Zorgboerderijen in Drenthe


De Stichting Zorgboerderijen Drenthe (afgekort SZBD) is een dienstverlenende organisatie die zich inzet om voor cliënten het passende leer-, werk of zorgtraject aan te bieden op een van de deelnemende boerderijen.

Door de bundeling van activiteiten is het mogelijk om een optimale dienstverlening te aanbieden. Dit voor zowel cliënten als ook aan deelnemende boerderijen voor ondersteunende werkzaamheden en serviceverlening. Op een zorgboerderij gaan productie en zorg hand in hand. Onder andere verstandelijk en/of lichamelijke gehandicapten, ouderen, (ex)psychiatrische cliënten, of (ex)verslaafden werken mee op de boerderij. Spitten, zaaien, oogsten, verzorgen en voeren van dieren. Zorg op maat. Een actieve en creatieve daginvulling. Soms is het zelfs een eerste stap naar terugkeer in de maatschappij. Voor de agrariër betekent het een uitbreiding voor de activiteiten van het bedrijf.

Meer informatie vindt u op www.zorgboerderijendrenthe.nl. Hier vindt u ook informatie over drie zorgboerderijen in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa.