Project Bosbeek feestelijk afgerond


Woensdagmiddag verrichte wethouder Janna Booij de officiële oplevering van de nieuwe aangelegde Bosbeek/Nijlandsloop.

De aanleg van de Bosbeek/Nijlandsloop is onderdeel van het project Assen-aan-de-Aa, de groene kant van de FlorijnAs.

Bij het vormen van het FlorijnAs-programma in 2011/2012 was het de wens van de Raad om naast de grote ontwikkelprojecten (zoals de vernieuwing stationsgebied en de aanleg van de Stadsboulevard) ook de groene kant van Assen te versterken. Vervolgens is budget vrijgemaakt voor een aantal groenprojecten: zoals de aanleg van het familiepad Amelte, het fietspad de oude trambaan, toegangspoort Deurze, hermeanderen Deurzerdiep en Anreeperdiep (onder regie van Waterschap Hunze en Aa’s) en de herinrichting van Bosbeek/Nijlandsloop.

bos2

Bij de uitvoering waren diverse subsidieverstrekkers betrokken, zoals Regio Groningen-Assen, Waterschap Hunze en Aa’s, Recreatieschap Drenthe.

Het doel van het project Bosbeek Nijlandsloop was om een ecologische en recreatieve verbinding maken tussen de stad en het Drentsche Aa-gebied, waarbij tevens extra waterberging is gerealiseerd. Het resultaten zijn twee prachtig nieuwe beken middenin Assen, beide met een recreatief voet-fietspad.

Wethouder Booij heeft vanwege de opening het laatste stukje pad aangelegd.

© Erik SmitErik Smit ©

Bron: Assenstad.nl