Honden aan de lijn


Toename van het aantal klachten met loslopende honden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer zorgt voor een helder hondenbeleid.

Staatsbosbeheer heeft, in overleg met het Nationaal Park Drentsche Aa en de Drentsche Aa gemeenten, besloten dat honden in de natuur- en recreatieterreinen aangelijnd moeten zijn. Dit staat duidelijk op de borden vermeld.

Daarnaast zijn er 'hondenlosloopgebieden' waar honden los mogen lopen. Ook hier blijft het van belang dat de honden onder appèl staan. In het Drentsche Aa gebied zijn dat diverse gebieden. Zie hiervoor het kaartje.

In enkele delen van de Drentsche Aa gebied mogen géén honden komen, bijvoorbeeld omdat er grazers lopen. Op de handhaving van deze regels wordt door Staatsbosbeheer toegezien en overtreders worden beboet.

Download hier de kaart. (pdf, 1.9 MB)

Achtergrond

Staatsbosbeheer heeft altijd een duidelijk standpunt gehad over honden in de natuur: honden zijn van harte welkom maar wel aangelijnd.

Het aantal honden in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen. Daarmee neemt ook de verstoring en schade aan de natuur toe. Met enige regelmaat vinden medewerkers van Staatsbosbeheer doodgebeten dieren waaronder reekalveren. Zeldzame planten kunnen schade oplopen door struinende honden.

Ook zien we in gebieden die veel door recreanten worden bezocht dat er regelmatig spanningen ontstaan tussen recreanten en hondenliefhebbers. Met name in terreingedeeltes waar veel kinderen komen.

Item uit film "In het land van de Drentsche Aa"

Door Henk Bos en Janetta Veenhoven is de verstoring van een loslopende hond verbeeld in hun film "In het land van de Drentsche Aa". Voor deze website hebben zij dit item beschikbaar gesteld.