Cursus Gastheerschap Drentsche Aa


Jaarlijks organiseert Nationaal Park Drentsche Aa een Gastheerschapcursus voor Drentsche Aa ondernemers en werknemers.

In vier bijeenkomsten en een excursie worden de deelnemers opgeleid tot ambassadeur/voorlichter van het Drentsche Aa gebied. Na afloop ontvangen de cursisten het Nationaal Park certificaat, het gastheerschap gevelbordje en de Nationaal Park vlag. Alle gecertificeerde gastheren vormen onderdeel van het ‘Levend bezoekersnetwerk’, hét informatienetwerk van het Nationaal Park Drentsche Aa. De Drentsche Aa Gastheerschapcursus is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers waardoor het aansluit op de dagelijkse praktijk.

Uitspraken van gastheren en gastvrouwen:

‘Nu ik gastheer ben kan ik mijn bezoekers veel beter voorlichten en doorverwijzen’

‘Ik besef nu pas wat de waarde van het Drentsche Aa landschap voor mijn bedrijf betekent’

‘Mijn gasten blijven langer of komen terug omdat ze nog lang niet alles hebben gezien wat ik ze heb verteld’

Waarom een Levend bezoekersnetwerk met Drentsche Aa Gastheren en Gastvrouwen

Het Nationaal Park Drentsche Aa is uitgeroepen tot mooiste landschap van Nederland. Goede voorlichting en educatie dragen bij aan het behoud van dit bijzondere landschap. Daarom is het Drentsche Aa ‘Levend bezoekersnetwerk’ opgezet. Op strategische locaties, verspreid over het Nationaal Park Drentsche Aa, wordt informatie ‘op maat’ aangeboden. Deze informatiepunten worden bemenst door Drentsche Aa gastheren en gastvrouwen.

Het Levend bezoekersnetwerk bestaat inmiddels uit meer dan 70 bedrijven. U kunt ze vinden op de website van het Nationaal Park Drentsche Aa.

Waarom zou ik meedoen?
Voor uzelf, voor uw gasten en voor het unieke landschap rondom uw bedrijf. Door het volgen van de cursus leert u uw woon- en werkomgeving (nog) beter kennen en kunt u uw gasten goed en gericht doorverwijzen. Daarom spreken we over gastheren, gastvrouwen of gebiedsambassadeurs.

Vanuit de Nationaal Park organisatie, worden gebiedsbezoekers actief doorverwezen naar onze Drentsche Aa gastheren en gastvrouwen. Nationaal Park Drentsche Aa excursies en activiteiten starten meestal bij gastheerlocaties.

Drentsche Aa gastheren en gastvrouwen worden kosteloos in de Op stap krant (oplage 34.500 stuks) en op de Nationaal Park website vermeld (www.drentscheaa). Gastheerlocaties worden voortdurend op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen het gebied.

Gastheren en gastvrouwen worden regelmatig uitgenodigd voor Nationaal Park bijeenkomsten en de jaarlijks terugkerende ‘gastheerschapdag’. Tijdens de bijeenkomsten en de cursus leren ondernemers elkaar ook kennen, worden gegevens en ervaringen uitgewisseld en onderlinge afspraken gemaakt.

Waar gaat de cursus over?
In vier cursusmiddagen (3 uur per bijeenkomst) en een dagexcursie wordt informatie verstrekt over de organisatie, ontstaansgeschiedenis, natuurwaarden en cultuurgeschiedenis van het Nationaal Park Drentsche Aa. Hierbij richten we ons grotendeels op de zichtbare sporen, overblijfselen en herkenningspunten in het landschap. Cursisten ontvangen naast de Drentsche Aa informatiemap ook ontwikkel- en beheerplannen, visiedocumenten, informatiebrochures en ander voorlichtingsmateriaal voor eigen gebruik.

Gastheerschap voor het leven?

Nee, Het bedrijf waarin de cursist werkt mag de titel Nationaal Park Drentsche Aa Gastheer/-vrouw dragen zolang de cursist in het bedrijf werkt. Verlaat de cursist het bedrijf dan verliest het de titel Gastheer/-gastvrouw met bijbehorende fasciliteiten en moet het gevelbordje weer worden ingeleverd.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor Drentsche Aa ondernemers die zich (actief) willen inzetten en betrokken voelen bij het Nationaal Park Drentsche Aa.

Kosten en data
De kosten per deelnemer zijn €150,-.

De bijeenkomsten zijn op maandagmiddagen van 13:00 - 16:00 uur. Data 6, 13, 20 november en 4 december 2023. De locatie wisselt en wordt bij voorkeur in het bedrijf van een van de deelnemende ondernemers verzorgd. Zo kijken we ook bij elkaar ‘in de keuken’. De locatie voor de eerste bijeenkomst wordt later bekend gemaakt. De excursie wordt op een nader te bepalen datum in het voorjaar gehouden.

Verplichtingen
Om het certificaat te behalen zal elke cursist minimaal drie van de vier bijeenkomsten en de excursie moeten bijwonen. Gedurende de cursus krijgen de cursisten een kleine huiswerkopdracht in de eigen woonomgeving.

Wilt u meer informatie over de cursus van dit jaar, dan kunt u contact opnemen met André Brasse, coördinator Communicatie en Educatie, Nationaal Park Drentsche Aa, tel. 0592-371740 / 06-46255975

Direct aanmelden kan via dit formulier


Zie ook