen in het Drentsche Aa gebied. Daarbij onderzocht hij hoe de grondwaterstroming is beïnvloed door de verschillende ijstijden en de geologie van de diepere ondergrond. Het meest bekend is de invloed van keileem en potklei die gevormd zijn in respectievelijk de Saale- en de oudere Elster-ijstijd op (uittredend) grondwater en het lokaal voorkomen van kwel van diep grondwater. Hoewel onze kennis van ondiepe grondwaterstromen groot is, weten we van de diepere grondwaterstromen betrekkelijk weinig. Betere kennis van het gehele grondwatersysteem betekent dat bijvoorbeeld beheermaatregelen verbeterd kunnen worden en dat er een beter inzicht ontstaat in de gevolgen van het gebruik van de diepere ondergrond, zoals voor grondwateronttrekking. Ook kan met een beter inzicht in het gehele grondwatersysteem nauwkeuriger aangegeven worden wat mogelijke effecten zijn van warmte-koude-opslag (WKO) in het Drentsche Aa gebied. Zie verder: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/bodem/aardkundige-waarden/nieuwsberichten/2014/nieuwsbrief-voorjaar/drents-onderzoek/

Opening Toegangspoort Deurzerdiep

13 juni werd de vierde Nationaal Park Drentsche Aa 'Toegangspoort Deurzerdiep' geopend. Toegangspoort Deurzerdiep is onderdeel van het 'Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa', een belangrijke schakel in zowel de interne als externe informatievoorziening. Het samenhangend geheel van Toegangspoorten, Knooppunten en informatiepunten wordt, gecombineerd met het gidsenprogramma, de website, brochures en overige (digitale) infomiddelen, gezien als het informatiecentrum van het gehele Drentsche Aa gebied. Het menselijk contact vormt een essentieel onderdeel van het Drentsche Aa informatienetwerk. De 'vaste' Drentsche Aa informatiepunten bestaan daarom uit gebiedsondernemers die de cursus Drentsche Aa gastheerschap hebben gevolgd. De Drentsche Aa gidsen vormen het 'mobiele deel' van het netwerk. Bij Toegangspoort Deurze is een succesvolle combinatie gemaakt tussen Toegangspoort (parkeerplaats) en CR de Aanleg, gastheer van Nationaal Park Drentsche Aa. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de toeristisch-recreatieve betekenis van het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa goed te laten aansluiten bij de kernkwaliteiten van dit kleinschalige beek- en esdorpenlandschap. Met de realisatie van deze 4e Toegangspoort en de verbeterde verkeerssituatie is hier weer een waardevolle bijdrage aan geleverd, vooral voor de bezoekers uit de regio Assen. Het thema van Toegangspoort Deurzerdiep is 'water'. Vandaar dat op deze locatie, in samenwerking met Waterschap Hunze en Aa's en Waterbedrijf Groningen een waterspeelplaats voor kinderen is gerealiseerd. De ontwikkeling van Toegangspoort Deurzerdiep is mogelijk gemaakt door (financiële) bijdragen van: Europa, Regio Groningen-Assen, Recreatieschap Drenthe, Gemeenten Aa en Hunze, gemeente Assen en Provincie Drenthe + Alie en Harry Hilbrands (grondeigenaar). Door de gemeente Assen zal het aansluitende 'Familiepad Drentsche Aa' worden gerealiseerd. Met de aanleg zal men waarschijnlijk dit jaar nog starten. Meer info: A. Brasse, coördinator C&E NP & NL Drentsche Aa, a.brasse@ivn.nl

Open dag op De Punt

Waterbedrijf Groningen heeft haar productielocatie De Punt omgebouwd tot een supermodern pompstation. Om natuur en milieu te sparen, was het nodig om minder grondwater te pompen en meer oppervlaktewater uit de Drentsche Aa te gebruiken. Een methode die meer zuiveringsstappen vraagt, maar met het oog op de toekomst wel noodzakelijk is. Na ruim vijf jaar is dit omvangrijke nieuwbouw- en renovatieproject afgerond. Om dit te vieren organiseert Waterbedrijf Groningen op zaterdag 28 juni, van 10:00 - 16:00 uur, een Open Dag. Met leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud én rondleidingen onder vakkundige begeleiding van 'watervertellers' op de productielocatie. Adres: Rijksstraatweg 83 in Glimmen. Toegang is gratis. U kunt zich aanmelden op www.openingdepunt.nl

Waterbedrijf Groningen

Drentsche Aa activiteiten

Nationaal Park Arrangement Zandhappen op het Drouwenerzand

Zondag 6 juli a.s. organiseren het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa onder leiding van aan Nationaal Park gids het arrangement Zandhappen op het Drouwenerzand. Tussen de Dorpen Gasselte en Drouwen ligt Het Drouwenerzand. Het gebied ligt op de Hondsrug en er zijn veel aardkundige waarden te vinden. Het gebied is dan ook tot het eerste Aardkundig Monument uitgeroepen. Een Nationaal Park gids vertelt tijdens deze wandeling over dit prachtige gebied over de natuur en het landschap. Voorafgaand aan de excursie genieten de deelnemers van een kop koffie of heidethee met taart en bij terugkomst een plak desembrood met boerenkaas, rauwe ham of jeneverbesjam. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Tijd: 11:00 uur, Startplaats: Brasserie de Berken, Gasselte, Kosten: € 7,50, Aanmelden: 0599-564235

Tekenen op landgoed Vennebroek

Zondag 20 juli a.s. organiseren het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa een excursie waarbij de deelnemers gaan tekenen op landgoed Vennebroek. De excursie start om 14:00 uur aan de hoofdweg tegenover Landgoed Vennebroek in Paterswolde. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.  Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie. Sartplaats: Aan de hoofdweg tegenover Landgoed Vennebroek in Paterswolde, Starttijd: 14:00 uur

Drentsche Aa bewonersdag

24 augustus NP Drentsche Aa Bewonersdag. Om bewoners hun eigen leefomgeving te laten (her)ontdekken, organiseren het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa op zondag 24 augustus een bewonersdag. Terwijl we met een touringcar door het gebied trekken, wordt er verteld over het landschap en de ontwikkelingen en is er gelegenheid om vragen te stellen. Onderweg stoppen we voor een wandelexcursie onder leiding van gidsen. Er zijn twee tochten, een 's morgens en een 's middags. Kosten zijn € 12,50 per persoon. Hierbij zijn de bustocht, koffie en een lunchpakket (ochtend) of versnaperingspakket (middag) inbegrepen. Aanmelden: drenthe@ivn.nl. Opgave verplicht tot betaling.

Excursie Siepelveen

Zondag 10 augustus organiseren het Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa een excursie rondom het Siepelveen. Een Nationaal Park gids vertelt over het ontstaan van kwelwater, stuifduinen, jeneverbessen, de algemene geologie van dit gebied en het ontstaan van het Siepelveen en zijn zeldzame planten. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Startplaats: parkeerplaats bij Restaurant de Drentsche Aa, Starttijd: 14:00 uur

Kijk voor alle Drentsche Aa activiteiten op: http://www.drentscheaa.nl/documents/excursies-kalender.xml