Pilot beekbodemverhoging


Begin volgend jaar kan gestart worden met de pilot Beekbodemverhoging in de Drentsche Aa. Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's stelde in haar vergadering d.d. 9 december 2020 het projectplan vast. Door de bodem van de benedenloop te verhogen met zand en hout (zoals takken), verbeteren we de ecologische kwaliteit van de beek en verminderen we verdroging van kwetsbare natuur in het beekdal.
Tijdens de vergadering werd door meerdere inwoners ingesproken. Ze hebben met name zorgen over het aantasten van de kwetsbare natuur en vernatting. Het waterschapsbestuur zei begrip te hebben voor die zorg. Het plan is er echter juist op gericht om kwetsbare natuur te versterken en het plan is zo uitgewerkt dat schade door bijvoorbeeld vernatting voorkomen wordt. Hiervoor is aandacht tijdens de werkzaamheden.

Bouwteam

Voor de werkzaamheden is Knoop Natuur en Waterbouw uit Tynaarlo betrokken. Zij zijn onderdeel van het bouwteam dat de uitvoering voorbereid. Dit team werkt de meest geschikte manier uit om zand in de beek aan te brengen, waarbij schade aan natuur voorkomen wordt. Ook ecologen en Staatsbosbeheer zitten in dit bouwteam. En tijdens de uitvoering begeleid een externe ecoloog de werkzaamheden.

Planning

Het project wordt uitgevoerd in drie verschillende beektrajecten. Begin volgend jaar start het waterschap met het Zeegersloopje en aansluitend het Anloërdiep. Dit is naar verwachting voor het broedseizoen afgerond. De ervaringen van deze trajecten worden meegenomen in het traject Taarloschediep dat in het winterhalfjaar 2021-2022 wordt uitgevoerd.

Deelprojecten

Anlooërdiepje
Zandaanvulling in Anlooërdiepje

Door de bodem van het Anloërdiepje te verhogen met zand en houtig materiaal verbeteren we de ecologische kwaliteit van de beek én verminderen we de kwetsbare natuur in droge perioden. De bodem van de beek wordt geleidelijk verhoogd tot maximaal een halve meter. Voordat het Anloërdiepje bij het Oudemolenschediep komt zal de verhoging weer geleidelijk worden afgebouwd. Het wandelpad wordt opgehoogd en ook een nieuwe afwatering van de landbouwgronden op de Loefvedders is in het plan opgenomen.
Kaart aanpassingen Anlooërdiepje (pdf, 3 MB)

Zeegserloopje
Ook in het Zeegserloopje zal de bodem geleidelijk worden verhoogd tot maximaal een halve meter. Voordat het bij het Schipborgerdiep komt, zal de verhoging geleidelijk worden afgebouwd. Daarnaast wordt de ontwatering bij een woonperceel verbeterd, zodat hier geen nadelige effecten optreden.
Kaart aanpassingen Zeegserloopje (pdf, 3.1 MB)

Taarlosche Diep


Bron: waterschap Hunze en Aa's
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Waterschap Hunze en Aa's, Willem Kastelein (0598) 69 34 14