Agenda Overlegorgaan Drentsche Aa 6 februari 2017


De 50e openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa wordt gehouden op maandagavond 6 februari 2017 om 20:00 uur in CR Hegeman, Hoofdstraat 16 in Schoonloo

Op de agenda staan onder andere:

De agendastukken liggen voor aanvang van de vergadering op de leestafel ter inzage.

Voorafgaand aan de vergadering is er de mogelijkheid uw mening te geven over zaken die het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa betreffen. Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van het Overlegorgaan, voor aanvang van de vergadering.

Een week van te voren worden agendastukken hieronder toegevoegd.

Beschikbare documenten/informatie:

Onder Organisatie en beleid/Documenten vindt u alle basisrapporten en publicaties.