Agenda 24 oktober 2016


De 49e openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa wordt gehouden op maandagavond 24 oktober 2016 om 20:00 uur in De Koekoekshof, Hoofdstraat 1 in Elp

Op de agenda staan onder andere:

Landschapsvisie Drentsche Aa 2016

Programma Nationale Parken 2.0

Instelling Bestuurscommissie Drentsche Aa voor de uitvoering van het Programma Natuurlijk Platteland in het Drentsche Aa-gebied

Stand van zaken lopende projecten en nieuwe projectvoorstellen

Samenwerking met De Hondsrug UNESCO Global Geopark

De agendastukken liggen voor aanvang van de vergadering op de leestafel ter inzage.

Voorafgaand aan de vergadering is er de mogelijkheid uw mening te geven over zaken die het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa betreffen. Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van het Overlegorgaan, voor aanvang van de vergadering.

Een week van te voren worden agendastukken hieronder toegevoegd.

Beschikbare documenten/informatie:

In de linkerbalk onder Organisatie en beleid/Documenten vindt u alle basisrapporten en publicaties.

Besluitenlijst Overlegorgaan (pdf, 57 kB)

Opdracht bestuurscommissie Drentsche Aa (pdf, 586 kB)

Notitie Processtappen Landschapsvisie en Inrichtingsvisie Drentsche Aa (pdf, 23 kB)

GS-brief aan PS over Transferium De Punt d.d. 21 juni 2016 (pdf, 125 kB)

Jaarverslag2015 Nationaal Park Drentsche aa (pdf, 2.7 MB)

GS-brief over 'Seismiciteit onshore gasvelden' (pdf, 189 kB)