Gebiedsbijeenkomst aanpassing Loonerdiep-Taarlooschediep


De komende periode moeten we aan de slag bij het Loonerdiep-Taarlooschediep.

Gebiedsbijeenkomst
Wij willen u graag betrekken bij de ontwikkeling van deze plannen. Daarom nodigen we u uit voor een gebiedsbijeenkomst. Graag willen we met u van gedachten wisselen, mogelijkheden bespreken, in beeld brengen welke belangen een rol spelen en hoe we daarmee rekening houden in de aanstaande planuitwerkingen.

  • Onderwerp:      Aanpassing  Loonerdiep-Taarlooschediep
  • Plaats:              Restaurant Van Tarel, Dorpsweg 3, 9485 TB Taarlo
  • Tijd:                 11 juni 2018 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 u)

Waarom moeten we iets doen:
Mede onder invloed van de klimaatverandering neemt het risico op wateroverlast toe. Daarom zouden we in periodes van veel neerslag graag meer water vasthouden in de beekdalen. Ook is het gewenst om ter versterking van de natuur in het beekdal de waterstand in de beek te verhogen. Dit mag echter niet leiden tot wezenlijke schade voor bewoners, grondeigenaren of andere grondgebruikers in en rond het beekdal.

Hoe gaan we dat doen
Daarom zoeken we eerst uit of de gewenste aanpassingen mogelijk zijn, zonder schadelijke effecten. Daarbij betrekken we omwonenden en andere belanghebbenden. Daartoe organiseren we onder meer de gebiedsbijeenkomst op 11 juni a.s. Ook zullen we met direct belanghebbenden individuele (keukentafel) gesprekken voeren. Alleen maatregelen die haalbaar blijken, zullen worden uitgevoerd. Deze maatregelen zullen we ook eerst met omwonenden en andere belanghebbenden bespreken, voordat tot uitvoering wordt overgegaan.

Wij kondigen deze bijeenkomst ook aan met een advertentie in het Gezinsblad. Bijgaand zend ik u een kopie van deze aankondiging.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Waterschap Hunze en Aa's(0598) 69 34 14.

Bron: Waterschap Hunze en Aa's