Kadeverbetering Drentsche Aa


Kadeverbetering Drentsche Aa. Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen, verbetert het waterschap Hunze en Aa's de dijken.

Planning: februari 2021 tot juni 2022

Het waterschap verbetert de kade langs de Drentsche Aa. Door inklinking en bodemdaling is de dijk in de loop der jaren lager geworden. Om voldoende veiligheid te kunnen garanderen, verbeteren zij de dijk. Daarmee voldoet het de komende 30 jaar weer aan de norm.

Natura 2000 gebied

De kade ligt langs Natura 2000 gebied. Hierover hebben we nauw contact met Staatsbosbeheer, de gebiedsbeheerder. Uiteraard houden we rekening met de natuurwaarden van dit gebied. Binnen dit project kunnen we een stukje dijk verleggen waardoor we de natuurwaarde van een deelgebied zelfs kunnen verhogen.

Werkzaamheden en planning

In februari 2021 starten we al met het zuidelijkste deel van het traject. Dit loopt van de N34 tot aan de brug bij Okkenveen, met een lengte van ongeveer 1,35 km. Het gaat hier om het wegwerken van kuilen en verbeteren van de grasmat. Dit werk wordt uitgevoerd door aannemer Bouwhuis.

Bron: waterschap Hunze en Aa's