Agenda Overlegorgaan Drentsche Aa 11 juni 2020


De 61e openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa wordt gehouden op donderdagmiddag 11 juni 2020 van 15:00 tot 17:00 uur.

Vanwege de coronacrisis vergaderen de leden van het Overlegorgaan digitaal via een videoverbinding. U kunt deze vergadering volgen door u uiterlijk 24 uur van te voren aan te melden via dit contactformulier. Gebruik dit formulier ook om vooraf uw inbreng te leveren en zo gebruik te maken van het 'spreekrecht'. Tijdens de vergadering zelf is dit helaas (nog) niet mogelijk.

Op de agenda staan onder andere:

Voorafgaand aan de vergadering is er de mogelijkheid uw mening te geven over zaken die het Nationaal Park Drentsche Aa betreffen. Indien u gebruik wilt maken van dit spreekrecht kunt u zich uiterlijk 24 uur van te voren aanmelden bij het secretariaat van het Overlegorgaan via bovenstaand contactformulier.

Een week van te voren worden agendastukken op deze pagina geplaatst.

Beschikbare documenten/informatie:

Onder Organisatie en beleid/Documenten vindt u alle basisrapporten en publicaties.