NP Drentsche Aa start Junior Ranger groep


Nationaal Park Drentsche Aa start in september 2019 met het jongerenprogramma ‘Nationaal Park Drentsche Aa Junior Rangers’. Nationaal Park Drentsche Aa vindt het belangrijk om jongeren vroegtijdig bij de Drentsche Aa natuur en landschap te betrekken. De inschrijving voor de Nationaal Park Drentsche Aa Junior Rangers is geopend. Jongeren in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar kunnen zich aanmelden per email: drentscheaa@ivn.nl

NP Drentsche Aa jongeren _MG_0890Waarom Nationaal Park Drentsche Aa Junior Rangers?

Gebleken is dat natuurervaringen en natuurbeleving bij jongeren een positief effect heeft op latere houding en gedrag. De jongeren van nu zijn de mogelijke beleidsmakers en gebiedsbewoners van de toekomst. Daarom zet Nationaal Park Drentsche Aa ze vaak centraal in haar activiteiten. Jongeren komen steeds minder in contact met de natuur. Buiten spelen en leren van de natuur zijn al lang niet meer vanzelfsprekend. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de toename van welvaartziekten samenhangt met deze toenemende verwijdering tussen jongeren en natuur. Nationaal Park Drentsche Aa zet zich daarom in om jongeren buiten de natuur te laten beleven.

Wat zijn Junior Rangers?

Junior Rangers zijn jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Ze helpen het Nationaal Park Drentsche Aa te beschermen en zijn onze Nationaal Park ambassadeurs. De Junior Rangers krijgen een zaterdag per maand een boeiend en uitdagend programma aangeboden dat zich vooral buiten in de natuur afspeelt. Denk daarbij aan diersporen zoeken en onderzoeken wat er in de beek leeft. Ook helpen ze Nationaal Park organisaties met beheerswerkzaamheden in het veld en gaan bij hen op ‘werkbezoek’.  Ondertussen leren ze van alles over natuur, landschap en cultuurhistorie. Na een jaar als aspirant Junior Ranger te hebben meegedraaid, krijgen de deelnemers het certificaat van Nationaal Park Drentsche Aa Junior Ranger. Voor de begeleiding zijn vier vaste vrijwilligers aangetrokken waarvan er per bijeenkomst minimaal twee aanwezig zijn.

Word jij Nationaal Park Drentsche Aa Junior Ranger?

Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Hou je van avontuur in de natuur? Niet bang voor vieze handen? Wil je graag bijzondere plekken ontdekken? Dan heb jij het in je om Nationaal Park Drentsche Aa Junior Ranger te worden!

Aanmelden: drentscheaa@ivn.nl  of via de websitepagina: https://www.drentscheaa.nl/actueel/juniorrangers. Deelname aan de Nationaal Park Drentsche Aa Junior Rangers kost €50,- per jaar.

Het Nationaal Park Drentsche Aa Junior Ranger Programma wordt door Nationaal Park medewerkers (IVN) gecoördineerd namens en voor alle Nationaal Park Partners. In Nationaal Park Drentsche Aa werken meerdere organisaties samen aan het beheer en boud van dit mooie en bijzondere Landschap: Provincie Drenthe, Gemeenten Aa en Hunze, Assen, Groningen en Tynaarlo, Waterschap Hunze en Aa's, Waterbedrijf Groningen, Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD), Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Staatsbosbeheer, Recreatiesector (Recron/Recreatieschap), Landbouwsector (LTO-Noord), Ministerie van LNV (adviseur)

Junior Ranger programma

Junior Rangers Nederland is een jongerenprogramma van IVN natuureducatie en heeft actieve groepen in verschillende Nederlandse Nationale Parken. Het programma sluit aan bij het Europese Junior Ranger programma van Europarc, de koepelorganisatie voor Nationale Parken. Steeds meer Nationale Parken sluiten zich bij dit project aan. Het programma is voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Een vaak moeilijk bereikbare doelgroep, maar Junior Rangers blijkt een succes. Een Junior Ranger leert door training en activiteiten wat het werk van een ‘natuurbeschermer’ inhoudt. Zij voelen zich daarmee ambassadeur voor het Nationaal Park en zetten zich met allerlei activiteiten in voor het gebied. Het programma van de Junior Ranger bestaat uit o.a. natuurbeheeractiviteiten, meewerken met de natuurbeheerder, onderzoek, geven van presentaties of voorbereiden van programmaonderdelen. De begeleiding van een maandelijks programma is in handen van vaste vrijwilligers. In de zomer volgt een afsluitend kamp en er is jaarlijks een internationaal uitwisselingskamp. IVN zorgt - namens Nationaal Park Drentsche Aa - voor de organisatie, het contact met de partners en voor de opleiding van de vrijwillige begeleiders. De belangrijkste partners zijn de vrijwilligers en de Nationaal Park organisaties. Voor meer informatie over Junior Rangers Nederland, kijk op www.juniorrangers.nl