Drentsche Aa Nieuwsbrief nr 51


bloemrijk veld

Met deze gratis digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden houden we u zoveel mogelijk op de hoogte van actuele ontwikkelingen en wetenswaardigheden in Nationaal Park Drentsche Aa. Het gaat om 'nieuwsflitsen'. Waar mogelijk verwijzen we naar locaties of personen waar u meer informatie kunt krijgen. Wordt ook vriend van onze Nationaal Park Drentsche Aa Facebookpagina en blijf ook via Twitter en Instagram van het laatste nieuws op de hoogte.

© NP DRAA-0717

Nieuwe NP Gastheren –vrouwen

Maandag 13 mei studeerden, na de afsluitende cursusfietstocht, een aantal nieuwe Nationaal Park gastheren en -vrouwen af. Ze ontvingen het felbegeerde certificaat, gevelbordje en NP vlag uit handen van NP voorzitter Hendrik R. Oosterveld. Naast gebiedsondernemers is de cursus is dit jaar ook gevolgd door een aantal aspirant NP Drentsche Aa Gidsen. Iedereen ontving van het Nationaal Park een NP polo en de Rode Drentse Nationale Parken Buff. Iedereen van harte gefeliciteerd en veel succes met jullie Nationaal Park Drentsche Aa werkzaamheden.

NP Drentsche Aa: We doen het samen

Alweer een oud filmpje maar nog steeds actueel. We doen het samen. Samen, met alle partners, werken we aan het beheer en behoud Nationaal Park Drentsche Aa. https://youtu.be/I7F3t6P3vxI

Raaf NP - E Thomas

Raven broeden in NP Drentsche Aa

Helemaal als verrassing kwam het niet, maar toch is Staatsbosbeheer blij met een paartje raven die, na vele jaren van verkennen, uiteindelijk zijn gaan broeden in het Hart van Drenthe. Drie jongen zijn inmiddels uitgevlogen. Al jaren werden met regelmaat meldingen gedaan over raven die in het Hart van Drenthe rond vlogen, vaak luid roepend. De raaf wordt gezien als een kenmerkende soort voor een wildere natuur. Zijn het de kadavers van Galloway(kalfjes) die het gebied ineens aantrekkelijk genoeg maken? Al die kadavers zouden eigenlijk opgeruimd moeten worden, maar ja, in zo’n groot gebied ontdek je niet alles wat dood gaat. Is het de rust en de uitgestrektheid van het gebied? Wie zal het zeggen. Helemaal verrassend dat eind mei nog een melding kwam van een ander ravennest met grote jongen er op in het bos bij Hooghalen. Laten we het zien als een feestelijke terugkeer van een, lang geleden, vertrokken vogelsoort. De raaf is terug! Wie volgt?  Evert Thomas, boswachter Staatsbosbeheer

IMG_8453

Nationale Parken Klokhuis dag

Volop gezelligheid en vrolijkheid rondom de activiteiten van de Drentse Nationale Parken tijdens de Nationale Parken Het Klokhuis dag in Almere. Op de foto bij het hunebed, zwerfsteen werpen, hunebed bouwen, natuur schilderijtjes maken, sporen zoeken, verhalen vertelster, allerlei leuke activiteiten hebben we met de kinderen gedaan. Een aantal kwamen ook terug tijdens onze dag van het Nationaal Park op 26 mei, parkeerplaats Gasterse Duinen. Ook onze SNP/NP Drentsche Aa voorzitter vermaakte zich prima met het Drentsche Aa memory spel en op de foto bij het hunebed. De hunebed foto deed het trouwens ook goed bij onze NP collega's en presentator Eva van Klokhuis. We hebben de Drentse Nationale Parken en Drenthe als Oerprovincie goed op de Nationale Parken kaart gezet.

Veel vrolijke enthousiaste kinderen en ouders gezien en gesproken ook bij de presentaties van onze collega parken. Veel leuke activiteiten waren er uitgezet. Wat hebben de (IVN) Nationaal Park medewerkers zich ingezet voor deze gezamenlijke dag. Ook dank natuurlijk aan alle partners en vrijwilligers die hebben meegeholpen en ondersteund.

Dag Nationaal Park

Op zondag 26 mei vierden we de 'Dag Nationaal Park' op de Parkeerplaats Gasterse duinen, aan de weg Oudemolen-Gasteren. Het was een gezellige dag met heel veel leuke activiteiten! Er was onder andere een memory spel, een excursie richting het Oudemolensche bos, dierpoten stempelen, natuurschilderij maken, hunebedselfie maken, hunebedje bouwen, zwerfstenen gooien, smaaktest water en er was een beeksafari.

De dag van het Nationaal Park werd georganiseerd door NP Drentsche Aa ism Stichting Het Drentse Landschap, IVN Regio Noord, Hunze en Aa's (waterschap), Waterbedrijf Groningen Staatsbosbeheer, Pannenkoekenboerderij Brinkzicht en De Hondsrug Unesco Geopark

logo Junior Ranger Nederland zkl

Nationaal Park zoekt Junior Rangers

Ben jij tussen 12 en 18 jaar oud, stoer en natuurgek?

Word Junior Ranger. We starten in september 2019 met het programma.

Junior Rangers Nederland is een jongerenprogramma van IVN Natuureducatie en heeft actieve groepen in verschillende Nationale Parken. Het programma sluit aan op het Europese Junior Ranger programma van Europarc, de koepelorganisatie voor Nationale Parken en natuurgebieden. Steeds meer Nederlandse Nationale Parken sluiten zich bij dit jongerenproject aan.

JuniorRangers leren wat het werk van een ‘ranger’ inhoudt. Zij worden jongeren-ambassadeurs voor het Nationaal Park Drentsche Aa en zetten zich met allerlei activiteiten in voor het gebied.

Het programma van de JuniorRanger bestaat uit o.a. natuurbeheeractiviteiten, werken met Nationaal Park organisaties, onderzoek, geven van presentaties op fairs, markten en andere Nationaal Park activiteiten. De begeleiding van het maandelijks programma is in handen van vaste begeleiders. In de zomer volgt een afsluitend kamp en er is jaarlijks een internationaal uitwisselingskamp.

IVN zorgt - namens het Nationaal Park - voor de organisatie, het contact met de partners en voor de opleiding van de vrijwillige begeleiders. De belangrijkste partners zijn de vrijwilligers en de natuurbeherende organisaties.

Wil je meer informatie over Junior Rangers Nederland of vindt u het leuk om een groep Junior Rangers te begeleiden?

kijk op www.ivn.nl/junior-rangers of neem contact op met Timanca Manak, drentscheaa@ivn.nl

https://www.drentscheaa.nl/actueel/juniorrangers/

Dubbel Drents

In februari was er een bijeenkomst met de Dubbel Drents bakkers. Zij willen zich met het merk onderscheiden door gebruik te maken van regionaal verbouwde baktarwe voor de ambachtelijk gebakken broden. Voor de promotie wordt momenteel gewerkt aan een marketingplan. Meer weten? bekijk de website: https://dubbeldrents.nl/

e476bda7-a62b-4d43-b498-ec372bbc38afkl

Drentsche Aa tour

Op zaterdagmorgen 11 mei hield Nationaal Park Drentsche Aa een Drentsche Aa tour onder begeleiding van NP medewerkers en een boswachter van Staatsbosbeheer. Met de deelnemers (her)ontdekten we in de bus en tijdens wandelingen, het landschap van Nationaal Park Drentsche Aa. We bezochten dit jaar het zuidelijk deel van Nationaal Park Drentsche Aa, waaronder de bossen van het ‘Hart van Drenthe’, het Wolvenpad en de uitkijktoren Holmers Halkenbroek.

Na een korte introductie, onder het genot van een kop koffie, reden we per touringcar door het Drentsche Aa gebied. Onderweg vertelden Nationaal Park medewerkers over het landschap, het beheer en de ontwikkelingen in dit oude landschap. Af en toe hielden we een stop voor een korte wandelexcursie.

Cursus Gastheerschap Nationaal Park Drentsche Aa start in oktober

Jaarlijks houdt Nationaal Park Drentsche Aa een Gastheerschapcursus voor Drentsche Aa ondernemers en werknemers. In vier middagbijeenkomsten en een excursie worden de deelnemers opgeleid tot ambassadeur/voorlichter van het Drentsche Aa gebied. Na afloop ontvangen de cursisten het Nationaal Park certificaat, het gastheerschap gevelbordje en de Nationaal Park vlag. Alle gecertificeerde gastheren vormen onderdeel van het ‘Levend bezoekersnetwerk’, hét informatienetwerk van het Nationaal Park Drentsche Aa. De Drentsche Aa gastheerschapcursus is ontwikkeld in samenwerking met gebiedsondernemers waardoor het aansluit op de dagelijkse praktijk. Op 28 oktober starten we een nieuwe cursus. Interesse?

https://www.drentscheaa.nl/divers/gastvrij-onthaal/cursus-gastheerschap/

JAB-1296

Jongeren Adviesbureau (JAB) - NP onderwijsprogramma

Impressie van de NP Drentsche Aa Jongeren Adviesbureau presentaties rond het thema beekbeleving in Nationaal Park Drentsche Aa. De Statenzaal zat vol jongeren van het CS Vincent van Gogh college uit Assen. Waar en hoe kun je het beekstelsel van de Drentsche Aa het beste beleven? Wat is er eventueel nodig om de beekbeleving te vergroten?

Over deze vragen bogen zo’n 150 leerlingen van CS Vincent van Gogh uit Assen zich. Ze hebben het Drentsche Aa gebied onder leiding van Nationaal Park gidsen bezocht en de ideeën op school verder uitgewerkt tot concrete plannen en voorstellen. De leerlingen hebben hiervoor 5 Jongeren Adviesbureaus (JAB’s) opgericht. Elk adviesbureau presenteerde op dinsdag 4 juni, in de Statenzaal van het Provinciehuis te Assen, zijn bevindingen aan medewerkers van Nationaal Park Drentsche Aa.

Diverse voorstellen passeerden de revue, variërend van een Drentsche Aa App, waterfietspad, verhalentochten tot tokkelbaan over de beek. Ook het zwerfvuilprobleem werd opgelost met nieuwe vuilnisbakken in de vorm van mestkevers die een mestbal voortduwen waarin een afvalbak is verwerkt. Aan het eind van de bijeenkomst ontvingen de jongeren een certificaat als dank voor hun ideeën.

Nationaal Park Drentsche Aa vindt beekbeleving een belangrijk onderdeel van de totale landschapsbeleving. Drentsche Aa recreatieondernemers sturen hun gasten daarom graag naar locaties waar ze de beek kunnen zien. Want een bezoek aan het Nationaal Park is niet compleet als je de meanderende beek niet hebt bekeken. Maar beekbeleving gaat verder dan alleen het stromende water zien. IVN (Instituut voor natuureducatie) organiseert de succesvolle JAB onderwijsprojecten op veel scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Dit Drentsche Aa beekbeleving project is georganiseerd in opdracht van het Nationaal Park Drentsche Aa. Jongeren werken als adviseur aan een échte vraag uit de samenleving.

Na afloop ontvingen de presentatoren het JAB certificaat uit handen van Secretaris Kees Folkertsma.

Monitoringsrapportage Drentsche Aa - 3e Meting (2017) afgerond. Op deze wijze is de rapportage interactief te raadplegen.

https://provdrenthe.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b3a9ac90fb19426f9fcd96183d4de998

Sinds 2007 wordt er om de 5 jaar een integrale monitoringsrapportage van de Drentsche Aa opgesteld. Hiermee is het mogelijk om te zien welke projecten en maatregelen in het Drentsche Aa gebied uitgevoerd zijn, wat de effecten daarvan zijn en waar nog aandacht nodig is. Er wordt al 10 jaar gewerkt met een vaste set van indicatoren. Deze zijn beschreven in het monitoringprogramma 2008 (Latour et al. 2008). De rapportage vindt plaats per thema en de resultaten zijn ook samengevat in enkele integrale overzichten.

Met de indicatoren is inmiddels drie keer een meting uitgevoerd (2007, 2012 en 2017) en voor een selectie van de indicatoren worden ook jaarlijkse metingen uitgevoerd. In de monitoringrapportage 2017 worden de meting van 2017 en de trend over de periode 2012-2017 weergegeven. De resultaten van alle indicatoren zijn samengevat in een aantal algemene overzichten. Vervolgens zijn de resultaten per indicator in meer detail weergegeven.

De link staat nu ook op website Nationaal Park Drentsche Aa: https://www.drentscheaa.nl/organisatie-beleid/documenten/

zandverstuiving Zeegse met Siepelveen

Zandverstuiving bij Zeegse

Eén van de mooiste plekjes in Drenthe is de zandverstuiving van Zeegse met daarin het Siepelveen. De bloeiende gagel in het voorjaar met de eeuwenoude bomen en jeneverbes maken dit een bijzonder landschap dat dan ook door veel toeristen jaarlijks word bezocht.

Het stuifzandlandschap de Zeegserduinen is ontstaan doordat dekzand, dat in de laatste ijstijd door de wind was afgezet, opnieuw in verstuiving kwam en stuifzandgebieden vormden. De ligging van de stuifzanden laat zich dus fysisch-geografisch verklaren, maar het ontstaan is vooral door de mens        veroorzaakt. De stuifzanden in Drenthe zijn waarschijnlijk in de Late Middeleeuwen ontstaan, toen er grote schaapskuddes werden gehouden voor de textielindustrie. Vanaf de 15de eeuw kwam de plaggenbemesting op gang, waarbij schapenmest vermengd met heideplaggen werd gebruikt om de arme drentsche akkers van de nodige bemesting te voorzien. Het ontplaggen van de hei zorgde voor een aanslag op de vegetatie en ook door transport van paard met wagen (boerenkarren en postkoetsen) is zand gaan verstuiven. Daarnaast werd op veel plekken veen gestoken waardoor het grondwaterpeil zakte en aanliggende gebieden verdroogden en de wind vat kreeg op het zand. De Zeegserduinen is een mooi voorbeeld van de stuifzandgronden die er nu nog in Drenthe zijn.

Het hele artikel is te lezen op de Nationaal Park website: https://www.drentscheaa.nl/gebied/geologie/zandverstuiving/

Op pad met Nationaal Park gidsen

  • Tekenen bij de Drentsche Aa

Datum: Zondag 30 juni 2019

Starttijd: 14:00 uur

Startplaats: Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen.

Deelnemers kunnen vrij tekenen of zacht afgedrukte tekeningen van bomen en zandverstuiving inkleuren. Papier, vetkrijt e.d. is aanwezig. Deelnemers mogen ook hun eigen materiaal meenemen. Een kussentje om op te zitten is wel handig.

  • Fietsexcursie naar de bronnen van de Drentsche Aa

Datum: Zaterdag 6 juli 2019

Starttijd: 14:00 uur

Startplaats: Pannenkoekenboerderij Elp

Duur/afstand: 2,5 uur / 20 km

Deelname is gratis maar aanmelden is verplicht. U kunt dit doen door een mail te sturen naar: drentscheaa@ivn.nl.

Tijdens deze fietstocht tussen Elperstroom en de bronnen van de Drentsche Aa wordt stilgestaan op landschappelijk waardevolle plekken, historische plaatsen en interessante aardkundige elementen.

  • De middenloop van de Drentsche Aa per Scootmobiel

Datum: Vrijdag 12 juli 2019

Starttijd: 14:00 uur

Startplaats: NP Toegangspoort Deurze (Achter Café-Restaurant De Aanleg, Asserstraat 63, Deurze)

Duur/afstand    2 uur / ca. 15 km

De route is ongeveer 15 kilometer lang. Partners/begeleiders die willen meefietsen zijn van harte welkom.

We verkennen het gebied met Deurze als uitgangspunt. Tijdens de afwisselende tocht zal worden ingegaan op de samenhang tussen de verschillende elementen van het esdorpenlandschap. De komst van kunstmest heeft de landbouw ingrijpend veranderd. Op welke wijze? Hierop krijgt u antwoord tijdens deze excursie.

Voor alle NP excursies geldt: honden worden niet toegelaten tijdens de excursies. NP excursies zijn gratis. Aan het eind van de excursies kunnen deelnemers een vrijwillige bijdrage aan het Gebiedsfonds geven.

Kijk voor het overzicht op onze website https://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten/

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Nationaal Park Drentsche Aa.

Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

facebook_circle twitter_circle instagram_circle

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Via deze pagina kunt u zich afmelden.