Oorlogssporen in de natuur


In de natuur zijn talloze sporen van de Tweede Wereldoorlog te vinden. Van bomkraters tot gedenkplekken waar verzetsstrijders zijn gefusilleerd. Staatsbosbeheer-boswachter Kees van Son bezoekt enkele van deze plekken in Nationaal park Drentsche Aa. “Ik vind het enorm belangrijk om deze plekken in stand te houden en de bijbehorende verhalen te vertellen. Zodat we niet vergeten wat hier is gebeurd.”

Onderduikershol

In het Evertsbos bij Anloo laat Kees de resten van een onderduikershol zien. Dit was een half ingegraven hutje in het zand waarvan nu nog een kuil zichtbaar is. Er staan 13 grote zwerfkeien bij. “Die staan voor de 13 verzetsstrijders die hier zijn omgebracht.” Van hen hebben er 4 in dit hol gewoond. “In die tijd lag het midden in een jong en dicht bos, waardoor het vrijwel onzichtbaar was.” Het hol is in 1943 door Jacob Wiersema gegraven. In 1e instantie was het bedoeld voor 2 mensen, maar er volgden steeds uitbreidingen. Verschillende verzetsstrijders hebben hier maanden in ‘gewoond’ of kwamen hier bij elkaar om hun verzetsdaden te plannen.” Kijk hier naar een video over dit onderduikershol.

Voor meer sporen van de Tweede Wereldoorlog, leest u hier verder.

Bron: Staatsbosbeheer


Boswachter Kees van Son: '“Het is belangrijk dat we dit soort plekken koesteren”'

“Al dit soort plekken met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog moeten we koesteren”, vindt Kees. “Daarom bieden we er als Staatsbosbeheer ook alle ruimte voor. In Appèlbergen is nog steeds ieder jaar op 3 mei een herdenking waar veel mensen op af komen. Ook ik of iemand anders uit ons mijn team, is hierbij altijd aanwezig. Heel belangrijk, zodat we niet vergeten wat hier is gebeurd.”