Land van Ons


Coöperatie Land van Ons koopt eerste perceel landbouwgrond op de Holtesch van Hooghalen in de uiterste zuidwesthoek van het Nationaal Park Drentsche Aa.

De coöperatie Land van Ons is in 2019 opgericht en wil het evenwicht herstellen tussen economie en ecologie. Evenwicht tussen het menselijke belang en het belang van al het leven om ons heen. De visie van Land van Ons is dat het verwerven en daarna behouden van het juridische eigenaarschap van (landbouw) grond, een langjarige en daarmee duurzame aanpak is om hun missie te realiseren.

"De missie van Land van Ons is een kentering te bewerkstelligen in het uitputten van grond en verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen we vanuit het besef dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan. En daarmee een tegenwicht en rustpunt is in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan."

Holtesch van Hooghalen

Het betreft een perceel van 7.73.92 ha aan de Zwiggelterweg (doodlopend). Het perceel bestaat deels uit vruchtbare podzolgronden en deels uit vruchtbare hoge zwarte enkeerdgronden, allen bestaand uit leemarm en (zwak) lemig fijn zand. Enkeerdgronden zijn in de volksmond bekend als "esgronden". Het huidige gebruik is grasland en akkerbouwland. De grond is voor alle teelten geschikt. Het perceel ligt aan de rand van het bosperceel 'Heuvingerzand' van Staatsbosbeheer. Het is gelegen in het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en is aangeduid als de zone "droge dooradering 2019".

Meer informatie leest u in de 'Land van Ons' nieuwsbrief van 7 maart 2020. In die van 1 april wordt de samenwerking met boer Kees Sybenga beschreven.

Holtesch op kaart

Holtesch op kaart2