Groeten uit Groeningen, aflevering Drentsche Aa


Ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen strekt zich een bijzonder gebied uit. Een laagveengordel, een bron van biodiversiteit en verwondering. Het bestaat uit vele kleine en grote natuurgebieden, meren en omliggende landschappen. Samen vormen zij één geheel: Groeningen. Voor dit gebied zijn ‘groene en blauwe doelen’ gesteld, waarmee overheid, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere organisaties een klimaatpositieve regio van Nederland willen realiseren. Andere functies zoals wonen, recreëren en energie moeten hier waar mogelijk worden ingepast. Groeningen verbindt vijf gemeenten (Westerkwartier, Noordenveld, Tynaarlo, Groningen en Midden-Groningen), de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, en verschillende landschappen en natuurgebieden tot een grote blauwgroene gordel waarin stad en land in elkaar overlopen. Het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen faciliteert Groeningen. Het Platform Groeningen is verantwoordelijk voor Groeningen.

In samenwerking met OOG TV - Omroep Organisatie Groningen, de lokale publieke multimedia-instelling voor alle inwoners van de gemeente Groningen - is deze aflevering over de benedenloop van het Nationaal Park Drentsche Aa gemaakt.

In deze zesde aflevering van Groeten uit Groeningen zitten we in het Nationaal Park Drentsche Aa. We bezoeken één van de ambassadeursprojecten van Groeningen, het Voedselbos in Glimmen waar ze niet alledaagse planten kweken/laten groeien. Ook zien we hoe het voormalig grasland van Land van Ons in drie jaar tijd is veranderd in een akkerland met veel diversiteit aan gewassen. En we krijgen een uitgebreide rondleiding op het Waterbedrijf Groningen in de Punt. Want ons drinkwater, dat komt uit de Drentsche Aa.

Bron: OOG TV