Inrichtings- en beheerplan voor De Strubben-Kniphorstbosch


De Strubben-Kniphorstbosch is een uniek stuk natuur en landschap tussen Schipborg, Anloo en Annen, onderdeel van Nationaal Park Drentsche Aa. Op vrijdag 25 april 2008 presenteerde Staatsbosbeheer het Inrichtings- en Beheerplan voor het gebied en werden de eerste exemplaren van het prachtig vormgegeven boek aan vertegenwoordigers van de omwonenden en bestuurders overhandigd.

De totstandkoming van het plan

Bureau Overland maakte op verzoek van Staatsbosbeheer een inventarisatie. Onderzoeker Jan Neefjes presenteerde zijn bevindingen op een bewonersavond in april 2007. Daarna zijn de verdere voorbereidingen voor het nieuwe inrichtings- en beheerplan gestart. In opdracht van Staatsbosbeheer en in samenspraak met omwonenden ontwierp Berno Strootman van Strootman Landschapsarchitecten het plan.

200705081224463221 (1)

Met de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied is zorgvuldig rekening gehouden.

Het plan

Het plan is opgenomen in een boek dat rijkelijk geïllustreerd is met foto's. Tevens bevat het een essay van de historisch geografen dr. J.N.H. Elerie en prof. dr. Ir. T. Spek over de integratie van natuurbeheer en erfgoedzorg. Het Stimuleringsfonds Belvedère subsidieerde de planvorming en maakte de uitgave in boekvorm mogelijk. Onderaan deze pagina kunt u diverse stukken over het Inrichtings- en Beheerplan downloaden.

De Strubben-Kniphorstbosch

De Strubben-Kniphorstbosch is bijzonder vanwege de mooie natuur én het rijke verleden. Het is het eerste en tot nu toe enige archeologische reservaat van Nederland. De prehistorische hunebedden en grafheuvels, maar ook de markengrenzen, eeuwenoude karrensporen en bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog doen de benaming 'Randstad van de prehistorie' eer aan. De sprookjesachtigestrubben geven het noordelijk deel een mystieke uitstraling. Al eerder stond het 'mysterie van de eeuwenoude eikenbomen' op de Veluwe in de belangstelling. Staatsbosbeheer zoekt naar een vorm van beheer met begrazing door schapen en varkens om de strubben in de Drentse Aa te behouden.

Tot 2006 was het gebied in gebruik bij Defensie. De overdracht aan Staatsbosbeheer was een goed moment om de inrichting en het beheer opnieuw onder de loep te nemen. Het nieuwe plan deelt het gebied in drie delen: het strubbengebied in het noorden, het productiebos in het midden en het heide- en stuifzandgebied in het zuiden. Natuur en cultuur zijn in samenhang met elkaar onderzocht en geïnterpreteerd. Boswachter Kees van Son zegt hierover: “De historische waarden van het gebied zijn zo groot, dat wij vinden dat de cultuurhistorie voor het beheer leidend moet zijn en de natuur volgend.”

Uitvoering plan

Na de fase van de visievorming is ook in 2008 een uitvoeringsplan opgesteld waarin de kosten en planning van de verschillende maatregelen gedetailleerd zijn. De inrichtingsmaatregelen variëren en lopen uiteen van het kappen van bos, het plaggen van hei, het aanleggen van rasters, aanleg van parkeerplaatsen tot het inzetten van kuddes. In het najaar van 2010 is Staatsbosbeheer gestart met de uitvoering van fase 1: de herinrichting van deelgebied A: De Strubben, een oppervlakte van 85 haDe werkzaamheden (herstel cultuurhistorische elementen waaronder grafheuvels, karrensporen en strubben; omvorming van bos naar open gebied/heide; recreatieve ontsluiting) zijn in 2011 afgerond.

eu-logo-in-wit-en-blauw_kl (1)

Het project is mede betaald vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Meer weten?

Met vragen over het plan kunt u terecht bij de mensen van Staatsbosbeheer in het gebied via het kantoor in Oudemolen, tel. (0592) 23 13 07.

Wilt u meer informatie over opstellen van het inrichtings- en beheerplan De Strubben-Kniphorstbosch dan kunt u onderstaande nieuwsitems bekijken en/of documenten downloaden:

Zie ook nieuwsitems:

Documenten