Stikstofwerkzaamheden in de Drentsche Aa / Ballooërveld


Er is in Nederland veel te doen om de neerslag van stikstof, we mogen bijvoorbeeld overdag niet harder rijden dan 100 km per uur, dat is niemand ontgaan. Ook heeft onze regering geld uitgetrokken om de natuur te verbeteren. Allemaal gericht om de schadelijke gevolgen van de neerslag van stikstof voor de natuur te verminderen; de PAS-gelden (Programatische Aanpak Stikstof). Zie voor meer achtergrondinformatie de flyer van de Provincie Drenthe (pdf?handheld=true, 1.3 MB).

Nog voordat het broedseizoen begon heeft Staatsbosbeheer werkzaamheden uitgevoerd in Nationaal Park Drentsche Aa, o.a. zijn er vergraste delen gemaaid met een klepelmaaier die tegelijkertijd het maaisel afvoerde. Het vrijgekomen maaisel wordt afgevoerd naar boeren in de omgeving die er hun akkers mee verrijken. Om de bodem onder de humuslaag niet te beschadigen is 1 cm van de humuslaag blijven zitten. Dit was nodig om mogelijk waardevolle archeologische sporen niet te beschadigen. De wortels van de planten blijven dus zitten. Op meerdere plekken is op het Ballooërveld geklepeld, ongeveer 5,5 hectare van het 375 ha grote Ballooërveld. Het doel daarvan is om de vergrassing weg te halen ten gunste van droge heidesoorten, struikheide. Want door de stikstof uit de lucht groeit het gras heel snel en verdringt het de hei. In de Zeegser Duinen en op het Molenveld (Oudemolen) is ongeveer 0,5 ha geklepeld. In de laatste 2 gebieden zullen naast de droge heide ook de jeneverbes hiervan profiteren.

Informatie: boswachter Kees van Son, email: k.son@staatsbosbeheer.nl

Over enkele weken zal de open vlakte weer bedekt zijn met jong groen.