Opening brug Hingsteveen


Het Melkwegpad en Bospad zijn een begrip in de regio. Sinds 1974 liggen deze twee verharde paden, aangelegd door Staatsbosbeheer, in het bos bij Hooghalen. De route naar het voormalig Kamp Westerbork loopt via het Melkwegpad, de route terug via het Bospad. Jaarlijks maken honderdduizenden mensen gebruik van deze verharde routes. Startpunt is de parkeerplaats bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Na decennia van verdroging van het Hingsteveen door ontwatering, zijn vernattingsmaatregelen uitgevoerd om verdere verdroging te voorkomen. Op het Hingsteveen leeft één van de laatste populaties veenhooibeestje in Nederland. Het veenhooibeestje is een zeer zeldzame vlindersoort en geeft aan dat het Hingsteveen een waardevol natuurgebied is. Door vernatting kwam een stuk van het Bospad ’s winters onder water te staan. Dat was een ongewenste situatie.

Het gedeelte van de route dat onder water stond was oorspronkelijk een slenk. De slenk is hersteld en over de slenk is een prachtige houten brug aangelegd door de firma Schlepers. Door de extreme droogte deze zomer, is het Hingsteveen toch weer drooggevallen...

Opening Hingstebrug

Voor veel bezoekers is bezinning en natuurbeleving het doel van een bezoek aan het gebied. De route er naar toe en terug kunnen bijdragen aan die behoefte. Laten we als samenwerkende partijen in het gebied even stilstaan bij deze nieuwe toevoeging van een stuk natuurbeleving. Op 28 september 2018 hebben Ans van Wijk (Staatsbosbeheer) en Henk Brink (Provincie Drenthe) de wandelbrug ludiek geopend.

Opening Hingsteveen 28sep2018