Drentsche Aa als schone bron voor drinkwaterwinning


Het water van de Drentsche Aa wordt al sinds 1881 door het Waterbedrijf Groningen gebruikt voor de bereiding van drinkwater voor de openbare drinkwatervoorziening. Het waterbedrijf controleert het water uit de beek regelmatig op de aanwezigheid van onder andere gewasbeschermingsmiddelen. Dit gebeurt bij het innamepunt De Punt in Glimmen.

Drentsche-Aa-gebied

De Drentsche Aa, en de strook grond van vier meter aan beide zijden vanaf de insteek van het oppervlaktewater, valt onder het zogenaamde grondwaterbeschermingsgebied. Concreet houdt dit in dat er een verbod is op:

  • het innemen van water uit de Drentsche Aa voor het vullen en spoelen van machines voor het verspuiten van gewasbeschermingsmiddelen;
  • het toepassen of het laten toepassen van gewasbeschermingsmiddelen binnen een afstand van 4 m vanaf de insteek van het oppervlaktewater van de aangewezen waterlopen in het Drentsche Aa gebied.

Als u – als eigenaar of gebruiker van grond in dit gebied – door dit verbod extra kosten moet maken of inkomstenschade lijdt, dan kunt u een beroep doen op de Onderlinge Landbouwschaderegeling Waterwinning Drentsche Aa. U kunt hiervoor gebruik maken van het Aanvraagformulier schaderegeling Drentsche Aa. Wilt u eerst meer informatie, leest u dan het document Toelichting Schaderegeling Drentsche Aa. Beide documenten vindt u bij gerelateerde informatie, hieronder. Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact op met mevrouw A. Bleijleven van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), tel: 0592-854500. WMD verzorgt de administratieve afhandeling namens Waterbedrijf Groningen.

Wat kunt u zelf doen?
Dat de Drentsche Aa zo schoon is en wij er drinkwater uit kunnen winnen, is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt niet alleen voortdurende aandacht van ons, maar ook van diverse andere partijen in de regio: overheden, inwoners, bezoekers en bedrijven. En ook uw aandacht is daarbij van belang.

IMGP0822

Zo kunt u als particulier bewust kiezen voor slimme bio-oplossingen voor uw tuinonderhoud. Middelen die u in de tuin gebruikt, kunnen immers via de regen en vervolgens door sloten in de beek terecht komen. Sommige stoffen kunnen alleen met dure technieken uit het water worden gezuiverd.

Meer informatie: