Nieuwsbrief 39


Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in Nationaal Park Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Wordt ook vriend van onze Nationaal Park Drentsche Aa Facebookpagina en blijf ook via Twitter en Instagram van het laatste nieuws op de hoogte.

Bidbook Nationaal Park Drentsche Aa ingediend

Begin 2015 is het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ van start gegaan. Aanleiding was een amendement van de Tweede Kamer waarin gevraagd werd om van de Nationale Parken een sterker merk te maken. Het doel van de eerste stakeholdersbijeenkomst was om te bepalen waar knelpunten zitten, waar het beter kan en waar kansen liggen voor de Nationale Parken van de toekomst. Op 17 maart is de Nationale Parken Deal getekend door 14 ‘shareholders’. In de Deal zijn niet alleen de hoofddoelen van het programma, maar is ook het samenwerkingskarakter van het Programma onderschreven. In de Deal is afgesproken om gezamenlijk een beweging op gang te brengen, die tot doel heeft: - de kwaliteiten van Nationale Parken in Nederland te verhogen; - de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur te versterken; - een sterkere merk- en marktpositie van Nationale Parken in Nederland te bereiken. De Nationale Parken Deal is te vinden op de site www.nationaleparkenwereldklasse.nl

Selectie gebieden

Eind 2016 worden gebieden geselecteerd (door een vakjury o.l.v. prof. mr. Pieter Van Vollenhoven en een publieksjury) waar stakeholders en andere initiatiefnemers in staat gesteld worden om in/van Nationaal Parken te oefenen en te ervaren welke ruimtelijke, maatschappelijke en bestuurlijke implicaties dit heeft voor hun gebied. De leerervaringen hieruit komen beschikbaar voor alle Nationale Parken en planindieners die worden uitgenodigd om in een Community of Practice deel te nemen. De openstelling voor het indienen van bidbooks is inmiddels gesloten. De vakjury maakt begin oktober een selectie uit de gebieden die zich dan hebben gekandideerd voor de verkiezing van ‘het mooiste natuurgebied van Nederland’. Vervolgens mag het publiek zijn stem uitbrengen. De drie gebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren in binnen- en buitenland extra gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur. Zij kunnen een inspirerend voorbeeld vormen voor de overige Nationale Parken in ons land, zodat de natuur als geheel de grote winnaar van deze verkiezing wordt.

Internationale marketing

Na de verkiezing worden de winnende gebieden ondersteund door de veertien partners van het Programma Nationale Parken van Wereldklasse om de ingediende plannen te realiseren. Onder meer door het verbeteren van de toegankelijkheid en voorzieningen en door internationale marketing moeten de gebieden aantrekkelijker worden voor binnen- en buitenlandse bezoekers. De winnende gebieden moeten uiteindelijk uitgroeien tot internationale iconen vergelijkbaar met sterke merken als tulpen, molens en de stad Amsterdam.

Nieuwe informatiezuil bij café de Aanleg

In augustus is de nieuwe Nationaal Park Drentsche Aa informatiezuil bij café de Aanleg geplaatst. De kaart is aangepast aan de nieuwe situatie na de omlegging van het Deurzerdiep. De nieuwe wandelroute langs het Deurzerdiep en fietsknooppunten zijn ook ingetekend zodat je je als gebiedsbezoeker goed kunt oriënteren.

Nationaal Park Drentsche Aa gidsendag

Zaterdag 10 september vond de jaarlijkse NP Drentsche Aa Gidsendag plaats, als dank voor hun tomeloze inzet voor het Drentsche Aa gebied. Dit keer op bezoek geweest bij ons collega Nationaal Park Lauwersmeer. Fantastische dag onder bezielende leiding van SBB boswachter Hans Gartner. Veel moois gezien, interessante verhalen gehoord en heerlijk gegeten.

Presentatie Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 (2016-2025)

U woont, werkt en leeft in een uniek gebied: het Drentsche Aa-gebied "Van brongebied tot benedenloop". Als bewoners, ondernemers en beheerders staan we samen voor de uitdaging om de hoge kwaliteit van het landschap van de Drentsche Aa te behouden en ook ruimte te geven aan ontwikkelingen, zoals ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme en landbouw. Hiervoor is in 2004 de Landschapsvisie Drentsche Aa opgesteld, als een soort gids voor de inrichting van het gebied.

Deze Landschapsvisie is intussen meer dan 10 jaar oud en toe aan een actualisatie. In oktober 2015 hebben wij u gevraagd hierin mee te denken. Een enthousiaste werkgroep van bewoners en ondernemers heeft informatie verzameld over wat er goed gaat in het Drentsche Aa-gebied en waar nog opgaven liggen. Dit is uitgewerkt in een verslag dat meegenomen is in de actualisatie. Met veel plezier en op een bijpassende unieke locatie willen wij u de concept Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 (2016 - 2025) presenteren en laten zien hoe de opmerkingen en de informatie van bewoners en ondernemers in de visie zijn verwerkt. Misschien mist er nog iets of zijn er nog extra aanvullingen vanuit de omgeving, die nog meegenomen kunnen worden.

Informatieavond

U bent van harte uitgenodigd om op woensdagavond 21 september a.s. aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. Landschapsarchitect Berno Strootman - per 1 september jl. tevens benoemd tot Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving - presenteert voor u die avond de geactualiseerde Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0. We starten om 20.00 uur in de Magnuskerk in Anloo, inloop vanaf 19.30 uur. Weet u nu al dat u komt, dan graag een berichtje naar Annemiek Berends (projectleider) op a.berends@drenthe.nl

NP Drentsche Aa ook op Kinder Buiten Festival 2016

Stichting Het Drentse Landschap trakteert, ism vele partners, kinderen voor het derde achtereenvolgende jaar op het leukste buitenfeest van het jaar. Het buitenfeest vindt plaats op zondag 2 oktober van 12:00-17:00 uur bij boerderij Kamps in Rolde. Het festival is voor iedereen gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig. We nodigen iedereen uit onder het motto 'Kom je buiten spelen?' voor een mooie speeldag in de natuur. Kom genieten van uiteenlopende activiteiten: van spannende speurtochten tot creatief aan de slag, bijvoorbeeld met het maken van een kompas. Misschien wil je liever helpen met snoeien of andere klusjes in het groen? Ook dat kan, want er is zoveel te doen! Reuzenbellen blazen, zelf doen of kijken hoe de experts gigantische zeepbellen blazen. Even uitrusten en luisteren naar  leuke verhalen, je verwonderen over rare snoeshanen én een heuse freule tegen het lijf lopen. Er uiteraard zijn er ook allerlei lekkernijen verkrijgbaar, want buiten actief bezig zijn maakt hongerig!

Datum: zondag 2 oktober
Tijd: 12.00 - 17.00 uur
Locatie: rond boerderij Kamps, Kamps 1, 9451 TB Rolde.
Parkeren: achter café De Aanleg, Asserstraat 63, 9451 TA Deurze (vanaf daar is het ongeveer 5 minuten lopen naar het festivalterrein).


Meer informatie over deze activiteit is te verkrijgen bij Hanna Schipper, medewerker Communicatie van Stichting Het Drentse Landschap, telefoon 0592 - 304 136 of h.schipper@drentslandschap.nl

Fietstocht langs historische essen en brinken
Datum:   zondag 25 september 2016
Start(tijd):  11.00 uur
Start(plaats):  TIP 'Onder de Molen', Grote Brink te Rolde
Duur/afstand:  4 uur

Onderweg wordt 'in het veld' gepicknickt (zelf meenemen). Honden worden niet toegelaten tijdens deze fietstocht. Het Nationaal Beek- en esdorpenlandschap  Drentsche Aa heeft een 5-sterren status. Dat is te danken aan de gaafheid van de landschappelijke en cultuurhistorische samenhang in het gebied. Belangrijke dragers daarvan zijn: kleine (boeren)dorpen met historische boerderijen, oude brinken en essen, omringd door kenmerkende beekdalen en jongere (heide)veldontginningen. De fietstocht gaat door het mooie middengebied van het Drentsche Aa gebied. In Rolde voert de fietstocht door het historische centrum naar het fraaie ringbrinkdorp Balloo. We vervolgen de tocht langs of over het Ballooërveld en door het beekdal van het Looner diep naar het dorp Taarlo. Vanuit Taarlo gaat de fietstocht via Oudemolen, de Gasterse Duinen, Gasteren en Gasterse Holt en het beekdal van de Scheebroeker loop naar het prachtige dorp Anderen. Via het beekdal van het Andersche diep bereiken we de cultuurhistorisch unieke oostelijke entree van Rolde.

Paddenstoelen
Datum: zaterdag 15 oktober 2016
Start(tijd): 14.00 uur
Start(plaats): NP Toegangspoort Deurze

Wandeling door de prachtige natuur van het Nationaal park Drentsche Aa waarin deelnemers op zoek gaan naar paddenstoelen. Onderweg vertelt een Nationaal Park gids over de rol van paddenstoelen in de natuur en krijgt u specifieke informatie over een aantal soorten.

Siepelveen en Zeegserloopje
Datum: zondag 23 oktober 2016
Start(tijd): 10.00 uur
Start(plaats): Parkeerplaats van Café Restaurant Drentsche Aa, Ruiterweg 2 in Schipborg

De wandeling voert langs het Schipborgerdiep, het Siepelveen en langs het Zeegserloopje. Het Siepelveen is een prachtig hoogveengebied met een groot ven omringd door zandduinen. De gidsen vertellen over het ontstaan van het Siepelveen en Zeegserloopje en de bijzondere vegetatie met onder meer gagel, 3 soorten heide, beenbreek en eeuwenoude jeneverbes.

Deelname aan deze excursies is gratis en aanmelden is niet nodig. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.