Ballooërveld


Het Ballooërveld is één van de laatste open heideterreinen in het prachtige cultuurlandschap van Nationaal Park Drentsche Aa. Voor dit natuurgebied is een beheer- en inrichtingsplan opgesteld.

Kern van het plan is dat de 'grote stille heide' als onderdeel van het typisch Drentse esdorpenlandschap weer zichtbaar en beleefbaar wordt voor de bezoekers. Het plan kwam tot stand in samenspraak met omwonenden en betrokkenen en geschreven door Strootman Landschapsarchitecten. Dit bureau schreef ook de Landschapsvisie Drentsche Aa en het plan voor Strubben-Kniphorstbosch.

Het Ballooërveld

Het Ballooërveld is één van de laatste plekken in Noord-Drenthe die nog herinneren aan de uitgestrekte woeste gronden van Drenthe. Bovendien is het een van de weinige plekken binnen het Nationaal Park Drentsche Aa waar de grote heide als onderdeel van het esdorpenlandschap kan worden beleefd. Aan beide zijden van het gebied is ook de relatie met de naastgelegen beken nog tastbaar.
De vele cultuurhistorische sporen in het gebied variëren van Celtic fields, karrensporen, grafheuvels tot recente sporen als een tankgracht. En ook historisch-ecologische en aardkundige waarden zijn bewaard gebleven. Er is goed gekeken naar de inrichting en samenhang tussen landschap, cultuurhistorie, natuur en recreatie. In het 'Ballooërveld - inrichtings- & beheerplan' staat een toekomst beschreven waarin het recreatieve gebruik (vooral beleven van de historische en ecologische kwaliteiten) en de grote open ruimte centraal staat.

Plan en proces

Het inrichtings- en beheerplan Ballooërveld is tot stand gekomen in nauw overleg met omwonenden, organisaties in het gebied, deskundigen en andere geïnteresseerden. Deze aanpak is belangrijk voor het draagvlak voor de plannen. Men kon meedenken en -praten over de toekomstvisie en de keuzes die gemaakt werden. Voor de uitvoering van de plannen is Staatsbosbeheer verantwoordelijk.

Een eigen exemplaar?

Een exemplaar van het Inrichtings- en beheerplan in boekvorm kost € 15,- en is verkrijgbaar via het secretariaat Nationaal Park Drentsche Aa:  Contactformulier onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats.

Beschikbare informatie: