Vervolggesprek over de te verleggen Geelbroekerweg


In eerdere instantie is met Dorpsbelangen Broekstreek overleg gevoerd over de Geelbroekerweg. Destijds is afgesproken dat de functionaliteit van de bestaande verbinding blijft gehandhaafd. Nu hebben bewoners van Geelbroek per brief aan de gemeente Aa en Hunze laten weten door te willen praten over de detaillering en inrichting van het nieuw aan te leggen, historische tracé van de Geelbroekerweg. De gemeente gaat samen met de projectleiding van Prolander het gesprek aan met de aanwonenden uit Geelbroek.

De vragen van bewoners gaan over het geplande veerooster, over het gebruik van Esweg en Den Esch en over het gegeven dat het nieuw aan te leggen tracé dichtbij de huizen in Geelbroek komt te liggen. De gemeente wil over deze drie punten wel in gesprek met de bewoners van Geelbroek. De gemeente zal de andere per brief ingebrachte bezwaren binnenkort beantwoorden. Over de hoeveelheid verkeer dat gebruik maakt van de route door Geelbroek bijvoorbeeld. Het gebruik sluit aan bij de functie van de weg, aldus de gemeente. Voor de gemeente is en was behoud van de functionaliteit van de weg uitgangspunt. Dat geldt zowel voor de huidige weg als de nieuw aan te leggen weg. In beide situaties, vindt de gemeente, is het gebruik van de weg niet strijdig met de status van het omliggende gebied: Natura2000, Natuur Netwerk Nederland. Het verkeer dat gebruik maakt van de Geelbroekerweg zal in de meeste gevallen bestemmingsverkeer zijn.

Snelheid beperken
De nieuw aan te leggen Geelbroekerweg ligt niet in de bebouwde kom. Dat betekent dat de gemeente gebonden is aan de wet en de maximumsnelheid niet kan bijstellen tot lager dan 60 km/u. De snelheid van het verkeer zal naar verwachting laag zijn door de klinkerverharding. Het historische, nieuw aan te leggen tracé bevat bovendien meer bochten dan de huidige weg. Dat alleen al heeft een snelheid-remmende werking. Verkeer zal om die reden naar verwachting eerder gebruik gaan maken van Esweg en Den Esch. Ook op het verzoek om twee zogenoemde C12 borden met onderbord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ te plaatsten, gaat de gemeente niet in. Niet in Eleveld en niet bij de splitsing Geelbroekerweg-Esweg.

Openstaande vragen
Aanleiding voor de brief over de Geelbroekerweg was de bijeenkomst van 12 december 2018 in Ekehaar. Daar is met bewoners gesproken over het Inrichtingsplan voor Geelbroek. Tijdens die bijeenkomst zijn vragen gesteld en de meeste vragen zijn ook beantwoord. De openstaande vragen worden binnenkort door Prolander beantwoord.