Geslaagde inloopbijeenkomst Polders Oosterland en Lappenvoort


Op woensdagavond 21 juni vond een inloopbijeenkomst plaats over de herinrichting van Polders Oosterland en Lappenvoort (POL). Medewerkers van Prolander, gebiedspartners en belangstellenden kwamen samen in Herberg van Hilbrantsz. Het werd een geslaagde bijeenkomst met een prettige sfeer, waarin veel belangstellende bezoekers hun ideeën deelden.

Presentaties over water, landschap en recreatie

Het onderwerp van gesprek was het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan. Dit plan volgt op een eerder schetsontwerp en bevat concrete maatregelen voor het gebied. Tijdens de bijeenkomst woonden 50 tot 60 bezoekers presentaties bij over drie thema’s: hydrologie & natuur (waterpeilen en mate van vernatting), cultuur- & landschapshistorie en recreatie & beleving.

Input verzamelen

De bijeenkomst was bedoeld om mensen te informeren en input te verzamelen. Daarom kregen de aanwezigen de gelegenheid om ideeën over het voorlopige inrichtingsplan te delen. Zo werd er aandacht gevraagd voor de ruiterpaden in POL, die deel uitmaken van een groot ruiterpadennetwerk in Drenthe. Aanwezigen gaven aan dat ze het belangrijk vinden dat de ruiterpaden blijven bestaan.

Nieuwe bijeenkomst in november

De sfeer van de bijeenkomst was prettig en ontspannen. Bezoekers toonden belangstelling voor de plannen, dachten mee en gaven tips. De komende tijd volgen nieuwe onderzoeken naar hydrologie, archeologie en beheer en onderhoud. Op basis van deze onderzoeken en de verzamelde input, ontwikkelt Prolander een conceptontwerp. Volgens de planning komt daarover in november een bijeenkomst. Daarna is het tijd om een definitief inrichtingsplan op te stellen!

Bron: Drentsche Aa, Bron van leven


Poster ruimtelijk concept

Klik voor vergroting

Poster referentiebeelden

Klik voor vergroting

Poster werking watersysteem

Klik voor vergroting

Poster plankaart voorlopig ontwerp

Klik voor vergroting

Poster proces en nader uit te werken punten

Klik voor vergroting