Natuur en Landschap


Bij het natuurbeheer in het Drentsche Aa gebied is er veel aandacht voor beken en graslanden. Ook de kwaliteit van de natuur in de beekdalen is belangrijk. Dit gebeurt door natuur te combineren met oude landbouwmethoden zoals maaien, hooien en plaggen. De grenzen tussen dorpen, akkers en beekdalen worden duidelijker gemaakt. Hierdoor zie je beter de afwisseling tussen open en besloten gebieden.