Energietransitie en Participatie


Het projectonderdeel Energietransitie en Participatie werkt primair op het gebied van de energietransitie voor en door de lokale samenleving met landschap en erfgoed als belangrijkste uitgangspunten. Wij laten ons hierbij inspireren door de kennis en ervaringen uit het project ‘Cultuurhistorie geeft Energie’ en het “Werkboek erfgoed in de energietransitie”. Daarnaast stemmen we uitkomsten/mogelijkheden af met de principes van de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 (2016).

Samen met bewoners werken we aan een lange termijnvisie op de energietransitie in het Drentsche Aa gebied. Zo zorgen we voor een door het gebied gedragen langjarige aanpak voor verduurzaming van de energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, landschap en natuur. Zie hiervoor ook de door het Overlegorgaan vastgestelde notitie Rapportage Drentsche Aa, landschap met energie (pdf, 1.6 MB) - De mogelijke bijdrage van het Nationaal Park Drentsche Aa aan de energietransitie. Het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen is betrokken bij verschillende deelstudies.

Deze visie wordt vervolgens vertaald in lokale plannen en projecten. Het project zet lokale groepen in hun kracht d.m.v. organisatievorming en versterking, zodat zij zelf vorm kunnen geven aan concrete energieprojecten. Het geheel wordt bestendigd, bijvoorbeeld in de vorm van een Duurzaamheidscoöperatie voor het Drentsche Aa gebied. Deze coöperatie faciliteert kennisuitwisseling en ondersteunt in de toekomst nieuwe lokale initiatieven.

Zie de website van de NMFD voor de projectpagina, met ieder kwartaal een nieuwsbrief.

Meer informatie en aanmelding / contactpersoon Natuur- en Milieufederatie Drenthe

Remco Mur | Hertenkamp 6 | 9401 HL | Assen | 0592 311 150