Regionale voedselstrategie Groningen - Assen


In het Ambitiedocument Mooi, Mooier, Mooist' staat de relatie stad & land centraal. Ook voedselvoorziening is hierbij een belangrijk punt. We zoeken naar de sterke punten die de stad en het landschap kunnen combineren. Die het herstel van oude verbindingen mogelijk maken en daarmee nieuwe markten creëren. Die een bijdrage levert aan behoud en beheer van het karakteristieke landschap en recreatieve mogelijkheden schept.

De erkenning van voedsel als een beleidsprioriteit geeft de regio Groningen-Assen nieuwe kansen in de relatie tussen het platteland en de bewoonde gebieden. Vanuit kansen voor versterken van de regionale identiteit, het verbinden van stad & land, behoud en versterken landschap en cultuurhistorie, gezond oud worden en innovatie en werkgelegenheid start de Regio het proces om te komen tot een regionale voedselstrategie.

Voedsel leeft en staat volop in de belangstelling. Op veel plaatsen in Nederland zijn voedselinitiatieven. Streekmarkten, school- en moestuinen, de jeugd krijgt smaaklessen en gaat op boerderijbezoek. Voedsel bindt mensen en brengt mensen samen. Voedsel verbindt ook verschillende thema's waaraan we in regioverband gezamenlijk werken.

Streekproducten

Achtergrondinformatie

Relevante websites