Landelijke Agenda Natuurinclusief


De Agenda Natuurinclusief heeft een helder doel: een natuurinclusieve samenleving waarin de natuur wordt gezien als basis van onze gezondheid en economie. In een natuurinclusieve samenleving worden natuurwaarden vergroot en wordt de positieve kracht van natuur benut.

De Agenda Natuurinclusief is onderdeel van het landelijke Programma Natuur, dat zich richt op herstel en versterking van de Nederlandse natuur. De Agenda Natuurinclusief richt zich op het natuurherstel en -versterking buiten de natuurgebieden.

Acties per domein voor 2023

In de eerste versie van de agenda (Agenda  Natuurinclusief 1.0) geven partijen uit acht maatschappelijke domeinen aan met welke concrete acties zij nu willen gaan werken aan meer natuurinclusiviteit: Bouw, Energie, Financiën, Infrastructuur, Landbouw, Onderwijs/bewustwording, Vrijetijdseconomie en Water.

Animatie

Naar aanleiding van de Agenda 1.0 is een animatie gemaakt, deze geeft uitleg over de plannen van de Agenda Natuurinclusief voor Nederland. Welke concrete acties kunnen de groeiende beweging naar een natuurinclusief Nederland verbreden, versterken én versnellen?

Bekijk de animatie hier >