Feest bij Staatsbosbeheer, want de natuurbeheerder bestaat 125 jaar


Feest bij Staatsbosbeheer, want de natuurbeheerder bestaat 125 jaar. Om dit jubileum te vieren zijn op 28 plekken in Nederland boswandelingen uitgezet, zo ook bij het Boomkroonpad in Drouwen.
Langs de wandelroute staan verschillende paaltjes met daarop een QR-code. Deze kun je scannen met je telefoon en dan verschijnt er een boswachter uit de regio in beeld. Bij het Boomkroonpad is dat Linde Veldhoen, zij vertelt op een leerzame manier meer over het bos.

Ontstaan Staatsbosbeheer

Eind 19e eeuw werd het steeds duidelijker dat er een tekort aan bos was in Nederland. "Drenthe dreigde ondergestoven te worden door zandverstuivingen, dus de grond moest worden vastgelegd. Daarom zijn er toentertijd boswachterijen aangeplant", vertelt Veldhoen. Het doel daarvan was meer bosbouw.
Toen Staatbosbeheer in 1899 werd opgericht zette de organisatie zich vooral in voor het planten van bomen. En nu, 125 jaar later, heeft Staatsbosbeheer haar taken verlegd en is ze vooral druk met het beheren en beschermen van de natuur.
"Bos was een nieuwe tak van sport. Hier kwamen veel dieren en bijzondere plantensoorten op af, ook werd de houtoogst minder belangrijk. In de jaren 50 wilden mensen gaan recreëren en zo kreeg Staatsbosbeheer er steeds meer verschillende taken bij", aldus Veldhoen.

Jaar van het bos

Omdat Staatsbosbeheer 125 jaar bestaat, heeft de organisatie 2024 uitgeroepen tot 'Jaar van het bos'. Een jaar lang staat het bos in de schijnwerpers en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. De jubileumwandelroutes zijn hier een onderdeel van, op deze manier wil Staatsbosbeheer 125 jaar aan verhalen vertellen.
Als het aan Veldhoen ligt kan niet alleen de route, maar ook Staatsbosbeheer een extra 125 jaar mee. "Ik hoop dat we rond die tijd allemaal met iets meer respect van de natuur kunnen genieten. Ze zeggen altijd plantertje dood, boompje groot, dus hopelijk neemt de volgende generatie onze taken weer met een glimlach over."