Inzijgen en Opwellen


Om te weten hoe het water naar de beek komt, moeten we de diepte in en kijken we naar de afstroming aan het aardoppervlak.

De manier waarop het water aangevoerd wordt, en het type water zijn bepalend voor de bijzondere natuurwaarden. Planten reageren daarop.

Regenwater dringt in de bodem of stroomt naar het riool. Rioolwater is voor de natuur 'verloren water'. Het water dat de grond in trekt, is wel van belang. In de bodem zitten verschillende aardlagen. Van makkelijk doordringbaar zand tot ondoorlatende pakketten klei en leem.

In Drenthe komt zowel potklei als keileem voor. Potklei staat geologisch bekend als 'de Formatie van Peelo'. Toen de Peeloërsluis bij Assen uitgegraven werd, is daar geologisch onderzoek verricht. De dikte van die ondoordringbare lagen is niet overal gelijk en soms blijken ze ergens 'lek' zijn. Het water in de ondergrond 'loopt' via verschillende routes, waarna het ergens opduikt als kwelwater. Kwelwater is goed te herkennen aan het de vaak bruinrode kleur van de ondergrond en het 'olieachtige' vlies dat er op drijft.

PICT0019