Archief


  • Op 5 april is de volgende vergadering van de ambtelijke projectgroep geweest . Het voorstel voor tracés en de begroting over de recreatieve voorzieningen is besproken. De projectgroep kon zich grotendeels in de maatregelen vinden. Op korte termijn worden de betrokkenen, die hebben meegedacht over de recreatieve voorzieningen, bijgepraat.
  • 23 maart 2016: Er is een constructief overleg gevoerd met Dorpsbelang de Broekstreek over de laatste ontwikkelingen in Geelbroek en het te vervolgen vervolgproces. Er is afgesproken dat er een structureel overleg tussen de Broekstreek en Prolander wordt georganiseerd zodat wederzijds aandachtspunten en nieuwtjes kunnen worden uitgewisseld.
  • 23 maart 2016: In 2015 is een 0-meting muggen uitgevoerd door Alterra. Er zijn in 2015 op 11 plekken meerdere keren metingen verricht om te bepalen welke en hoeveel muggen er voorkomen. Dit rapport 0-meting is medio maart opgeleverd. Het rapport geeft o.a. inzage welke soorten muggen er op dit moment voorkomen in het gebied. De rapportage 0-meting én een samenvatting van de presentatie van Alterra op 10 april, zijn terug te vinden op deze site. In het rapport wordt geadviseerd de 0-meting nog een periode uit te breiden vanwege de koude weersomstandigheden in 2015. Dit wordt opgepakt, dus binnenkort zullen maandelijks opnieuw muggenmetingen worden gedaan door Alterra.
  • Er ligt een goed meetnet van het grondwater. Het meetnet functioneert deels al vanaf 2008 en is gecompleteerd in 2014. Alterra heeft over dat meetnet in 2015 een rapport opgesteld. Er is dus nu een goede nul-meting. Het is de bedoeling dat de situatie nog jarenlang wordt gevolgd. Hierover zijn afspraken met betrokkenen partijen gemaakt.
  • 1 december 2015: Bert van Guldener volgt Ab Albers op als projectleider voor Geelbroek. Zijn eerste acties zullen bestaan uit het kennismaken met belangrijke gesprekspartners uit het gebied en de verwachtingen over en weer uitspreken.
  • Nov 2015: Het is definitief duidelijk geworden dat Provincie Drenthe aanvullende financiering beschikbaar wil stellen voor het verleggen van de Geelbroekerweg. Deze oplossing is gunstiger voor de gewenste natuur, dan de weg op de huidige locatie te laten liggen. Er ontstaat dan namelijk een betere en onderhoudsvriendelijkere oplossing zodat het overtollige water via de te graven slenk naar de Ruimsloot kan worden afgevoerd. Er komen geen beperkingen voor gebruik van de weg.