WMD wil waterwinning bij Assen-Oost uitbreiden, maar moet eerst natuuronderzoek doen


Er is zorgvuldig natuuronderzoek nodig voor drinkwaterbedrijf WMD de drinkwaterwinning in Assen-Oost uit kan breiden. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage tegen de provincie Drenthe, die de commissie om advies vroeg.

Drinkwaterbedrijf WMD wil de wincapaciteit in Assen-Oost verhogen van 2,5 miljoen kuub per jaar naar 4 miljoen kuub. Volgens het bedrijf is dat nodig om ook in toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar drinkwater. WMD zei begin vorige maand dat er voorlopig geen acute problemen zijn bij het aansluiten van woningen en bedrijven op het drinkwaternet, maar dat de grenzen wel in zicht komen.

Grenst aan Drentsche Aa-gebied

Voordat de provincie een besluit neemt over dat project moeten de gevolgen voor het milieu in kaart worden gebracht. De drinkwaterwinning grenst namelijk aan het Nationaal Park Drentsche Aa. Dat Natura 2000-gebied is beschermd. "Voorwaarde voor de grotere drinkwaterwinning is dat het geen negatieve effecten heeft op dat gebied", stelt de Commissie m.e.r.
Ook moet worden onderzocht wat de effecten van extra waterwinning zijn op het grond- en oppervlaktewatersysteem. Daarbij moet vooral gekeken worden naar de risico's van het infiltreren (het laten wegzakken van water in de bodem) van oppervlaktewater in de diepe ondergrond.
Volgens de commissie gaat Drinkwaterbedrijf WMD onderzoeken of met het wegzakken van water voorkomen kan worden dat natuurgebied de Drentsche Aa verdroogt.