Verdubbeling N33


Zie hiervoor de internetsite van Rijkswaterstaat: www.rws.nl/N33.

Tracébesluit Verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek ter visie van 29 mei - 12 juli 2012.

U kunt zich daar ook aanmelden voor digitale nieuwsbrief. In november 2009 is de laatste papieren nieuwsbrief over de N33 verschenen. In het vervolg is er een digitale nieuwsbrief beschikbaar. Rechts op de pagina van Rijkswaterstaat, onder 'Doen', kunt u zich aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief.