Reductie perceelsemissie


Waterbedrijf Groningen gebruikt water uit de beken van de Drentsche Aa om drinkwater van te maken. Door hevige regenbuien spoelen stoffen, zoals gewasbeschermingsmiddelen, in de sloten die in de beek uitmonden. Boeren rond het Anlooërdiep werken samen om perceelemissie terug te dringen.“Alle veehouders en akkerbouwers doen mee, dat is uniek.”

Iedereen is verantwoordelijk

De provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s en het Waterbedrijf Groningen werken al jaren samen aan de waterkwaliteit in het gebied. Naar aanleiding van het gebiedsdossier (2013) en het uitvoeringsprogramma (2015) ‘Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa’ zijn tien projecten geformuleerd die zich richten op het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen/bestrijdingsmiddelen en de verschillende emissieroutes hiervan beter in beeld te brengen.

Het volledige artikel is te vinden op het drinkwaterplatform.