Aanleg NAM-leiding Norg - Sappemeer (Norgron)


De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft het voornemen om na de zomer van 2011 te starten met de aanleg van een gastransportleiding tussen de ondergrondse gasopslag in Langelo en de gasoverslaglocatie in Sappemeer ('Norgron-leiding').

Op 30 maart 2010 is de bekendmaking gepubliceerd van de startnotitie milieueffectrapportage (MER). Omdat op deze leiding de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is, zal het Bureau Energieprojecten (Agenentschap.nl) de coördinatie van de vergunningverlening verzorgen. Via hun website kunt u hiervan op de hoogte blijven. Vanaf 1 april is hier het rapport te downloaden.

In maart 2013 zijn de werkzaamheden gestart. Ga voor meer informatie naar de website van de NAM.

Begin oktober 2013 is de leiding onder de Drentsche Aa doorgetrokken. Zie het item op website RTV-Drenthe.